فرمانده کل قوا و بسيج مستضعفين، تفکربسيجي،حضوربسيج درصحنه انقلاب

کلیدواژه تفکر بسیجی

کلیدواژه بسیج مستضعفین

کلیدواژه حضور بسیج در صحنه انقلاب

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه‌ - 1390/07/22

... حرکت عظیم بسیج، این اقدامی که امام در سازماندهی بسیج کرد - مطالبه‌ی سازماندهی بسیج را امام کرد، ارتش بیست میلیونی را امام مطرح کرد - یکی از همان کارهای معجزآسای ...
... 58
امام بسیج را اعلان کردند، تشکیل دادند؛ تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج، همین نگاه اهتمام‌ورزانه را داشتند. «بسیج مدرسه‌ی عشق است»، «مکتب شاهدان و شهیدان ...

بيانات بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین - 1393/09/06

... هست که بسیج دانشجویی مثلاً از بسیج پزشکان یا بسیج مهندسین یا بسیج صنعتگران بی‌خبرند، اطّلاعی از هم ندارند، نه؛ مطّلع باشند، ممکن است به درد هم بخورند. هرکدام ...
...
مجذوب بسیج میشوند، این است که بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست؛ یک منطق قوی پشت سرِ بسیج وجود دارد؛ این منطق، این علم، وقتی با عمل همراه میشود، این غوغا ...

بيانات بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور - 1388/09/04

... انقلاب داد. بسیج این است.  وقتی با حقیقت معنا به بسیج نگاه شود، بسیج رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی است. جمعی از بهترین و مؤمن‌ترین مردم در هر عرصه‌ای که ...
...
معنای بسیج - خود این، ظلم به بسیج است.  بعضی تصور کردند بسیج منحصر است در همین تعداد گردانهای بسیجی یا سازمانهای نظامی بسیجی - اینها البته جزو بهترین ...

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس - 1387/02/14

... سازماندهی بسیج، یکی از نوآوریهای امام بزرگوار بود. سازمانی به نام بسیج بعد از آنکه بسیج عبارت بود از مجموعه‌ی انگیزه‌های مقدس و احساس مسئولیت و تعهد، آن را ...
...
طیبه‌ی «بسیج» بود. متعهدترین، مشتاقترین، پرانگیزه‌ترین ‌افرادی که آمدند در این صحنه حضور پیدا کردند، مجموعه‌ی بسیج عظیم نیروهای ما بودند؛ صحنه را هیچ وقت ...

بيانات بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون - 1380/08/21

... قطار عظیم بسیجِ ملت ایران را به پیش میراند. بنابراین دامنه‌ی بسیج، بسیار وسیعتر از نیروی مقاومت بسیج است. کشور به نیروی مقاومت بسیج نیاز دارد؛ اما به بسیج ...
...
دامنه‌ی بسیج، بسیار وسیع است. بسیج را نباید در نیروی مقاومتِ بسیج خلاصه کرد. نیروی مقاومت بسیج با فعّالیت و ابتکار و حضور خود، مانند لکوموتیوی است که قطار ...

بيانات بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان در سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع) - 1384/09/07

... حالا، بسیج بوده است. وقتی میگوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‌ی نظامی و مُلبس به لباس نظامی و آموزش‌های نظامی نیست، بلکه بسیج، یعنی مجموعه‌ی انسان‌هایی ...
...
میدان بسیج، خلوص و صفایشان مثل خورشید میتابد و انسان را مجذوب میکند. به‌هرحال، بسیج یک فرهنگ است؛ بسیج، یک ذهنیت برجسته و والا در جامعه‌ی ماست. ابراز ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05

... اعضای بسیج - بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، کارگری، صنفی و عشایری، یگانهای گوناگون بسیج - و کسانی که جزو سازمان بسیج نیستند و در واقع جزو بسیجند، همه و همه ...
...
معنای بسیج، این است.   بسیج در حقیقت، مظهر یک وحدت مقدّس، میان افراد ملت است. همه میدانهایی که بسیج در آن حضور پیدا کرده است، میدانهای ملی است؛ میدانهای ...

بيانات بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمىِ یاران امام علی(ع) - 1379/07/29

... نسبت به بسیج زبان به ناسزا میگشایند و بسیج را که در خور تشریف و تعظیم و تحسین است، مورد اهانت و بیمهری قرار میدهند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقلال ملی، در ...
...
مخصوص بسیج - گردانهای عاشورا و یازهرا در نیروی مقاومت، در بخشهای مختلف بسیج - که توانسته‌اند با حضور سازمانىِ در بسیج، این احساس را مجسّم کنند. و این ...

بيانات بیانات در دیدار گردان‌های نمونه عاشورا و الزهرای بسیج‌‌ - 1386/09/05

... محتوای بسیج نیست. بسیج، گسترده‌ی در همه‌ی عرصه‌های زندگی است. آن وقتی که نوبت سازندگی است، بسیج پیشرو است؛ آن وقتی که نوبت مددرسانی و خدمات است، بسیج پیشرو ...
...
همیشه بسیج قرار داده‌اند. بسیج را متهم کردند. در میدانهای سیاسی، بازیگران سیاسی هرچه خواستند علیه بسیج گفتند. بسیج، آرام - مثل یک اقیانوسِ آرام و پر عمق ...

بيانات بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور - 1392/08/29

... کشور بود، بسیج امتحان داد؛ بعد از دوران دفاع مقدّس و قضایای بعد هم تا امروز بسیج همه‌جا امتحان صداقت خودش را داده است. سازمان بسیج و مجموعه‌ی بسیج نشان داده ...
...
قطعی است. بسیج یک چنین نمونه‌ای است؛ مظهری است از همین حضور مردمی در صحنه و پیوند مردم با یکدیگر؛ به این چشم به بسیج باید نگاه کرد.  بسیج در باب صدق - که ...

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان استان قم‌ - 1389/08/02

... میکردند بسیج هم تمام شد؛ اما بسیج ماند، چون مجاهدت باقی بود، چون میدان مجاهدت ادامه داشت. هر جا مجاهدت هست، در آنجا حضور بسیج هست؛ مجاهدت در میدان علم، مجاهدت ...
...
پردازش بسیج عمومی، بسیج مستضعفین که امام بزرگوار آن را مطرح کرد و عمل کرد و با همه‌ی توان پشت سر این فکر ایستاد، این نهال را آبیاری کرد تا تبدیل شد به شجره‌ی ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی‌ - 1377/07/14

... همیشه به بسیج دانشجویی و بسیج دانشجویان در صراط مستقیمِ انقلاب نیازمند است، و تشکل بسیج دانشجویی، بیش از همیشه به خودسازی و هوشمندی و پایداری. امید است ...
...
عزیزان، بسیج دانشجویی یکی از ارزنده‌ترین یادگارهای امام راحل بزرگوار ما است. آن روزی که آن حکیم فرزانه، یکی از ضروری‌ترین تشکلها را بسیج دانشجو و طلبه اعلام ...

بيانات بیانات در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر کشور - 1390/09/06

... امروز وجود بسیج، عینیت بسیج، حرکت بسیج، هدفهای بسیج، ما را به این حقایق آشنا میکند. انقلاب اسلامی و ملت انقلابی با یک چنین فرهنگی، با یک چنین آموزه‌هائی، با ...
...  
بسیج سیاسی است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسیکار نیست، جناحی نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بیانضباط نیست، افراطی نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما ...

بيانات بیانات در دیدار جهادگران بسیج سازندگی - 1389/06/31

... حرکت عظیم بسیج سازندگی و اردوهای هجرت که به طور رسمی، ده سال است آغاز شده. البته این را من باید اقرار کنم که این کار، اول از خود جوانها شروع شد؛ خود جوانهای ...
...
اینکه پیام بسیج سازندگی به قاطبه‌ی جوانان کشور داده شود. یعنی این یک حرکت خودجوش مردمی است؛ درست مثل جهاد سازندگی در آغاز انقلاب. جهاد سازندگی هم همین جور بود؛ ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه‌ها - 1389/04/02

... فرهنگ بسیج، حرکت بسیج و حقیقت بسیج، منشأ خیرات عظیمی در کشور، در جامعه‌ی ما و در نظام اسلامی شد. بسیج یک چنین حقیقتی است. بسیج در واقع یک ارتش بیرنگِ بیادعای ...
...
پایه‌ی بسیج همان جا گذاشته شد. در واقع سپاه پاسداران از بسیج روئید؛ جهادسازندگی از بسیج روئید؛ ولو سازمان بسیج یک سازمان مدونی مثل سالهای بعد نبود، اما ...

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان نیروی مقاومت بسیج‌ - 1369/09/01

... سایه‌ی وجود بسیج، جدی بودن بسیج و رو به رشد بودن بسیج تحقق پیدا خواهد کرد. پس، اصل قضیه این است که بسیج - به معنای حقیقی کلمه - یک پدیده‌ی انقلابی است و باید ...
...
مردم، بسیج را جدی گرفتند و از این پس هم باید کوشش کنیم که مسأله‌ی بسیج، همچنان جدی گرفته بشود و یک حالت روانی اهتمام به بسیج، در سطوح مختلف مسؤولان و در ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1378/09/03

... آماده‌اند. بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان ارواحنافداه و این انقلاب مقدّس به آن نیازمند است؛ لذا پیوند میان بسیجیان ...

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/07/05

... بسیجی و بسیج، در این آمادگی عمومی کاملاً روشن است. من در جواب آن سؤال آغازین که جایگاه بسیج در کشور ما بعد از دوران جنگ کجاست؟ میگویم که بسیج باید با همان ...
...
کنند. بسیج، یکی از نیروهای مسلح نیست. بسیج، متن ملتی است که در مراکز نظامی و صنعتی و اجتماعی و دینی و آموزشی حضور دارد. این‌طور نیست که ما ارتش و سپاه ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی - 1384/03/05

... مربوط به بسیج است. اگر بسیج را درست معنا کنیم، همین است. بسیج همچنین یعنی انسان باهمتی که غیرت دینی و دانایىِ فکری و نیازشناسی و ابتکار و جوشش ذهنی و خلاقیت ...
...
چه. بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش‌های حیاتی و اساسی. میدان‌ها و چالش‌های اساسی زندگی چیست؟ فقط آن وقتی است که به کشوری ...

بيانات بیانات در مراسم مشترک یگان‌های نظامی استان کرمان‌ - 1384/02/15

... نیروهای بسیج، نیروهای مؤمن، جان بر کف، تأمین میکنند. ترکیب نیروهای مسلح در کشور ما یک ترکیب منطقی و عالی است. ارتش در جای خود، سپاه در جای خود، بسیج ...
...
انتظامی و بسیج مردمی - با این شکل آراسته در این میدان ملاقات میکنم. حضور نیروهای مسلح، آمادگی آنها، ابتکار عمل آنها در طراحیهای گوناگون و وحدت کلمه‌ی آنها، ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1370/11/18

... انقلاب بود. بسیج هم همین‌طور است. آحاد عظیم بسیج، در طول این هشت سال، چیزی را در تاریخ ثبت کردند و گذاشتند که جز در برهه‌های استثنایی تاریخ گذشته‌ی بشریت، نظیرش ...

بيانات بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای نیروهای مسلح‌ - 1380/07/04

... مسلّح و بسیج حرف میزنند، بدانند به مصالح و آینده کشور هیچ خدمتی نمیکنند. نیروهای مسلّح - چه نیروهای سازمانی مسلّح و چه آحاد بسیج که برای حضور در میدان خطر ...
...
در قالب بسیج به میدان نمیرفتند و خودشان را آماده فداکاری نمیکردند، میدانید بر سر کشور چه میآمد؟ میدانید آبرو و ناموس و شخصیت و غرور این ملتِ بزرگ چگونه لگدمال ...

بيانات بیانات در مراسم بیعت بسیجیان نمونه‌‌ی کشور - 1368/04/06

... امام از بسیج داشت، آمادگی و حضور دایمی بود؛ زیرا بسیج، پشتوانه‌ی اصلی انقلاب است. نیروهای ما - ارتش و سپاه - بحمداللَّه نیروهای خوبی هستند. هر کدام از آنها ...
...
نیروی «بسیج» است. اگر ما نیروهای بسیج و مردمی را از آن دو نیرو جدا کنیم، ارتش و سپاه نخواهند توانست انقلاب را در ابعاد جهانیش پشتیبانی کنند. محور دفاع از ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1378/06/10

... میشوند. این بسیج است. انکار بسیج، انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است. ما در میدان جنگ هم اگر بسیج را نداشتیم، کمیتمان لنگ بود. در دوران بعد از پایان ...
...
هم اگر بسیج نمیبود و اگر امروز هم نباشد، کمیت این انقلاب و این نظام و همه حرکتهای سازنده این کشور لنگ است. انکار بسیج و بیاحترامی به آن، یا نابخردانه است، ...

بيانات خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1388/06/29

... چه در بسیج عظیم مردمی - بسیج مستضعفان - توانستند چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را از ایران نشان بدهند که ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سال بود - شاید بشود گفت دویست سیصد ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1374/10/05

... سپاه و بسیج و همچنین مجموعه جوانان مؤمن و حزب اللّهی، بهترین هستند. باید این نعمت را پاس داشت. دشمن میخواهد این را از ملت ایران و مسلمین در هر جا که هستند، ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1372/08/30

... نعمت بزرگ بسیج را به مردم انقلابی و مؤمن ما عنایت فرمود. برای این‌که درباره موضوع بسیج که یک موضوع بسیار مهم در انقلاب و برای مردم ماست، و امروز بحمداللَّه ...
...
درباره بسیج، یک تاریخچه وجود دارد. که مربوط به گذشته است. یکی هم آینده بسیج است. یک مقدار هم وظایفی است که بر دوش ما و همه آحاد ملت است که باید ان‌شاءاللَّه ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به همایش مسئولین بسیج دانشگاهی کشور - 1385/06/01

... مسئولین بسیج دانشگاهی کشور تصریح کردند: بسیجی بودن، به میدان آوردن همه ی تواناییهای خود در راه آرمانهای نظام اسلامی است. متن پیام مقام معظم رهبری به این ...
...
زیر نام بسیج، گستره ی پهناور و پیچیدگی و چندجانبگی این نام پرافتخار و پرآوازه را به نمایش می گذارد. بسیجی بودن، به میدان آوردن همه ی تواناییهای خود در راه ...

بيانات بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29

... نباشد. بسیج مظهر ارزش‌های فعال و زنده‌ی یک جوان مؤمن است؛ یکیاش هم انضباط است. این‌که شنیده‌اید در جنگ میگفتند بسیجی بیترمز است، این یک معنا و حرف دیگری ...

بيانات بیانات‌ در مراسم مشترک دانشگاه‌‌های افسری ارتش‌ - 1384/09/30

... پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، در کشور ما سربازان آرمان‌های بلند انسانیاند. نیروهای مسلح ما خود را آماده و مجهز میکنند تا دفاع کنند؛ نه تنها دفاع از سرزمین ...
...
سپاه و بسیج و نیروی انتظامی - با برادران خود در سازمان‌های دیگر، همچون پاره‌ی تن یکدیگر رفتار کنند؛ به هم اعتماد کنید، از هم بهره‌مند شوید، تجارب یکدیگر ...

بيانات بیانات در مراسم صبحگاه رده‌های مختلف نیروی مقاومت بسیج‌ - 1384/06/02

... پدیده‌ی بسیج و تشکیل این نیروی عظیمِ معجزگون، استثنایی و کم‌نظیر است. بسیج، حقیقتی شبیه افسانه‌هاست. برای کسانیکه با متن واقع بسیج آشنایی ندارند، تصور چنین ...
...
نیست. بسیج مرز سِنی نمیشناسد؛ جوانهای کم سال تا پیران کهنسال در آن شرکت دارند. بسیج مرز جنسی نمیشناسد؛ زن و مرد در آن حضور دارند. بسیج مرز صنفی و مرز جغرافیای ...

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا - 1371/04/22

... هستید. بسیج بیست میلیونی انقلاب اسلامی، ثابت کرده است که در صراط حسین ابن علی علیه‌السّلام و صراط عاشورا قدم بر میدارد.   آنچه که من امروز عرض خواهم ...
... -
این بسیج اگر نبود، این نیروی عظیم حزب اللَّه اگر نبود - در جنگ هم شکست میخوردیم؛ در مقابل دشمنان گوناگون هم دراین چندسال شکست میخوردیم و آسیب‌پذیر بودیم ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1370/08/30

...  نسبت به بسیج، یک کار برعهده‌ی مسؤولان است، یک کار هم برعهده‌ی خود نیروهای مؤمن و فداکار بسیج. ما حالا به این دومی کار داریم و اشاره خواهیم کرد. کسانی که ...
...  
بسیج، یکی از برکات پروردگار عالم بر کشور و بر انقلاب و بر امام بزرگوار ما بود. اگر نیروهای مسلح در هر کشور به آمادگی کامل برسند، ولی از نیروهای داوطلب ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه - 1370/06/25

... سپاه‌ و بسیج‌ را سیراب‌ می‌کرد، توانست‌ نقش‌ تعیین‌کننده‌یی‌ را در دفع‌ حمله‌ی‌ ایادی‌ استکبار به‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایفا کند و در کنار ارتش‌ و با بکارگیری‌ ...
...
بکارگیری‌ بسیج‌ مردمی‌، درس‌تلخی‌ به‌ دشمنان‌ اسلام‌ بدهد و حفظ و استمرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را تضمین ‌کند. این‌ حجتی‌ بر ملت‌ ما و خود نیروهای‌ مسلح‌ و همه‌ی‌ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1382/10/14

... دستگاهها بسیج بود. اینها دستگاههایی هستند که شکل اداری و ثابت و ایستا و متحجّر و منجمد نداشتند. ولو سازماندهی و تشکیلات و نظم در اینها وجود داشت، اما همان ...
...
ساله، بسیج و تحرّک مردم را دیدید. در میدان کار و سازندگی و پیشرفت، روحیه جهادی را دیدید، که البته مخصوص جهاد سازندگی هم نماند؛ این روحیه در بسیاری از دستگاهها ...

بيانات بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1382/10/04

... سپاه و بسیج و سایر نیروهای رزمنده در این هشت سال توانستند در مقابل ارتشی که از همه سوی دنیا تجهیز و تقویت میشد، بایستند؛ آن را ناکام کنند و بارها ضربه‌های ...

بيانات بیانات در بازدید از یگان‌های نمونه‌ی نیروی زمینی ارتش - 1381/08/26

... اسلامی و بسیج، مجموعه توانا و مؤمنی را تشکیل داده‌اند که هرکدام در جایگاه ویژه خود و با مسؤولیت مخصوص به خود توانسته‌اند و خواهند توانست در آینده، به فضل ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1381/08/13

... کند. دو بسیج عمده در این کشور لازم است: اوّل، بسیج مردم، بخصوص جوانان است. باید برای آماده‌سازی خود و احیای عزّت کشور و ملت و برافراشته نگهداشتن پرچم اسلام ...
...
هم باید بسیج دوم را بکنند؛ بسیج در راه خدمت. مسؤولان اجرایی کشور باید توانایی خود را در گشودن گره‌های کار مردم نشان دهند. همین مسأله اشتغال را که از سال ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به ملت شریف ایران‌ - 1378/04/22

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به‌مناسبت چهارمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان - 1362/09/04

... نیروهای بسیج از آن تغذیه میکنند باید همچنان بصورت پایگاه بسیج باقی بماند. نیروی مساجد در بسیج مردم نیرویی منحصر و معنی دار است. بسیج تنها تا آن روز پیروز ...
...
رسیدن هفته بسیج، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهارمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در سال ۱۳۶۲ را برای اولین بار منتشر می‌کند: ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و فعالان طرح «صالحین» - 1391/09/01

... از محیط بسیج مراقبت بکنیم در درجه‌ی بعد؛ این کارِ یکایک آحاد بسیج است. عیار روحیه‌ی بسیجی در مجموعه‌ی بسیج، از جمله در این مجموعه‌های «صالحین»، که شما تصدی ...
...
بخصوص در بسیج، که حالا محل بحث ماست، تقویت خواهد شد.  به هر حال کشور ما، ملت ما، انقلاب ما و تاریخ ما به بسیج نیازمند است و بسیج به کیفیت‌بخشیدن روزافزون ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور - 1375/08/30

... متوجّه به بسیج است. خودِ حرکت بسیج هم، از روز اوّل تا امروز، یک حرکت خردمندانه بوده است. به تبلیغات دشمنان، که بهترین جوانان ما و فداکارترین و با صفاترین و ...
...
امروز، در بسیج مردمی محسوس بوده است. من میخواهم عرض کنم، اوّلین تشکیلات مسلّحِ نظامىِ انقلاب که از انقلاب جوشید، در حقیقت فرزند بسیج بود. کمیته انقلاب ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1374/09/08

... برکات بسیج است. کسی خیال نکند که بسیج، یک حاشیه است و ملت و دولت و حکومت، به راهی میروند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است؛ خیر. «بسیج» متنِ ...
...
حرکت عظیم بسیج، این دو عیب را در کشور ما ریشه کن کرد. شما بسیج را این گونه در نظر بگیرید. بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی است؛ مردمی که خودشان را ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مداحان - 1373/09/03

... هفته بسیج است؛ بسیجی یعنی این. یعنی همه وجودش وقف اسلام است. وقف است برای آنچه پیغمبر میخواهد و خدا را خشنود میکند. امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاة و السّلام ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به کنگره عظیم حج - 1372/02/28

بيانات بیانات در بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان - 1371/07/18

... سپاه و بسیج را هرگز برای دست اندازی به همسایگان نخواسته‌ایم و نمیخواهیم. امانظام اسلامی، به خاطر طبیعت ظلم ستیزش، با ظالمان و مستکبران همیشه روبه‌روست و ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی - 1371/05/21

... ما را، بسیج پرکرد. بسیج یعنی همین؛ یعنی عنصر مؤمنِ انقلابىِ علاقه‌مند به سرنوشت میهن، علاقه‌مند به سرنوشت کشور و یک فرد فداکار. رفت وسط میدان و با فداکاری، ...

بيانات بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1371/03/20

بيانات بیانات در مراسم ویژه‌ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی(ع) - 1369/09/05

... بایستد؟ بسیج؛ همین نیروی عظیم. بسیج، عبارت از چند هزار آدم در هر شهر نیست؛ بسیج، یعنی کل نیروهای مؤمن و حزب‌اللهی کشور ما. این که امام گفتند «بسیج بیست ...
...
زندگی بسیج و حیات پُرافتخار این نیرو به وجود آمد. برادران و خواهران! مسأله‌ی بسیج، یک مسأله‌ی اساسی و اصولی انقلاب است. اگر شما ملاحظه میکنید که امام ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها - 1386/02/31

... در میان بسیج، حمایت و پشتیبانی لازم را پیدا نمیکند» گلایه بکند، این من را خوشحال میکند؛ این همان توقعی است که ما از بسیج داریم. بسیج یعنی آن عنصر دلسوزی ...
...
بعنوان بسیج فعال یا بسیج ویژه در رزمایشها هم شرکت کند یا کارهای دیگری هم انجام بدهد و یک افتخار نظامی هم بگیرد؛ مانعی ندارد؛ اما بدنه‌ی بسیج دانشجوئی، نظامی ...

بيانات سخنرانی در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1369/03/14

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان‌ - 1385/01/06

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان و سپاهیان لشکر ۲۵ کربلا - 1382/06/29

... سپاه و بسیج، در کنار دیگر نیروهای مسلّح میتوانید در همه دورانها نقش ممتازی را ایفا کنید. نباید برای ایفای نقش، منتظر جنگ بود. امروز خطر جنگ بیش از بقیه ...
...
سپاه و بسیج یکی از برجسته‌ترین مظهرهای این ایستادگی و مقاومت هستید. این مقاومت به برکت ایمان است؛ ایمانتان را هرچه میتوانید تقویت کنید. به برکت بصیرت است؛ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1381/06/24

... همچنین بسیج و ارتش و همه نیروهای فعّال، اگر جز همان حضور هشت‌ساله، هیچ نقطه درخشان دیگری در سابقه خود نداشتید، برای افتخار و سربلندی و احساس عزّت، کافی ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به‌مناسبت دومین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان - 1360/09/05

... رسیدن هفته بسیج، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در دومین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در سال ۱۳۶۰ را برای اولین بار منتشر می‌کند: ...
...
میلیونی و بسیج توده‌ها این کمبود را برطرف کرد و تشکیل واحد بسیج مستضعفان که با هدف پوشش دادن به ارتش بیست میلیونی تحقق یافته است جامعه‌ی زنده و بیدار ما را ...

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1378/05/08

... یکطور، بسیج را یکطور، نیروی انتظامی را یکطور و صدا و سیما را به گونه‌ای دیگر مورد تهمت قرار دادند که اینها را از چشم مردم بیندازند، تا آن روزی که روز حضور ...
...
هم که بسیج - آن نیروی اصلی و عظیم ملت ایران - با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد شد و به‌طور قاطع، مثل کاغذی که مچاله کنند، دشمن را مچاله کردند ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران و بسیجیان - 1377/09/02

... در مورد بسیج عرض کنم. بعضی کسان خیال میکنند که «بسیج» یک سازمان نظامی، مثل سازمانهای نظامی دیگر - یعنی ارتش و سپاه - است. این خطاست. بسیج، یعنی نیروی کارآمدِ ...
...
مطرح بود، بسیجْ کارآمدی خود را ثابت کرد. میدانهای دیگر هم که پیش بیاید - و تا به‌حال خیلی از آنها پیش آمده است - باز بسیجْ کارآمدی خود را اثبات میکند. همان ...

بيانات بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران‌ - 1377/02/22

... به حضور بسیج یا بسیج دانشجویی در دانشگاههااشکال کرده‌اند و محدودیتهایی را اعمال میکنند. نظر جناب‌عالی چیست؟ بسیج لزوماً یک سازمان نظامی نیست؛ یعنی حتماً ...
...
نیست. بسیج، یعنی مردم. من هم ممکن است عضو بسیج باشم؛ اما نظامی نیستم. در دانشگاه، در کارخانجات، در حوزه‌های علمیه، در ادارات، همه جا بسیجی هست. بسیج، یک ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام‌ به مناسبت‌ صعود یکصد و پنجاه‌ هزار نفری‌ ورزشکاران‌ سپاه‌ و بسیج‌ دماوند - 1381/06/03

... سپاه‌ و بسیج‌ به‌ قلل‌ مرتفع‌ ایران‌ همزمان‌ با ایام‌ ولادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌علیها از این‌ اقدام‌ بعنوان‌ کاری‌ شایسته‌ و مبتکرانه‌ یاد و تأکید ...
...
سپاه‌ و بسیج‌ به‌ قله‌ی‌ دماوند و دیگر ارتفاعات‌ تهران‌ و سراسر ایران‌، کاری‌ شایسته‌ و مبتکرانه‌ و تقارن‌ آن‌ با ایام‌ ولادت‌ با سعادت‌ حضرت‌ صدیقه‌ی‌ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا - 1376/02/17

... ارتش، بسیج، جهاد و دستگاههای دولتی، باید یاد شهیدان را زنده بدارند و مفهوم شهادت - این مفهوم باعظمت و پرارزش و بسیار مؤثّر - را در کشور ایران اسلامی و ...

خبر دیدار جمعی‌ از اعضای‌ تشکل‌ بسیج‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌های‌ سراسر کشور با رهبر انقلاب - 1379/11/24

... تشکل‌ بسیج‌ دانشجویی‌ دانشگاههای‌ سراسر کشور، ضمن‌ ارائه‌ گزارشی‌ از فعالیتهای‌ بیش‌ از دویست‌ هزار عضو بسیج‌ دانشجویی‌ در 580 دانشگاه‌ و مراکز آموزش‌ ...
...
تشکل‌ بسیج‌ دانشجویی‌ و وابسته‌ نبودن‌ آن‌ به‌ گروه‌ و جناحی‌ خاص‌ تأکید کرد و افزود: بسیج‌ با توجه‌ به‌ رسالت‌ انقلابی‌ خود، شعار خویش‌ را تعمیق‌ معنویت‌، ...

خبر دیدار جمعی‌ از مسئولان‌ بسیج‌ و بسیجیان‌ نمونه‌ با رهبر انقلاب - 1379/09/05

... اسلامی‌، بسیج‌ را یکی‌ از این‌ مجموعه‌ها دانستند و تأکید کردند: مسؤولین‌ بسیج‌ باید با مراقبت‌ و هوشیاری‌، از ایجاد هرگونه‌ خدشه‌ در بسیج‌ و بهانه‌جویی‌ ...
...
مسؤولان‌ بسیج‌ و بسیجیان‌ نمونه‌، تشکیل‌ بسیج‌ مستضعفین‌ را یکی‌ از برکات‌ بسیار بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و امام‌ بزرگوار دانستند و با اشاره‌ به‌ غوغای‌ جنگ‌ ...

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان سپاه - 1369/06/29

... توجه به بسیج، از تمام مأموریتهای سپاه بالاتر است. ملت را آماده کردن، مأموریت بسیار بالا و مهمی است. به این مأموریتها باید به حد اعلی و اکثر برسید. هر کس ...
...
مربوط به بسیج، در درجه‌ی اول است. البته نیروی هوایی سپاه، با آن مأموریتی که برایش در نظر گرفته شده و ان‌شاءاللَّه در آینده‌ی نزدیکی ابلاغ میشود، نقش بسیار ...

خبر دیدار فرماندهان‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ با رهبر انقلاب - 1374/09/08

... مقاومت‌ بسیج‌ از سراسر کشور با ایشان‌ طی‌ سخنان‌ مهمی‌ از بسیج‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حرکت‌ منطقی‌ و ریشه‌دار فکری‌ و اسلامی‌ و منطبق‌ بر نیازهای‌ امروز دنیای‌ ...
...
قوام‌ بسیج‌ به‌ جوانان‌ خوب‌ و پاک‌ نهاد این‌ کشور در پایگاههای‌ مقاومت‌ در دانشگاهها، دبیرستانها، اصناف‌ و در شهرها و روستاهاست‌. بسیج‌ به‌ معنای‌ حرکت‌ ...

بيانات بیانات در جمع ۱۱۰ هزار بسیجی در روز عید غدیر - 1389/09/04

... باشد. بسیج، بسیج دلهاست؛ بسیج جانهاست؛ بسیج عواطف است؛ بسیج اعتقادات و ایمانهاست؛ و همین است که در روز سخت به کار یک ملت می‌آید. آن روزی که ملتها دچار ...
...
مجموعه‌ی بسیج عظیم مردمی، بسیج مستضعفان در کشور ما یک حقیقت روشن و آشکار است. شما یک مجموعه‌ای هستید از بوستان عظیم بسیج در کشور. این بوستان را امام بزرگوار ...

بيانات بیانات در دیدار مردم بیجار - 1388/02/28

بيانات بیانات‌ در دیدار مردم کازرون‌ - 1387/02/16

بيانات بیانات در مراسم مشترک نیروهای نظامی استان سمنان - 1385/08/20

بيانات بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1385/03/14

بيانات بیانات‌ در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان‌ - 1384/02/11

بيانات بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مهندسان - 1383/12/05

بيانات بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1383/07/22

... سپاه و بسیج، با امکانات کم، با محاصره ی اقتصادی و با تحریم عمومی توانستند در مقابل جبهه یی بایستند که اگر چه صفوف مقدمش نظامیان بعثی صدام بودند؛ اما صفوف ...
...
مظلوم بسیج و شهدای دوران دفاع و قبل و بعد از آن را گرامی می داریم و از خداوند متعال علو درجات آنها را مسألت می کنیم. برای شما جوانهای عزیز و افسرانی ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26

بيانات بیانات در دیدار مردم استان همدان‌ - 1383/04/15

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد دانشگاهی - 1383/04/01

... بیست‌وپنج سال بسیج شده‌اند و ملتها مرگ بر امریکا میگویند. مرگ بر امریکا را چه کسی میگفت؟ غیر از جمهوری اسلامی و غیر از ملت ایران چه کسی میگفت؟ امروز همه دارند ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان‌ رهبری - 1382/06/19

... اسلامی و بسیج توده‌های مردم ما در صحنه، تا علی‌رغم تبلیغات دشمن، معلوم شود این نظام وابسته به یک فرد و دو فرد و زید و عمرو نیست؛ این نظام وابسته به آراء، ...

بيانات بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05

پیام‌ها و نامه‌ها پیام‌ به‌ دوازدهمین‌ اجلاس‌ سراسری‌ نماز - 1381/06/16

بيانات بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05

... رهبری بسیج شوند و بعضی از عوامل داخلی از روی غفلت یا خدای نخواسته از روی آگاهی با آنها همصدا شوند، موجب نمیشود که انسان این مسؤولیت عظیم الهی را از یاد ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به اجلاس سراسری نماز - 1380/06/15

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی - 1391/07/24

... ندارد. بسیج مخترعین، بسیج اساتید دانشگاه، بسیج نویسندگان، بسیج شاعران. گروههای روشنفکری، با قواره‌های مختلف، در این مجموعه‌ی عظیم و پرراز و رمزی که ما اسمش ...
...
مجموعه‌ی بسیج هست. بنابراین راجع به بسیج هرچه گفته شود، مداقه شود، بر روی خصوصیات تکیه شود و تعمق شود، زیادی نیست.  اولاً بسیج همزاد انقلاب است. شاید به ...

بيانات بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1379/12/22

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج - 1394/09/04

... به عطر بسیج. عطر بسیج را باید درک کرد، باید استشمام کرد، باید حقیقت این پدیده‌ی عجیب و مبارک را بدرستی فهمید. یادبود روز تشکیل بسیج را هم به همه‌ی شما تبریک ...
...  
حضور بسیج به‌معنای حضور مردم است؛ وقتی بسیج یک‌جا حاضر است، معنایش این است که ملّت ایران حاضر است - همین‌طور که عرض کردیم - بسیج نمونه و مسطوره(۳) ملّت ...

بيانات بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی در دانشگاه هوایی شهید ستّاری - 1378/11/19

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی - 1378/07/17

بيانات بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1378/03/03

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1377/08/08

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد سازندگی - 1377/07/15

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1375/09/24

بيانات بیانات در جمع زنان شهر ارومیه‌ - 1375/06/28

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) - 1375/03/20

... نیروی عظیم بسیج، حق ندارد در قضیه‌ی عظیمی مثل انتخابات، حرکت شایسته و مناسبی انجام دهد. چرا مسائل را با هم مخلوط میکنند؟! آحاد سپاه هم مثل بقیه‌ی مردم، در همه ...

بيانات بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی(ره) - 1375/03/14

بيانات بیانات در جمع نیروهای شرکت‌کننده در مانور بزرگ ولایت - 1375/03/03

... ایجاد بسیج عمومىِ مردمی و به کار گرفتن نیروهای مؤمن و بازوان توانا در بخشهای مختلف، از معجزات نظام جمهوری اسلامی است و اقتدار نظام را نشان میدهد. امروز ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان کشور - 1375/02/12

... ان را بسیج و پولهایی را خرج میکنند که این گربه را که یک حیوان است، از داخل چاه نجات دهند! یا گاهی اوقات، تظاهر به انسان دوستی میکنند که ماها هم که اینها ...

بيانات بیانات در دیدار مردم ساری - 1374/07/22

خبر دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج با رهبر انقلاب - 1394/09/04

... مخصوص بسیج است. رهبر انقلاب اسلامی در تعریف دقیق بسیج گفتند: بسیج برخاسته از متن مردم و نماینده‌ی مجموعه‌ی ملّت است و بسیجیان آحاد مردمی هستند که با ...
...
مستمر بسیج» خاطرنشان کردند: آینده‌ی بسیج درخشان است اما باید مراقب آفاتی بود که به‌ویژه از درون، درخت تنومند بسیج را تهدید می‌کند. رهبر انقلاب «غرور»، ...

بيانات بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1373/07/13

... - یعنی بسیج - وضع استثنایی دارند. این، مبالغه نیست؛ بیان یک حقیقت است. این، به برکت انقلاب و اسلام و به برکت تجربه پررنج، اما پرشکوهِ جنگ تحمیلی است. ...
...
نیروی عظیم بسیجِ مردمىِ ما، از دشمنان یاوه‌گوىِ پرگوی و از این ببرهای کاغذی، ذرّه‌ای ترس در دل ندارند؛ اما دشمنان، حقیقتاً از این نیروی عظیم میترسند. اظهاراتشان ...

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان سپاه - 1373/06/29

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1372/12/13

خبر دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفین با رهبر انقلاب - 1393/09/06

... مجمع عالی بسیج و نمایندگان اقشار مختلف بسیج، احساس مسئولیت انسانی و الهی و بصیرت را دو پایه‌ی اصلی تفکر منطقی بسیج دانستند و ضمن تحسین تلاش، جدیت و ایستادگی ...
...
مجمع عالی بسیج است. همچنین سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در سخنانی با اشاره به تشکیل مجمع عالی اقشار بسیج مستضعفین گفت: این مجمع ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1372/08/12

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش - 1372/07/28

بيانات بیانات در مراسم صبحگاه مشترک پادگان‌ لشکر ۲۱ حمزه‌ آذربایجان‌ - 1372/05/06

... مقدّس بسیج، با نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی، همکاری خالصانه و صادقانه خودتان را همیشه داشته‌اید و همواره گره‌گشا بوده‌اید! این، آن راه درست است. این، آن ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج - 1371/08/27

... درباره بسیج و این هفته، چند مطلبِ اصلی هست. یک مطلب درباره خود بسیج است؛ که در حقیقت بسیج عظیم ملّت ایران، مظهر شخصیت ذاتی و ملّی آن است. چون بسیج به این ...
...
معنای بسیج است. وقتی که بسیج را با نظر تحلیلی و دقیق نگاه میکنیم، میبینیم که میدان نبرد نظامی، تنها میدان حضور بسیج نبود. این، کارِ خدا بود که بسیجِ ملت ...

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1371/07/29

خبر دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور با رهبر انقلاب - 1392/08/29

... خدمات بسیج، احترام قائل است، بسیجی به شمار می‌رود؛ چه عضو مجموعه و سازمان بسیج باشد چه نباشد. ایشان توانایی‌های بسیج را، کارگشای عرصه‌های مختلف خواندند ...
...
سازمان بسیج مستضعفین- نیز در سخنانی با اشاره به جهاد همه‌جانبه‌ی پایگاه‌های مقاومت به عنوان ستون فقرات بسیج گفت: امروز پایگاه‌های بسیج کانون بیداری و تکیه‌گاه ...

گزيده بيانات بیست جمله از رهبر انقلاب درباره «بسیج» - 1392/08/28

... الگوگیری از بسیج است. ۱۳۸۴/۰۶/۰۲ میتوان بسیج را را بحق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی نامید. ۱۳۶۲/۰۹/۰۴ بسیج، عبارت است از مجموعه‌ای ...
...
معنای بسیج است. ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ بسیج دانشجویی یکی از ارزنده‌ترین یادگارهای امام راحل بزرگوار ما است. ۱۳۷۷/۰۷/۱۴ بسیج به کیفیت‌بخشیدن روزافزون به ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از آزادگان‌ - 1371/05/26

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1370/12/14

... حرکت و بسیج مردم مطرح میشود - چه سیاسی و چه نظامی - باز مساجد کانونند؛ این برکت مساجد است؛ لیکن مساجد که فقط در و دیوار نیست. این سؤال واجبی است که ما باید ...

بيانات بیانات در دیدار مردم خرم‌آباد - 1370/05/30

خبر دیدار جمع کثیری از اقشار نمونه بسیج سراسر کشور با رهبر انقلاب - 1390/09/06

... اسلامی، بسیج را یک مجموعه حزب الله واقعی نامیدند و در تبیین فرهنگ و تفکر بسیج خاطرنشان کردند: بسیج سیاسی است اما سیاست‌زده، سیاسی‌کار و جناحی نیست. بسیج ...
...
و کیفی بسیج گفت: تغییر رویکرد بسیج به دفاع همه‌جانبه، تشکیل قرارگاه‌های جدید با هدف مقابله با جنگ نرم، تربیت و توانمندسازی همه اقشار بسیج، ایجاد شبکه‌های ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از رزمندگان بسیجی نمونه‌ی سراسر کشور - 1368/09/05

... سازماندهی و بسیج ارتش بیست میلیونی را انجام بدهید؛ بخصوص که امروز، بسیج مسؤولیت بسیار مهمی دارد و شما، بسیجیهای کارآمد و کار آزموده هستید. خداوند ان‌شاءاللَّه ...

بيانات بیانات در مراسم بیعت جهادگران جهاد سازندگی - 1368/03/20

خبر دیدار جمعی از جوانان و جهادگران بسیج سازندگی با رهبر انقلاب - 1389/06/31

... جهادگران بسیج سازندگی، «عشق و ایمان» و «بصیرت و همت» را عوامل اصلی حرکت عظیم ملت ایران و «روح و جوهره» بسیج سازندگی خواندند و تأکید کردند: هر جامعه ای از ...
...
جوانان بسیج سازندگی را، مایه آبروی ایران و تاریخ دانستند و خطاب به صدها هزار جوان فعال بسیج سازندگی در سراسر کشور افزودند: عزیزان من! این جور جوانی کردن ...

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج - 1389/03/02

... در امور بسیج منصوب کردند. ...

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب سردار محمدرضا نقدی به ریاست سازمان بسیج مستضعفین - 1388/07/12

... سازمان بسیج مستضعفین منصوب کردند. متن حکم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و ...
...
سازمان بسیج مستضعفین" منصوب می کنم. همّت و تلاش را بر ایجاد زمینه های لازم برای حضور قویتر و سازمان یافته تر مردم بویژه جوانان عزیز در صحنه های مورد نیاز ...

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج - 1386/09/20

... در امور بسیج منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم سردار سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر بسیج که با فرمان ...
...
مقاومت بسیج، معاونتی در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد. بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جنابعالی را که از تعّهد و سوابق مدیریت در سطوح ...

خبر دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب - 1386/02/31

... اعضای بسیج دانشجویی، حفظ اتحادِ سازمانی و تشکیلاتی و فعالیت و پرکاری مستمر را دیگر نیازهای بسیج دانشجویی برشمردند و افزودند: به یاری پروردگار، بسیج به‌خصوص ...
...
سازمان بسیج دانشجویی- در گزارشی از وضع بسیج دانشجویی گفت: هم‌اکنون ۶۴۹ هزار دانشجو در ۲۶۰۰ دفتر بسیج دانشجویی مستقر در ۷۰۰ دانشگاه سراسر کشور مشغول فعالیتند ...

خاطرات بسیج یعنی این ... - 1386/02/31

... بسیجی؛ بسیج یعنی این. بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها  ۱۳۸۶/۲/۳۱ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان اردبیل - 1379/05/06

... است که بسیج فقط شور و هیجان نیست؛ بسیج مظهر خصوصیات مثبت بسیاری است. اگر میبینید که امام بزرگوار نسبت به بسیج یک رابطه‌ی ویژه‌ای از خود نشان میداد و اگر ...
...
هستند، بسیج را گرامی میدارند، این به خاطر همان خصوصیات ویژه است. بعضی این طور گمان میکنند که بسیج یک مجموعه‌ی نظامی است. این طور نیست؛ بسیج جزو سازمانهای ...

خبر برگزاری مراسم صبحگاه رده‌های مختلف نیروی مقاومت بسیج در حضور فرمانده‌ی کل قوا - 1384/06/02

... مقاومت بسیج، ضمن شرکت در مراسم نظامی رده‌های مختلف نیروی مقاومت بسیج و جلسه‌ی فرماندهان بسیج، با نخبگان بسیجی نیز در فضایی صمیمی دیدار و گفت‌وگو کردند ...
...
شگفت‌آفرین بسیج در هشت سال دفاع مقدس، جهاد و شهادت را دو فصل بزرگ حرکت بسیج برشمردند و افزودند: الگوی بسیج، دنیای اسلام و جهان را تحت تأثیر قرار داده و بر همین ...

خبر دیدار جمعی از فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب - 1382/09/09

... فرماندهان بسیج، هفته بسیج را به ملت ایران تبریک گفتند و خاطرنشان کردند: بسیج در مفهوم حقیقی خود، یعنی سمت و سو دادن و فعال کردن همه نیروهای شاداب و با نشاط ...
...
فرمانده بسیج، گزارشی از فعالیتهای نیروی مقاومت بسیج بیان کرد. ...

خبر دیدار جمعی از اعضای بسیج جامعه پزشکی با رهبر انقلاب - 1382/03/08

... اعضای بسیج جامعه‌ی پزشکی کشور، احساس تعهد را از عوامل اصلی پیشرفت‌های مختلف بشر برشمردند و تأکید کردند: بسیج جامعه‌ی علمی، تبلور سازگاری ذاتی و شکوفایی ...
...
ویژگی‌های بسیج جامعه‌ی علمی برشمردند و خاطرنشان کردند: بسیج از بازوان قدرتمندی است که پرچم اسلام را با وجود همه‌ی توطئه‌های دشمنان، همچنان در این کشور برافراشته ...

بيانات بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه و بسیج - 1379/02/17

... سپاه و بسیج، به تشریح «طرح بسیج سازندگی» می‌پردازند. متن زیر، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار است: بسیج یک نعمت بزرگ است که امروز در اختیار ...
...
رسیده؟ «طرح بسیج سازندگی». یعنی این سه ماه تابستان بچه‌ها بیکارند، عده‌ای بعد از تابستان هم بیکارند. پشت کنکوری‌ها و ... این‌ها را سازماندهی کنید. سازماندهی‌اش ...

خبر دیدار جمعی از اعضای نیروی مقاومت بسیج با رهبر انقلاب در سالروز میلاد امام زمان(عج) - 1378/09/03

... نیروهای بسیج از این امتیاز برخوردارند که در میدان خدمت آماده‌اند. فرمانده کل قوا بر حضور و آمادگی نیروی مقاومت مردمی بسیج در همان نقطه‌ای که اسلام، ...
...
با هفته بسیج، امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، در جشن بزرگ منتظران ظهور که با حضور دهها هزار تن از اعضای نیروی مقاومت ...

خبر دیدار دانشجویان شرکت‌‌کننده در اردوی آموزشی-پرورشی بسیج دانشجویی با رهبر انقلاب - 1378/06/13

... سازمان بسیج دانشجویی، طی سخنانی بر اهمیت فکر، عمل و احساس نسل جوان برای هر جامعه تأکید کردند و به دلسوزان و هوشمندان دنیای غرب در مورد فاجعه نابودی و اضمحلال ...
...
پرورشی بسیج، بهره گرفتند. ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌های اسلامی - 1394/05/26

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب سردار سرتیپ پاسدار حجازی به سمت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه - 1376/12/20

... سپاه و بسیج می‌باشید، به سمت فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. مسؤولیت خطیر آن نیرو برای تحقق ارتش بیست میلیونی و سازماندهی ...
...
مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب فرمودند. متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم‌ سردار سرتیپ پاسدار سید محمد ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران - 1376/11/11

... برای آن بسیج شده است؛ آنها هم در مقابل بسیج شما، در جهت باطل بسیجند! بسیج شده‌اند برای این‌که این تفکّر و این جهتگیری را بکوبند، از چشم ملتها بیندازند، از ...
...
کلمه‌ی «بسیج» است، یکی کلمه‌ی «دانشجو»ست. وقتی میگوییم «بسیج»، معنایش این است که مجموعه‌ای مورد نظر است که در عرصه‌ی مجاهدتِ انقلابی حضور پیدا کرده و حضور دارد؛ ...

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - 1394/02/06

بيانات بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهورى اسلامى ایران‌ - 1394/01/30

... آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات‌] دشمن خدا و دشمن خودتان ... را بترسانید...» ۴) همان‌ ...

بيانات بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01

... امکانات را بسیج کنند. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی ...
...
داخلی بسیج ‌بشود. از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ی آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله‌ی تقویت تولید داخلی کمک کنند ...

خبر حضور رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج - 1376/09/05

... جایگاه بسیج مردمی را در جامعه اسلامی تبیین کرد و فرمودند: بسیج یکی از پدیده‌های با برکت و بسیار شگفت‌آور انقلاب اسلامی است که امام عظیم‌الشأن (رض) با دید ...
...
خامنه‌ای بسیج را شامل مجموعه‌ای از پاکترین، فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور توصیف کردند و فرمودند: بسیج عبارت از آن تشکیلاتی است که اعضای آن در ...

بيانات بیانات در هشتمین مراسم دانش‌آموختگى‌ دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش - 1393/08/26

... نیروی بسیج، و دیگر کسانی که در مجموعه‌ی نظام نیروهای مسلّح حضور دارند - در طول سالیان دراز قابلیّتهای خودشان را به اثبات رساندند؛ قابلیّتهای معنوی خود، ...

بيانات بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1393/04/11

بيانات بیانات در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام - 1393/02/23

بيانات بیانات در یادمان شهدای شرق کارون - 1393/01/06

... در قالب بسیج و نیروهای مردمی، در قالب مجموعه‌های عشایری، حتی در قالب شهربانی و ژاندارمری و کمیته‌های آن روز، میآمدند در این میدان جنگ و این فداکاریها را ...
...
سپاه و بسیج و غیره، توانستند پاداش آن مجاهدتها را بگیرند و به ملت ایران هدیه کنند؛ اینها یادهای ارزشمندی است، نباید بگذارید این یادها فراموش بشود. در ...

بيانات بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - 1392/12/20

بيانات بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1392/09/19

بيانات بیانات در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران‌ - 1392/07/13

... ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه نیروهای انتظامی - احساس امنیّت بکند. لذا وظیفه‌ی همه‌ی مسئولان میدانیم که در راه اقتدار نیروهای مسلّح تلاش ...
...
سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و همه‌ی کسانی که در ارتباط با نیروهای مسلّح هستند، این را وظیفه‌ی خود بدانند که حصار مستحکمی در مقابل توطئه‌های دشمنان و شرارت ...

خبر دیدار فرماندهان‌ و پرسنل سپاه و بسیج مازندران با فرمانده کل قوا - 1374/07/24

... مقاومت‌ بسیج‌ استان‌ مازندران‌ با ایشان‌، طی‌ سخنانی‌ از سپاه‌ پاسداران‌ و بسیج‌ به‌ سبب‌ اثبات‌ کارایی‌ خود در جنگ‌، سازماندهی‌، علم‌ و معرفت‌ و معنویت‌ ...
...
سپاه‌ و بسیج‌ هستند و برای‌ بی‌اثر کردن‌ برنامه‌ها و توطئه‌های‌ آنان‌، لازم‌ است‌ که‌ نیروهای‌ مؤمن‌ و انقلابی‌ سپاه‌ و بسیج‌ فاصله‌ خود را با جلوه‌های‌ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مداحان - 1392/02/11

بيانات بیانات در دیدار نیروهای مسلح استان خراسان شمالی - 1391/07/21

... انتظامی و بسیج، در این منطقه‌‌‌ی مهم و حساس کشور حضور پیدا کرده‌‌‌ایم.  مسئولیت نیروهای مسلح در این منطقه هم مثل همه‌‌‌ی مناطق کشور، مسئولیتهای خطیر و ت ...

بيانات بیانات در دیدار نیروهای مسلح منطقه‌ی شمال کشور و خانواده‌های آنان - 1391/06/28

... سپاه، چه بسیج، چه نیروی انتظامی، چه کارکنان وزارت دفاع - همینهائی که فرمانده‌ی محترم اسم آوردند - و همسران آنها بدانند که به کی دارند کمک میکنند، شریک زندگیشان ...

بيانات بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - 1391/06/27

بيانات بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1391/03/29

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1390/11/19

بيانات بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «جوانان و بیداری اسلامی» - 1390/11/10

بيانات بیانات در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السّلام) - 1390/08/19

... اسلامی و بسیج مردمی، و پشت سر همه، ملت بزرگ ایران. و بدانند؛ هم آمریکا بداند، هم دست‌نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند؛ پاسخ ...

بيانات بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه‌ - 1390/07/28

خبر حضور رهبر انقلاب در مراسم ویژه هفته بسیج - 1372/08/30

... مقاومت‌ بسیج‌ از سراسر کشور طی‌ سخنانی‌ از نقش‌ بسیج‌ در کسب‌ افتخارات‌ بزرگ‌ و جاودانه‌ برای‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ به‌ عظمت‌ یاد کردند و ارتباط توده‌ عظیم‌ ...
...
هفته‌ بسیج‌ و در ورزشگاه‌ تختی‌ برگزار شده‌ بود فرمانده‌ کل‌ قوا به‌ خدمات‌ بزرگ‌ بسیج‌ مردمی‌ در مقاطع‌ مختلف‌ تاریخ‌ ۱۵ ساله‌ انقلاب‌ اسلامی‌ اشاره‌ ...

بيانات بیانات در مراسم مشترک نیروهای مسلح‌ کرمانشاه - 1390/07/21

... سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و عشایر، درود میفرستم و از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای همه‌ی شما مسئلت میکنم.  این پادگان و این منطقه، یادآور خاطرات ...

بيانات بیانات در پایگاه نیروی دریائی ارتش در بندرعباس - 1390/05/01

بيانات بیانات در دانشگاه افسری امام حسین(ع) - 1390/03/10

... مجموعه‌ی عظیم بسیج - از این سرمایه‌ی معنوی برخوردارند. امروز جوانان ما در نیروهای مسلح به معنا میاندیشند؛ و این فرصت بزرگی است و آینده‌ی بزرگی را نوید میدهد. ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کارگران - 1390/02/07

بيانات بیانات در دیدار مردم استان فارس - 1390/02/03

بيانات بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه‌ - 1390/01/08

خبر دیدار فرماندهان و اعضای نیروی مقاومت بسیج با رهبر انقلاب - 1371/08/27

... اصلی حیات بسیج و موجب پایداری حرکت بسیج مردمی دانستند و فرمودند: اساس بسیج در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آگاهی است.ملت مسلمان ایران راه خود را با آگاهی انتخاب ...
...
الشأن، بسیج مردمی است که امروز در دانشگاهها، حوزه های علمیه، دستگاههای علمی، روستاها و شهرها حضور برجسته و درخشانی دارد و به برکت قدرت بسیج بود که شخصیت ...

بيانات بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی - 1389/09/10

بيانات بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث‌ - 1389/04/19

بيانات بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام علی(ع) - 1389/04/05

بيانات بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور - 1389/02/08

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی - 1389/01/22

... حصار است، بسیج یک جور حصار است، نیروی انتظامی یک جور حصار است، حفاظت اطلاعات یک جور حصار است؛ هر کدام در آن وظیفه‌های تعیین شده و تعریف شده‌ی خودشان بایستی ...

بيانات بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش - 1388/11/19

بيانات بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی - 1388/10/19

... یک چنین بسیج عظیم ملی را در سرتاسر کشور بکند؟ امروز کدام کشور دیگر، کدام حکومت دیگر چنین قدرتی دارد؟ قویترین حکومتهای دنیا و ثروتمندترینشان - که ولخرجیهای ...
...
امکان بسیج را دارد. اما حقیقت غیر از این است؛ حقیقت این است که در کشور ما حکومت و مردمی وجود ندارد - همه یکی اند - مسئولین حکومت، از شخص حقیر این بنده ...

بيانات بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر - 1388/09/15

خبر دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور با رهبر انقلاب - 1388/09/04

... بزرگ بسیج در صحنه‌های مختلف انقلاب خاطرنشان کردند: یکی از این صحنه‌ها، عرصه‌ی دفاع از استقلال و عزت کشور بود که اگر حضور بسیج در دوران دفاع مقدس شکل نمی‌گرفت، ...
...
جنگ نیز بسیج همواره خط‌شکن و پیشرو بوده است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در تثبیت اقتدار و ایستادگی سیاسی، در عرصه‌های فرهنگی و سازندگی ...

بيانات بیانات در دانشکده علوم دریایی نوشهر - 1388/07/14

... سپاه، بسیج، نیروی انتظامی؛ همه‌ی شما فرزندان این خانواده و برادران یکدیگرید. در مورد خصوصِ نیروی دریائی که امروز شما جوانان دانشگاه‌های دیگر و جمع ما همه ...

خبر برگزاری رزمایش بسیجیان با حضور فرمانده‌ی کل قوا - 1386/09/05

... مجموعه‌ی بسیج نیز وجود دارد و به همین علت بسیج، همچون اصل انقلاب، جاودانه، ماندگار، فعال و اثربخش خواهد بود. ایشان بسیج را مانند انقلاب اسلامی، پدیده‌ای ...
...
اسلامی و بسیج دانستند و خاطرنشان کردند: بسیج در حماسه‌ی دفاع مقدس افتخارات فراوانی به دست آورد و در حال و آینده نیز اگر کشور نیاز نظامی پیدا کند، بسیج در ...

بيانات بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌ - 1388/02/27

بيانات بیانات در دیدار مردم مریوان - 1388/02/26

... پاسداران و بسیج، متشکل از مردم مناطق مختلف از جمله دلاوران و جوانهای کرد، عملیات والفجر 4 را سازماندهی کردند و آتش دشمن را خاموش کردند و دشمن را عقب راندند؛ ...

بيانات بیانات در مراسم مشترک نیروهای مسلح استان کردستان - 1388/02/23

... سپاه و بسیج و نیروی انتظامی در قالبهای گوناگون، کارهای بزرگ و درخشانی را انجام دادند. مردم غیور کردستان در قالب پیشمرگان مسلمان کُرد و در ضمن بسیج نیروها، ...

بيانات بیانات در دیدار خانواده‌های شهدا و ایثارگران کردستان‌ - 1388/02/22

بيانات بیانات در جمع مردم استان کردستان‌ در میدان آزادی سنندج‌ - 1388/02/22

خبر برگزاری مراسم ویژه روز بسیج مستضعفین با حضور فرمانده کل قوا - 1369/09/05

... لازم برای بسیج هستند و من از بسیج که در حال خدمت به اسلام، کشور و انقلاب است دفاع خواهم کرد. مقام معظم رهبری ضرورت برخورداری بسیج از نظم و انضباط را بطور ...
...
هفته ی بسیج مستضعفان،‌حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم ویژه ای که به مناسبت روز بسیج وسازماندهی ارتش بیست ...

خبر دیدار فرماندهان نیروی مقاومت بسیج با رهبر انقلاب - 1369/09/01

... مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ایشان ،‌ به بیان لزوم تبدیل بسیج نظامی به صورت یک فرهنگ در جامعه اسلامی پرداختند وضرورت تحقق واقعی ارتش بیست ...
...
کل قوا بسیج را یک مسأله مهم و جدی برای نظام دانستند و فرمودند: بسیج به معنای حقیقی آن یک پدیده ی انقلابی است که ملت و مسئولین باید همواره آن را جدی گرفته ...

خبر پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال 1388 - 1387/12/30

بيانات بیانات در دیدار مسئولان نظام - 1387/12/25

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش - 1387/11/19

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مردم در روز عید غدیر - 1387/09/27

بيانات بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ - 1387/09/24

بيانات بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هفدهمین اجلاس نماز - 1387/08/29

بيانات بیانات در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی در دانشکده‌ی افسری امام علی (ع) - 1387/07/28

... سپاه، در بسیج، در نیروی انتظامی و در هر بخشی از بخشهای نیروهای مسلح سرافرازِ جمهوری اسلامی - به عنوان انسانهائی که در کنار آمادگیهای رزمی و در لباس سرباز ...

بيانات بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه‌ها - 1387/07/03

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌ در روز نیمه‌ی شعبان - 1387/05/27

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد حضرت علی (ع) - 1387/04/26

... مردم را بسیج کنیم تا در مقابلِ نظام اسلامی بایستند! پول خرج میکنند، میلیونها دلار تصویب میکنند، برای اینکه مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدهند. خب، ...
...
تحریک و بسیج کرد؟! آن روزی که یک نظامی از مردم منقطع بشود، بله آن نظام در تهدید است؛ اما نظام جمهوری اسلامی که متکی به آراء مردم، متکی به عواطف مردم، متکی ...

بيانات بیانات در دیدار مسئولان قضائی کشور - 1387/04/05

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب علیرضا افشار به فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه - 1368/10/12

... مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است: بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم‌ برادر آقای‌ علی رضا افشار ...
...
مقاومت‌ بسیج‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌اسلامی‌ منصوب‌ می‌کنم،‌ تا طبق‌ وظایف‌ مقرره‌ و ایجاد انضباط شایسته‌ در تحقق‌کامل‌ ارتش‌ بیست‌ میلیونی‌ اقدام‌ نموده‌ ...

بيانات بیانات ‌در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‌ - 1387/03/21

بيانات بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) - 1387/03/14

بيانات بیانات در دیدار مردم لار - 1387/02/19

بيانات بیانات در دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس‌ - 1387/02/17

بيانات بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز - 1387/02/14

... نماینده‌ی بسیج دانشجوئی گفتند، که در واقع بنده هم این مطالبات را دارم. الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی که ما یک سال، دو سال گذشته مطرح و تکرار کردیم، میپرسند ...

بيانات بیانات در دیدار جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدای استان فارس - 1387/02/13

بيانات بیانات در مراسم نظامی مشترک یگان‌های نیروهای مسلح استان فارس - 1387/02/12

... چه از بسیج، چه از نیروی انتظامی، بسیج عشایری که همه حضور دارید - برای من بسیار خاطره‌انگیز است. خاطره‌ی یگانهای ارتشی و سپاهی استان فارس و شیراز در دوران ...
...
سپاه، چه بسیج، چه نیروی انتظامی - روزبه‌روز باید خود را نیرومندتر کنند؛ نوآوری یعنی این. نوآوری فقط در ساخت سلاح و تجهیزات نیست؛ اگر چه نوآورىِ در ساخت و ...

بيانات بیانات در دیدار مردم شیراز - 1387/02/11

بيانات بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان - 1387/02/04

خبر پیام رهبر انقلاب به مجمع فرماندهان سپاه و بسیج - 1368/06/26

... پاسداران و بسیج مستضعفین فرمودند: شما جوانان و جوانمردانی که سابقه ی مجاهدت در جنگی هشت ساله را به مثابه ی بزرگترین افتخار دوران انقلاب برای خود کسب کرده اید ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسیج - 1368/06/26

... اسلامی و بسیج مستضعفان! خدا را شکر که نفس روح‌اللّهیِ آن عبد صالح و آن یادگار پیامبران و اولیا (سلام‌اللَّه‌علیهم)، نقشی معجزنشان و پایدار در کتیبه‌ی تاریخ ...
...
سپاه و بسیج و ارتش، باید این آمادگی را درحد اعلی‌ حفظ کنند و نگذارند اندک فتوری در عزم و اراده‌ی مردانه‌ی آنان پدید آید. این‌جانب، مخصوصاً به آحاد نیروهای ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت حلول سال 1387 - 1387/01/01

بيانات بیانات در دیدار مردم ابرکوه‌ - 1386/10/15

بيانات بیانات در دیدار مردم یزد - 1386/10/12

بيانات ‌بیانات‌ در دیدار کارگزاران حج - 1386/08/23

بيانات ‌بیانات‌ در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری ارتش - 1386/08/02

بيانات بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت (ع) - 1386/05/28

بيانات بیانات در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان - 1386/04/25

بيانات بیانات‌ در مراسم هیجدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1386/03/14

بيانات بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25

بيانات بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30

بيانات ‌بیانات در مراسم دانش‌آموختگی چهارمین دوره مشترک دانشگاه‌های افسری ارتش - 1385/10/03

بيانات بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده‌ی افسری دانشگاه امام حسین(ع) - 1385/09/04

... مبارک بسیج را به همه‌ی بسیجیان و ملت ایران؛ و هم سرآغاز پاسداری شما جوانان عزیز را که امروز رسماً به کسوت مقدس سپاهیگری و خدمت در راه پاسداری انقلاب اسلامی ...

بيانات بیانات در دیدار مردم شاهرود - 1385/08/20

بيانات بیانات در دیدار خانواده‌‌های شهدا و ایثارگران استان سمنان - 1385/08/18

بيانات بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان - 1385/08/17

پیام‌ها و نامه‌ها پیام بمناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس - 1385/07/06

بيانات بیانات‌ در دیدار دست‌‌اندرکاران ستاد اقامه‌‌ی نماز - 1385/06/27

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان - 1385/06/23

بيانات ‌بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز عید مبعث - 1385/05/31

بيانات بیانات‌ در دیدار شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی - 1385/05/30

پیام‌ها و نامه‌ها پیام تبریک به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله به مناسبت پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ ۳۳ روزه - 1385/05/26

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد امیرالمؤمنین(ع) - 1385/05/17

پیام‌ها و نامه‌ها پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/11

بيانات بیانات در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین - 1385/01/25

بيانات بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1385/01/01

بيانات ‌‌بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه‌ی ماه محرم‌ - 1384/11/05

بيانات بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14

بيانات بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/08/08

بيانات بیانات‌ در دیدار جانبازان و خانواده‌های ایشان‌ - 1384/08/04

بيانات بیانات در دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی - 1384/07/24

بيانات بیانات‌ در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام علی(ع)‌ - 1384/07/06

بيانات ‌‌بیانات در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌‌گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت‌ - 1384/06/31

بيانات بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1384/06/17

بيانات بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/06/11

بيانات بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08

بيانات بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشتم - 1384/05/10

بيانات بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1384/04/07

بيانات بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1384/03/03

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان - 1384/02/19

بيانات بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18

بيانات بیانات در دیدار مردم شهرستان جیرفت - 1384/02/17

بيانات بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدای استان کرمان - 1384/02/12

بيانات بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11

بيانات بیانات در دیدار رئیس بانک توسعه‌ی اسلامی - 1384/01/17

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش - 1383/11/19

بيانات بیانات‌ در دیدار مردم پاکدشت - 1383/11/10

بيانات بیانات در دیدار مسئولان عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی - 1383/10/23

بيانات بیانات در دیدار مردم قم - 1383/10/19

... انسانها بسیج شد و به راه افتاد، حق طبق طبیعت نظام هستی است؛ لذا تحقق پیدا می کند، و تحقق پیدا کرد. اگر در طول تاریخ طولانىِ امت اسلامی، از قرون اولیه تا ...

بيانات ‌بیانات در دانشگاه افسری امام علی(ع) - 1383/10/02

بيانات بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌‌ - 1383/08/20

بيانات ‌بیانات در دیدار کارگزاران نظام‌ - 1383/08/06

بيانات بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1383/06/31

بيانات بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1383/06/04

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان استان همدان - 1383/04/16

بيانات بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1383/03/27

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش - 1382/11/19

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌ - 1382/11/15

بيانات بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌ - 1382/10/24

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین - 1382/09/26

بيانات بیانات در خطبه‌‌های نماز عید فطر - 1382/09/05

بيانات بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29

... نیروهای بسیج مردمی، در طول گذشته عمر پُر برکت استقلال ایران - که مربوط به دوران جمهوری اسلامی است - توانسته‌اند این نقش را ایفا کنند و مفتخرانه آن‌را به ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان - 1382/06/26

بيانات بیانات پس از بازدید از دستاوردهای نظامی نیروی هوایی سپاه‌ - 1382/04/29

... پاسداران و بسیج - آماده‌اند نیروها و امکانات مادّی خود را با پشتوانه این نیروی معنوی، این ایمان و این اراده، در هرجایی که لازم باشد و در مقابل هر دشمنی که در ...

بيانات بیانات در دیدار مردم ورامین‌ - 1382/03/22

بيانات بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1382/03/14

بيانات بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22

... شد؛ لیکن بسیج کردن و متوجّه کردن افکار عمومی، بخصوص جوانان به اهمیت بعضی از این سرفصلها، ایجاب میکند که هر کدام از اینها به تنهایی مورد توجّه قرار گیرد و ...
...
مسأله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است. برخی از دستگاههای اجرایی، مخصوص این کارند. در زمینه مبارزه با فساد، هم قوّه ...

بيانات بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1382/01/01

... که قدرت بسیج مردمی جلوِ تجاوزات آنها را گرفت. جوانان عزیز هوشیار باشند و بدانند که نقشه‌های دشمن در این کشور چیست و چه میخواهد.   علاج و پیشگیری از نفوذ ...

بيانات بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 1381/12/06

بيانات بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی - 1381/11/28

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1381/11/18

پیام‌ها و نامه‌ها پیام‌ به‌ کنگره‌ شهدای‌ دانشجو - 1381/10/15

بيانات بیانات در دانشگاه هوایی شهید ستاری - 1381/10/04

... نیروهای بسیج مردمی و سلام بر همه فداکاران نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران.   والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌ ...

خبر دیدار بسیجیان خراسان شمالی با رهبر انقلاب - 1391/07/24

... خامنه‌ای «بسیج» را از جمله تجربه‌های موفق و مهم نظام برشمردند و با اشاره به ضرورت مطالعه و تعمق مستمر در ویژگی‌های این تجربه‌ی درس‌آموز افزودند: بسیج، پدیده‌ی ...
...
بسیج کمک کرد که این حرکت عظیم مردمی راه را گم نکند و از انحراف و کجروی مصون بماند. ایشان «ایمان و عمل بر اساس تکلیف» را از دیگر خصوصیات مهم بسیج برشمردند ...

بيانات بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر - 1381/09/15

... دشمن، با بسیج و پیگیری احکام اسلامی و مبارزان راستین و ثابت‌قدم و روحانیت و جوانان مؤمن در دانشگاهها و مسؤولان پارسا و پیگیر و جدّی مخالف است.   کسانی ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها - 1381/08/22

بيانات بیانات در دانشگاه افسری امام علی(ع) - 1381/08/07

... شهدای عزیز بسیج و همه شهیدان راه حق را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد و امام راحل بزرگوار را با سرافرازان اولیا و انبیا محشور فرماید.   والسّلام علیکم ...

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمه‌شعبان - 1381/07/30

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1381/07/17

... مردمی و بسیج از همه قشرها، همین عناصر بسیار مؤمن و خالص ارتش - را آن‌چنان آماده کرد که جانها توانستند ضعف جسمها را جبران کنند. «لبسوا القلوب علی الدّروع(4)»؛ ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته‌ی دفاع مقدس - 1381/07/04

بيانات بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09

بيانات بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به کنگره جامعه اسلامی دانشجویان‌ - 1381/02/31

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1381/01/16

بيانات بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1380/12/12

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی - 1380/11/18

بيانات بیانات در دیدار مردم قم - 1380/10/19

بيانات بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل‌ - 1380/08/20

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مدّاحان - 1380/06/18

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1380/05/03

بيانات بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1380/04/07

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مردم گیلان - 1380/02/11

بيانات بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین‌ - 1380/02/04

... َه در بسیج جوامع اسلامی برای حمایت از قیام مردم مسلمان فلسطین، اثرات مثبت و سازنده‌ای خواهد داشت. این نوع گردهماییها عملاً اثبات میکند که فلسطین یک موضوع ...
...
نیرو را بسیج کند؛ ولی به طور مستمر فقط از چند هزار، بلکه گاه از چند صد نیرو در محورهای رویارویی با اشغالگران صهیونیست بهره برده است. یعنی اسرائیل و همه امکانات ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28

پیام‌ها و نامه‌ها پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1380 - 1380/01/01

بيانات بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1380/01/01

... نیروهای بسیج با نیروهای جهاد سازندگی - که امسال با وزارت کشاورزی ادغام شدند و وزارت جهاد کشاورزی را به وجود آوردند - همکاری کردند و عنوان آن را «بسیج سازندگی» ...
...
نیاوریم. بسیج نیروها در راه حق و در برابر ناحق، خصوصیت دیگر امیرالمؤمنین است. نگویند چرا مردم را نسبت به استکبار و مظالم آن و عوامل و ایادی دشمنان خدا حسّاس ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش - 1379/11/19

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مردم قم‌ در سالروز قیام 19 دی - 1379/10/19

... چه این بسیج عظیم مردمی - کارهای معجزه‌آسایی کردند. جهاد سازندگی نیز همین‌طور است. البته جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شده است؛ اما توقّع و انتظار ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به کنگره‌‌ی بزرگداشت حضرت آیت‌اللَّه العظمی بروجردی و علامه شیخ محمود شلتوت‌ - 1379/10/18

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به‌ ملتهای‌ مسلمان‌ و دولتهای‌ اسلامی به مناسبت روز جهانی‌ قدس‌ - 1379/09/29

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1379/09/12

بيانات بیانات در مراسم اعطای سردوشی در دانشگاه افسری امام علی علیه‌السّلام‌ - 1379/09/06

بيانات بیانات در دیدار پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش‌آموزان - 1379/08/11

بيانات بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلی جمعی از پرسنل نیروی انتظامی - 1379/07/18

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به اجلاس هزاره‌‌ی رهبران دینی جهان‌ - 1379/06/09

بيانات بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران - 1379/04/19

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب سردار سرتیپ‌ محمدباقر قالیباف‌ به‌ فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی - 1379/04/07

پیام‌ها و نامه‌ها پاسخ به پیام تبریک دکتر رمضان عبداللَّه دبیر کل حرکت جهاد اسلامی فلسطین‌ - 1379/03/19

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران‌ - 1379/02/23

... لشکر را بسیج کرد و گفت بیرون برویم. گفتند کجا، گفت بعد معلوم خواهد شد. به هیچ کس اجازه نداد که بفهمد او به سمت مکه می‌رود. کاری کرد که تا نزدیک مکه، قریش ...

بيانات بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران‌ - 1379/02/01

... سازمان بسیج است؟ چرا این‌قدر با بسیج دشمنی میکنند؟! با چه دشمنند؟! چرا این‌قدر بسیج را زیر سؤال میبرند؟! اینهاست که آن انگیزه‌های باطنی را برملا میکند. ...
...
میکنند؛ بسیج را متهم میکنند؛ روحانیت را متهم میکنند! هدف از این کارها چیست؟! چرا با بسیج این‌قدر بدند؟! من در بخش اوّلِ صحبتم به شما عرض کردم که جوان سرشار ...

بيانات بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) - 1379/01/06

... نیروهای بسیج، بیکار که نمیمانند و ساکت نمینشینند. کسی که باید در مقابل این‌گونه ناامنیها هوشیار باشد، کیست؟ آن، خود مردمند؛ خودِ جوانانند؛ خود کارگرانند؛ ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1379 - 1379/01/01

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1378/12/23

... و برای بسیج افکار عمومی جهان در مقابله با حکومت اسلامی همه گونه سرمایه‌گذاری کرده است. سیاست خارجی و دستگاه امنیتی آمریکا بکمک کلان سرمایه‌داران صهیونیست ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت برگزاری مراسم معنوی میهمانی لاله‌ها - 1378/11/14

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1378/10/04

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1378/09/26

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1378/08/22

بيانات بیانات در دانشگاه افسری امام علی(ع) - 1378/08/09

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1378/07/09

بيانات بیانات در آغاز درس خارج فقه‌ - 1378/06/28

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24

... سپاه و بسیج، مشمول فیض مستمر و مداوم حضرت احدیّت باشد. ثانیاً مناسبت نزدیکىِ هفته دفاع مقدّس، مناسبت تشکیل سه نیرو در سپاه پاسداران انقلاب و بعد ارتقاء ...

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1378/03/14

... دارد، قدرت بسیج عظیم مردم را دارد، صراحت لازم را دارد؛ چه در اوّل سال ۴۲ که ماجرای حمله کماندوها به مدرسه فیضیه و حوزه قم پیش آمد و چه در پانزده خرداد سال ۴۲ ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به گردهمائی ویژه‌ی دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی‌(ره) - 1378/03/12

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1378/01/25

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1377/10/28

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1377/10/04

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1377/09/23

... در راه بسیج عمومی این ملت، برای دفاع از کشور و از مرزهای کشور و از انقلاب، مایه گذاشتید. در دوران بعد از جنگ، هر جا که به‌وجود شما احتیاج بود و کشور و دولت ...

خبر دیدار جمعی از پاسداران و بسیجیان با رهبر انقلاب - 1377/09/02

... خواندن بسیج با سازمانهای نظامی را نادرست دانستند و در تبیین مفهوم بسیج فرمودند: بسیج یک نیروی کارامد برای همه میدانهاست و همچنان که در میدان جنگ کارامدی ...
...
و هفته بسیج، صبح امروز هزاران تن از برادران و خواهران پاسدار و بسیجی در حسینیه امام خمینی (رض) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند ...

بيانات بیانات در مراسم صبحگاه لشکر سیدالشهداء(ع) - 1377/07/26

بيانات بیانات‌ در جمع سپاهیان و بسیجیان لشکر 10 سیدالشهداء - 1377/07/26

بيانات بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌‌های شهدا - 1377/07/05

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به هشتمین اجلاس سراسری نماز - 1377/06/18

... این راه بسیج کرده‌اند، تشکر نمایم. اکنون لازم می‌دانم تذکراتی را به شما و همه‌ی مردم عزیزمان عرض کنم: 1- همه‌ی آحاد نمازگزار باید سعی کنند که نماز را با ...

بيانات بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس‌ - 1377/06/12

... آن همه بسیج قرآنی، آن همه بسیج نبوی، همه باید برای دفاع از کشور و از این نظام عظیم انسانی و مردمی، از لحاظ روحی آماده باشند؛ اما یک عده مثل خوره به جان ...

بيانات بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرّس‌ - 1377/06/12

بيانات بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1377/02/18

بيانات بیانات در دیدار جمعی از جوانان - 1377/02/07

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1377/01/27

... کشوری بسیج میشوند، دیگر نه مظلوم، نه بیگناه، نه بچه، نه مریض، هیچ چیز سرشان نمیشود!   بحمداللَّه ملت ما بر دشمنانش فائق آمده است. ملت ما تا امروز، ...

بيانات بیانات در دیدار مردم استان هرمزگان - 1376/11/28

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران - 1376/11/15

خبر دیدار یکصد و ده هزار نفر از بسیجیان با رهبر انقلاب - 1389/09/04

... ارکان بسیج، در ذهن و عمل بسیجیان است. رهبر انقلاب اسلامی، حضور در عرصه های مختلف را یکی دیگر از دلایل اهمیت بسیج برشمردند و خاطرنشان کردند: بسیج اگرچه ...
...
ایشان، بسیج را حقیقتی عظیم، درخشان و بی نظیر برشمردند و با اشاره به «حضور «زن و مرد» و «پیر» و جوان و نوجوانان در بسیج، افزودند: حضور همه اقوام و قومیتهای ...

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1376/09/25

خبر دیدار جمعی از بسیجیان استان قم با رهبر انقلاب - 1389/08/02

... مختلف بسیج در سی سال گذشته، از جمله نقش تعیین کننده و مبتکرانه بسیج در دوران دفاع مقدس تأکید کردند: حرکت و رشد بسیج در ابعاد کمی و کیفی همواره رو به جلو ...
...
درخصوص بسیج اشاره و خاطرنشان کردند: دشمن در برهه ای، تبلیغات جهانی خود را بر بسیج متمرکز و بسیج را بمباران تبلیغاتی کرد تا آن را از چشم مردم بیاندازد اما ...

بيانات بیانات در آغاز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی - 1376/09/18

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1376/09/13

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1376/08/14

بيانات بیانات در دیدار مردم کرج‌ - 1376/07/24

... شنیدم بسیج این شهرستان و حتّی شوراهای اسلامی در این‌جا هم با گذشت هجده سال از انقلاب، هنوز با نشاط و فعّالند. پس، این نعمت - یعنی نعمت مشارکت مردم در دفاع ...
...
هم در بسیج نیروها برای میدانهای دفاع مقدس، هم در همه میدانهای گوناگونی که برای این ملت مطرح بود و هم در خود انقلاب، پیروز شد. اگر وحدت کلمه نبود؛ اگر ملت ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به هفتمین اجلاس سراسری نماز - 1376/07/07

بيانات بیانات در دیدار نیروهای حاضر در مانور ذوالفقار - 1376/07/05

... انتظامی و چه بسیج عظیم مردمی - تا امروز هم برای ملت ایران و انقلاب اسلامی زینت بوده‌اند. هر جا نام و یاد آنهاست، ذکرِ خیر نظام جمهوری اسلامی است. شجاعت آنان، ...
...
انتظامی و بسیج عظیم مردمی را در زیر سایه حمایت و فضل مستدام خودت قرار بده. پروردگارا! مهربانی و همدلی را میان آحاد و سازمانهای نیروهای مسلّح روزبه‌روز بیشتر ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1376/06/19

بيانات بیانات در مراسم افتتاحیه‌‌ی مانور فرهنگی ـ ورزشی جانبازان و معلولان - 1376/06/15

بيانات بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1376/05/29

بيانات بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ششم - 1376/05/09

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی - 1376/04/25

بيانات بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1376/03/14

بيانات بیانات در دیدار نیروهای حاضر در مانور طریق‌‌‌القدس‌ - 1376/02/03

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش - 1376/01/27

خبر دیدار جمعی از بسیجیان و فعالان طرح «صالحین» با رهبر انقلاب - 1391/09/01

... صالحین»، بسیج را از معجزات انقلاب اسلامی دانستند و با اشاره به نیاز مستمر کشور،‌ ملت، ‌انقلاب و تاریخ به بسیج،‌ بر ارتقای کیفی فعالیت‌های این نهاد تأکید کردند ...
...
صالحین بسیج، تقارن هفته‌ی بسیج با حادثه‌ی عظیم عاشورا را درس‌آموز دانستند و افزودند: اگر حادثه‌ی جگرسوز، اما عبرت‌آموز کربلا نبود، از حقیقت اسلام چیزی باقی ...

بيانات بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1376/01/01

بيانات بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18

بيانات بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش - 1375/11/18

... سپاه و بسیج - کلاًّ در کشور این گونه‌اند؛ یعنی خودشان ارکان و استوانه‌های نظام ارزشی جمهوری اسلامی هستند. البته این وضعیت، آسان به دست نیامده است. عناصر ...

بيانات بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌ - 1375/10/28

بيانات بیانات در دیدار مردم قم - 1375/10/19

خبر دیدار جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور با رهبر انقلاب - 1375/08/30

... مراسم هفته بسیج انجام شد، بسیج را یک حرکت خردمندانه، منطقی، استوار و کاملا حکیمانه توصیف کردند و فرمودند: بسیج یکی از برجسته‌‌ترین مسائلی است که حکمت امام بزرگوار ...
...
مقاومت بسیج گزارشی از برنامه‌‌های هفته بسیج را به استحضار معظم‌‌له رساند.     ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09

بيانات بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1375/08/06

... مردم، بسیج میلیونی که متشکل از آحاد انسانهای مؤمن است، هماره در صحنه حاضر است. در عرصه‌‌ای که آن‌‌جا، سن هم مدخلیتی ندارد، از نوجوانان و نونهالان، تا مردان ...

بيانات بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران - 1375/06/08

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1375/03/11

بيانات بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان - 1375/02/26

... خود را بسیج کرده تا بلکه بتواند با تفکّر و فرهنگ و ابزار دانش، تفکّر اسلامی را متزلزل کند. اما با این ترفند هم، نخواهد توانست کاری از پیش ببرد. البته، شرط ...

بيانات بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی - 1375/01/04

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01

بيانات بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1374/12/16

بيانات بیانات در دیدار بسیجیان و پرسنل سپاه پاسداران استان گیلان - 1380/02/16

... آنان علیه بسیج گفتند و نوشتند، به فضل پروردگار نیروی بسیج وسیعتر، انگیزه‌های بسیج قویتر و نور امید در دل بسیجیان درخشانتر شد. پس خلاصه‌ی نکته‌ی اوّل این ...
...
بگردیم، عامل بسیج را پیدا میکنیم. معنا و مفهوم و حقیقت بسیج، جز این چیز دیگری نیست. یک انسان به خاطر بصیرت و روشن‌بینی خود - که با روح گذشت و فداکاری همراه است ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان‌ - 1374/08/10

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1374/02/13

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1374/01/30

بيانات بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر - 1373/12/11

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1373/11/14

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1373/10/15

بيانات بیانات در آغاز درس خارج فقه - 1373/06/20

بيانات بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1373/03/11

بيانات بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1373/01/24

پیام‌ها و نامه‌ها انتصاب آقای‌ دکتر علی‌ لاریجانی‌ به‌ سمت‌ رئیس‌ سازمان‌ صداوسیما - 1372/11/24

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1372/11/17

... یک معنا بسیج شده است برای این‌که این بساط و این روحانیّت و این دستگاه علم دین و علمای دین را با تبلیغات، به‌کلّی از بین ببرند. خیال نکنید اینها موفّق نشدند ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت روز ایثار و شهادت - 1372/11/14

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به نخستین کنگره‌‌ی علمی تخصصی دائرةالمعارف فقه اسلامی - 1372/11/14

خبر برگزاری مرحله‌ پایانی‌ اردوی‌ رزمی‌ فرهنگی‌ علویون‌ با حضور فرماندهی کل قوا - 1380/08/21

... تشکیل‌ بسیج‌ را یکی‌ از کارها و تدبیرهای‌ حکیمانه‌ امام‌ بزرگوار برشمردند و افزودند: نهال‌ پرثمر و مبارک‌ بسیج‌ اکنون‌ در سراسر کشور گسترش‌ یافته‌ و تبدیل‌ ...
...
وظیفه‌ بسیج‌ را فراتر از حفاظت‌ از مرزها بیان‌ و خاطرنشان‌ کردند: مسؤولیت‌ مجموعه‌ بسیج‌ پاسداری‌ از هویت‌ ملی‌ و دینی‌ و حضور در میدانهای‌ نیاز نظام‌ در ...

بيانات بیانات در مراسم‌ صبحگاه‌ مشترک یگان‌های‌ زمینی، هوایی‌ و دریایی‌ سپاه‌ - 1372/07/07

... پاسداران و بسیج و هر فرد و جمع دیگری از نیروهای مسلّح - در ارتش و غیر آن - که از این معنویّت و زلال روح و فضیلت استفاده کرده است، بایستی این را قدر بداند و ...

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ وحدت‌ اسلامی - 1372/06/14

بيانات بیانات در جمع بزرگ بسیجیان تبریز - 1372/05/08

... روحیه‌ی بسیج را و لباس بسیج را و سلک بسیج را از دست ندهید؛ و نظام جمهوری اسلامی در قضایای گوناگون متّکی به نیروی بسیجی شما است. بسیجی‌ها، آموزشهایشان را ...
...
بی‌همتای بسیج. و بنده در فکر این بودم که در یک جمعی از بسیجیان شرکت بکنم و علاقه‌ی خودم و امید خودم به بسیج را یک بار دیگر روبه‌رو با آنها در میان بگذارم ...

بيانات بیانات در دانشگاه علوم انتظامی - 1372/04/26

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1372/04/23

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1372/03/26

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1372/03/19

بيانات بیانات در پایگاه دریایی نوشهر - 1372/02/18

بيانات بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18

بيانات بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15

پیام‌ها و نامه‌ها پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی‌ - 1372/01/01

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1371/12/07

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت روز شهیدان در دهه‌‌ی فجر - 1371/11/15

بيانات بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1371/11/06

بيانات بیانات در دیدار جمعی از زنان - 1371/09/25

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1371/03/30

بيانات بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت ‌امام خمینی(ره) - 1371/03/14

... جنگ را، بسیج را، دفاع فداکارانه در مقابل تجاوز دشمن را، با جان خودشان تحمّل کردند. همه چیز باید برای آنها ودر جهت منافع آنها باشد. امیدواریم خداوند همه ما ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام به مناسبت پیروزی ملت مبارز و مسلمان افغانستان - 1371/02/12

بيانات بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران‌ - 1371/02/09

بيانات بیانات در دیدار اعضای کادر مرکزی حزب‌اللَّه لبنان‌ - 1370/12/13

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1370/12/01

بيانات بیانات در دیدار مردم قم - 1370/11/30

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم - 1370/11/30

بيانات بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای قم - 1370/11/30

... دیده‌اند؛ چون بسیج را دیده‌اند؛ دیده‌اند که این مردم چه‌طور مثل اقیانوسی خروشان به طوفان میآیند و از هیچ چیزی در راه خدا نمیهراسند؛ چون پدران و مادران را دیده‌اند؛ ...

بيانات بیانات در دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسلامی ایران‌ - 1370/11/29

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1370/11/19

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مهمانان خارجی - 1370/11/14

... اکناف عالم بسیج میشوند، برای این‌که این تجربه را لااقل در عالم ذهن و تبلیغات بکوبند - طبعاً افکار عمومی را آماده میکنند - و واقعیت در الجزایر همین چیزی میشود ...

بيانات بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1370/11/13

... فلان گروه بسیج کردند؛ برای این‌که جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند! واقعاً کدامیک از هوشمندان عالَمند که به این حرفها لبخند تمسخرآمیز نزنند!؟ قدرتهایی ...
...
اسلام بسیج شد!؟ چرا قدرتمندان در سطح عالم حاضر نیستند حقیقت مطلب را درک کنند!؟ متأسفانه بعضی از مسؤولان الجزایر هم همین‌طور نمیخواهند حقیقت را درک کنند؛ ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی - 1370/11/02

... تلاشها بسیج میشود، برای این‌که این ملت از بیماری و بلاهای جسمانی نجات پیدا کند؛ عِدل آنها باید برای نجات از ناامنی صرف شود. البته ناامنی، شقوق گوناگون و ...

بيانات بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1370/10/25

بيانات بیانات در دیدار مردم قم - 1370/10/19

بيانات بیانات در مراسم صبحگاه نظامی پایگاه نیروی دریایی ارتش - 1370/10/12

... پهناور بسیج مردمی - در میدانهای گوناگون آن‌چنان عظمتی آفریدند که چشم دنیا را به خود متوجه کردند. امروز مانند سالهای گذشته و بیشتر از آن، ما نشانه‌ی این ...

بيانات بیانات در دیدار مردم استان بوشهر - 1370/10/11

... لاری، موجب بسیج همگانی و خودجوش مردم شد و چهره‌ی منطقه را دگرگون کرد. سرانجام، وی هنگامی که مشغول مبارزه علیه قوای انگلیسی بود، در سال ۱۳۳۳ ق بر اثر تیری که ...

بيانات بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای استان بوشهر - 1370/10/11

بيانات بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان بوشهر - 1370/10/11

بيانات بیانات در دیدار جمعی از فرزندان شاهد - 1370/10/08

بيانات بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1370/09/13

... انتظامی، و چه بسیج عظیم مردمی - به میدان نمیآمدند و با شجاعت دفاع و فداکاری نمیکردند، خواسته‌ی دشمن عملی میشد. اراده‌ی خدا در قالب عمل همین فرزندان شما، همین جوانانی ...

بيانات بیانات در دیدار مدیران وزارت نفت - 1370/09/12

بيانات بیانات در جلسه چهاردهم تفسیر سوره بقره - 1370/09/06

بيانات بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08

... در سلک بسیج پُرافتخار مردمی، از آن دفاع کردند. این دو خصوصیت مخصوص شماست.  ما به انگیزه‌های اسلامی در هر ملتی و در هر ارتشی از ارتشهای عالم خوش‌آمد ...
...
ایران بسیج کنند. ما در دفاع از آرزوی بزرگ و برحق فلسطین، با هیچ‌کس رودربایستی و از هیچ‌کس ملاحظه نداریم.  ملتها تریبون ندارند. ملتها جایی که به آنها ...

پیام‌ها و نامه‌ها پیام در پی برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه - 1370/07/25

... را به بسیج نیروی عظیم کشورهای اسلامی برای مقابله با توطئه های خباثت آمیز آمریکا و اسرائیل فراخواندند. متن مشروح بیانیه مقام معظم رهبری به این شرح ...
...
با آن‌ بسیج‌ نمایید. دولتهایی‌ که‌ خود را برای ‌همراهی‌ با این‌ خیانت‌ آماده‌ می‌کنند باید خطر خشم‌ ملتهای‌ خود را دریابند. محور این‌ مبارزه‌ی‌ حساس‌ ...

بيانات بیانات پس از بازدید از ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه - 1370/07/24

بيانات دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1370/07/17

بيانات بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1370/07/05

... سپاه و بسیج مردمیش، با عشایر دلاورش، با مردم کوچه و بازارش، با خانواده‌های ایثارگرش، با زنان و مردان آگاه و هوشیارش، با شجاعت و ایمان و توکل بی‌نظیر رهبر ...

... بود که بسیج را در میدانهای نبرد، آن‌طور بیتاب و عاشق میکرد؛ به شوق جبهه، این جوانان را میکشاند؛ و وقتی به جبهه میآمدند، از جبهه دل نمیکندند.   این ...
...
انقلاب بسیج کند، نخواهد توانست هیچ غلطی بکند. تلاش میکنند، زحمت میکشند، میخواهند کارهایی بکنند؛ اما اوج غرورشان، نقطه‌ی ضعفشان است. من الان نقاط ضعف این ...

... برادران بسیج، چه سربازان وظیفه‌یی که با شما کار میکنند - شما آنها را شکل میدهید، سازماندهی میکنید و از آنها کار میکشید. عنصر سپاهی بایستی به طور بارزی، بخصوص ...

... بسزایی در بسیج نیروها و سازندگی و هدایت سیاسی و دینی مردم داشته‌اند. اسلام برای نماز جمعه، خیلی اهمیت قایل است و من امروز فکر کردم بعضی از روایاتی را که ...

... میدان جنگ بسیج میشدند - همان خانواده‌ها، همان جوانان، همان مردان و زنان - امروز هم بسیج شده‌اند. امروز هم در این سطح وسیع زلزله و منطقه‌ی آسیب‌دیده، اینها ...
...
عظیم و بسیج عمومی مردم در روزهای جنگ تحمیلی است. این انقلاب، چون با نام خداست، همیشه با شیطانها مواجه است. چون معتقد به طرفداری از مستضعفان و مظلومان ...

... سپاه‌ و بسیج‌ را با هدایت‌ و توجیه‌ مداوم‌ انقلابی‌ و سیاسی ‌آماده‌ی‌ حضور فعال‌ در صحنه‌های‌ دفاع‌ از انقلاب‌ نگهدارید و پیوسته‌ بر آگاهی ‌و بینش‌ آنان‌ ...
...
مقاومتبسیج‌ از ورود در گروهها و باندهای‌ سیاسی طبق‌ رهنمود قائد عظیم ‌الشأن‌ حضرت ‌امام‌ خمینی ‌قدس‌ سره‌ نیز با شماست‌. 9) کلیه‌ی‌ مقررات‌ و ضوابطی‌ ...

... همکاری و با بسیج همه‌ی نیروها و استعدادها و مغزها و بازوها، ایران را چنان آباد و پیشرفته بسازند که امید را در دل ملتهای مظلوم زنده کند و راه آسایش مادّی و تعالی ...
...
پاکباز بسیج که عمر خود را در جبهه‌ها گذرانیده‌اند، جهادگرانی که نیروی خود را در دو جبهه‌ی جنگ و سازندگی صرف کردند... و همه‌ی کسانی که در این امتحان الهی، ...

... نیروی بسیج - بسیار حایز اهمیت است. در کنار نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی با همان شأن و حیثیت و مکانت نیروی انتظامی انقلاب، حضور قوی و دایمی خودشان را ...

... مانند بسیج - در کشور وجود دارد، دیگر تهدیدی از نوع تهدیدهای نظامی، حقیقتاً برای انقلاب نگران کننده نیست. تهدیدهای اخلاقی و معنوی، بحث دیگری دارد که بایستی ...

... شورای واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند حجةالاسلام رحمانی مسؤول واحد بسیج مستضعفین ضمن ارائه گزارشی به تشریح خصوصیات ویژه بسیجیان نمونه ...
...
از هفته بسیج مستضعفین، حضرت آیةالله خامنه ای رهبرانقلاب اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح در دیدار گروهی از رزمندگان بسیجی نمونهاز سراسر کشور با ایشان وظیفه ...

... تشکیل بسیج مستضعفان، پیامی خطاب به گردهمائی فرماندهان ارتش بیست میلیونی صادر کردند. این پیام در محل مرقد مطهر حضرت امام خمینی قدس سره الشریف توسط حجت‌الاسلام ...
...
تشکیل‌ بسیج‌ مستضعفان‌ یادآور خاطره‌ی‌ پرشکوه‌ مجاهداتی‌ است‌ که‌ در دوران ‌هشت ‌ساله‌ی‌ جنگ‌ تحمیلی‌، زیباترین‌ تابلوهای‌ ایثار و فداکاری‌ همراه‌ با نجابت‌ ...

... نیروهای بسیج سرشار و پُر بشود تا بتواند کارش را انجام بدهد. این، برای روزهای استثنایی و بسیج است؛ اما در حال عادی، همان بنیه‌ی نیرومند - اما نه چندان گسترده ...
...
سازماندهی عظیم بسیج - را هیچ‌وقت به فراموشی نسپریم. امیدوارم خداوند شما و ما را موفق بدارد. یک بار دیگر، به همه‌ی شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم روح مبارک و ...

... راهپیماییها و بسیج عمومی و در حرکت عظیم مردم به سمت جبهه‌های جنگ - قبل و بعد از آتش بس - این معنا ثابت شده بود، اما تبلیغات جهانی که سعی میکرد حقیقت را واژگونه ...
...
این‌جاست؛ بسیج‌کننده‌ترین نیروهای مردمی، این انقلاب است؛ در حالی که سرتاسر دنیا، انباشته از انقلابهای گوناگون است. پس انقلابی غیراسلامی و اسلامی غیرانقلابی ...

... اینکه بسیج بیست‌میلیونی مورد نظر در سال ۵۸، اکنون بسیج ده‌ها میلیونی مورد نظر است، افزودند: البته مسائل نظامی و دفاعی فقط یک بعد بسیج است و ابعاد متنوع ...
...
شود، بسیج در مقابل آن خواهد ایستاد. ایشان پایبندی به قوانین و ضوابط را از لوازم بسیج و روحیه بسیجی برشمردند و تأکید کردند: همان‌گونه که بسیج و بسیجی ...

... توانایی بسیج را در جذب نخبگان تحصیلی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یادآور شدند و افزودند: این ظرفیت تحسین‌برانگیز نشان می‌دهد حضور بسیج به عرصه‌ی دفاع از ...
...
فارس، بسیج را شجره‌ی طیبه و حاصل ابتکار و نوآوری امام خمینی رضوان‌الله‌علیه خواندند و تأکید کردند: انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف دفاعی، علمی، فرهنگی ...

... میلیونی بسیج. امسال خوشبختانه عید نوروز را می‏توانیم به بعضی ملتهای دیگر هم که به‏طور رسمی این عید را آزادانه جشن می‏گیرند، تبریک عرض کنیم. من به مردم ...

... مقاومت‌ بسیج‌ در معرض‌ دید قرار گرفته‌ بود. این‌ بخش‌ از نمایشگاه‌ شامل‌ غرفه‌های‌ مختلف‌ از جمله‌ بسیج‌ دانشجویی‌، بسیج‌ دانش‌ آموزی‌، بسیج‌ خواهران‌، بسیج‌ ...
...
بسیج‌ عشایر، بسیج‌ سازندگی‌، طرح‌ و برنامه‌ و نیروی‌ انسانی‌، مهندسی‌ طرح‌ و برنامه‌، آموزش‌ و حوزه‌ نمایندگی‌ ولی‌ فقیه‌، حفاظت‌ اطلاعات‌، آمادگی‌ رزمی‌ ...

... میکردند بسیج هم تمام شد بسیج امتحانهای زیادی هم داده است. در دوران جنگ، بسیج نقش خود را ایفاء کرد. هم ارتش، هم سپاه قبول داشتند و اعتراف میکردند که حضور ...
...
بسیج عامل آسیب ناپذیری نظام خیال میکردند بسیج هم تمام شد شاخص: بصیرت، اخلاص، ...

... عرصه حضور بسیج بسیار وسیع و فراتر از عرصه محدود نظامی است، افزودند: بسیج را نباید یک نهاد نظامی به حساب آورد بلکه بسیج، عرصه ای عمومی است که در همه مکانها، ...
...
اسلامی بسیج را یک حرکت بی نظیر در انقلاب اسلامی و یادگار امام حکیم و بزرگوار توصیف کردند و افزودند: شکل گیری بسیج در واقع از همان روز اول انقلاب و از زمانی ...

... نیرو های بسیج از سرتاسر کشور شامل بسیج روحانیون، دانشجویان، خواهران دانش آموز، عشایر، اصناف کارگری، کارمندان ادارات، فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج، فرماندهان ...
...
سازماندهی در بسیج مستضعفین حراست و حفاظت از نظام به عنوان تجسمی از انقلاب را از اهم وظایف بسیج اعلام کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ...

... حرکت را بسیج و فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند: بسیج مجموعه‌ی انسان‌هایی است که همه‌ی توانایی‌ها و امکانات خود را در راه هدف‌های عظیم ملت و برای رسیدن به قله‌های ...
...  
افزودند: بسیج یک فرهنگ، یک ذهنیت برجسته و والا در جامعه‌ی ماست، هرچه بتوانید بسیج را فراگیرتر کنید و دل‌های بیشتر و نشاط متراکم‌تری را وارد صحنه‌ی عمل کنید، ...

... سپاه‌و بسیج‌ حضور یافتند و سردار سرتیپ‌ حجازی‌ فرمانده‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ ضمن‌ خیر مقدم‌، گزارشی‌ از فعالیتهای‌ انجام‌گرفته‌ برای‌ ارتقای‌ کمی‌ و کیفی‌ ...
...
فراگیر بسیج‌ در میان‌ قشرهای‌ مردم‌ تأکید کردند هر کسی‌ در هر لباسی‌ و در هر نقطه‌ کشور که‌ آماده‌ فداکاری‌ در راه‌ اهداف‌ والای‌ اسلام‌ و انقلاب‌، تأمین‌ ...

... فرمانده بسیج سراسر کشور ۱۳۹۲/۸/۲۹ ۱۴. بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور ۱۳۹۲/۸/۲۹ ۱۵. بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر ...
...
مجمع عالى بسیج مستضعفین ۱۳۹۳/۹/۶ ۲. بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور ۱۳۹۲/۸/۲۹ ۳. بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان ۱۳۹۲/۸/۱۲ ...

... رسالت اصلی بسیج اساتید اعلام کرد. دکتر زاکانی -مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور- نیز در این دیدار اعلام کرد: ۲۴۰۰ دفتر بسیج دانشجویی با بیش از ۲۹۰ هزار ...
... -
مسئول بسیج اساتید- در گزارشی اعلام کرد: بسیج استادان با حضور اعضای هیأت‌های علمی در ۱۲۰ دانشگاه فعال است. دکتر زارعی توسعه‌ی فرهنگ پایداری، ایثار و ...

... دانش‌آموزان، بسیج‌ مردم‌ بویژه‌ جوانان‌ را برای‌ ایجاد آمادگی‌های‌ لازم‌ در برابر دشمنان‌ و بسیج‌ شدن‌ مسؤولان‌ را برای‌ گشودن‌ گره‌های‌ اقتصادی‌ زندگی‌ مردم‌ ...
...
سرافراز، با بسیج‌ عمومی‌ و خودسازی‌ اخلاقی، جسمی، علمی‌ و روحی، خود را برای‌ برافراشته‌ نگه‌ داشتن‌ پرچم‌ اسلام‌ و دفاع‌ از دین‌ و میهن‌ و «عزت‌ و شرف‌ ملی» ...

... میشود بسیج یک ملت. بدخواهان این ملت، بسیج را بد معنا میکنند؛ بسیج یعنی این. بسیج یعنی اینکه هر جوانی بداند و بفهمد که باید کشورش مستقل و آزاد و آباد ...
...
میشود بسیج. نام بسیج، نام مقدسی است. بسیج عمومی یک ملت یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت، بخصوص جوانهائی که در راه تحصیل علمند؛ دانش‌آموزی و دانشجوئی ...

... حرکت عظیم بسیج، این اقدامی که امام در سازماندهی بسیج کرد - مطالبه‌ی سازماندهی بسیج را امام کرد، ارتش بیست میلیونی را امام مطرح کرد - یکی از همان کارهای معجزآسای ...
...
امروز بسیج نوع نیازهای دیگری را برآورده میکند. مسائلی که امروز مطرح است، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه‌ی علم، در زمینه‌ی ابتکار، در زمینه‌ی ...

... تجلیل‌ از بسیج‌ است‌. مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر این‌ که‌ بسیج‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نیروی‌ سازماندهی‌ شده‌ مردمی‌، مورد احترام‌ و گره‌‌گشای‌ کار نیروهای‌ مسلح‌ ...
...
داشتند: بسیج‌ یعنی‌ متن‌ مردم‌ و هر کشوری‌ که‌ مردم‌ آن‌ به‌ شکل‌ بسیجی‌ در نیروهای‌ مسلح‌ عضو نباشند، در مواقع‌ حساس‌ دچار مشکل‌ خواهد شد، چرا که‌ در قضایای‌ ...

... بی‌همتای‌ بسیج‌ نقطه‌ روشن‌ عشق‌ و محبت‌ ماست‌، نهضت‌ اسلامی‌ از آغاز مردمی‌ بوده‌ و دفاع‌ ما در جنگ‌ تحمیلی‌ نیز دفاعی‌ مردمی‌ محسوب‌ می‌شد و مشکلات‌ امروز ...
...
اتکاء بسیج‌ به‌ آحاد مردم‌ را یکی‌ از خصوصیتهای‌ بارز این‌ نیرو دانستند و فرمودند: با ارزش‌ترین‌ افراد یک‌ ملت‌ را کسانی‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ در هنگام‌ ...

... از جمله بسیج؛ من یک گزارشی [هم‌] دیدم. خیلی لازم است به نظر من -اگر وقت کنند آقای رئیس‌جمهور یا لااقل آقای جهانگیری- که بخواهید و ببینید مجموعه‌ی بسیج در ...
...
خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست؛ بسیج یک مجموعه‌ی عظیم و آماده‌به‌کاری است؛ اینها را بخواهید، ببینید چه‌کار میتوانند بکنند؛ اینها می‌آیند امکانات ...

... مسأله بسیج که یک امر همه‌‌جانبه مادی و معنوی محسوب می‌‌شود حائز اهمیت بسیار است. حضرت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای در بیان معنا و مفهوم بسیج و بسیجی فرمودند: بسیج ...
...
مسأله بسیج دانش‌‌آموزی را خاطر نشان کردند و فرمودند: نوجوانی دوره‌‌ای است که برای رقم زدن آینده هر فرد، نقش حساس و تعیین‌‌کننده‌‌ای دارد و کسانی که در ...

... ورود بسیج در جنگ تحمیلی موجب شد که صحنه‌ی جنگ در مقابل چشم حیرت‌زده‌ی همه‌ی مردم دنیا به سود معنویت- که با دست خالی همراه بود، اما سرشار از ایمان بود- ...
...
الزهرای بسیج‌‌ ۱۳۸۶/۰۹/۰۵ ملت ایران در میدانهای گوناگون، کمک الهی را، حمایت الهی را لمس کرده است... در جنگ تحمیلی یک جور، در قضایای گوناگون یک جور، در ...

... ارتش, بسیج‌, نیروی‌ انتظامی‌, هلال‌ احمر همراه‌ بخـش‌ های‌ گوناگون‌‌ دولت‌‌ در نجات زلزله‌ زدگـان و امدادانان‌ تلاش‌ کرده‌‌‌ اند و بـا تـوجـه بـه خسارات‌ ...
...
اخـیـر بسیج‌ کنند. در این‌‌‌ جلسه‌ آقایان عارف‌ معاون اول‌ رئیـس‌ جمهور, موسوی‌‌ لاری وزیر کشـور , سـرلـشکـر رحیم‌ صفوی‌ فرمانده‌‌ کل‌ سپـاه پـاسـداران‌ ...

... جهادگران بسیج سازندگی‌ در سال ۱۳۸۹ را به مناسبت انتشار پرونده‌ی «اردوی جهادی» از سری مجموعه‌های سبک زندگی را مرور می‌کند. روحیه خدمتگزاری؛ موتور جامعه ...
...
بسیج سازندگی را خود جوانها شروع کردند... این کار، اول از خود جوانها شروع شد؛ خود جوانهای دانشجو و دانش‌آموز در بخشهای مختلف، این حرکت را شروع کردند؛ ...

... مقاومت‌ بسیج‌ و جانشین‌ ارشد فرمانده‌ سپاه‌ استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ با بیان‌ گزارشی‌ از سازماندهی‌، اقدامات‌ و برنامه‌های‌ بسیج‌، آمادگی‌ کامل‌ بسیجیان‌ ...
...
سپاه‌، بسیج‌، ارتش‌، نیروی‌ انتظامی‌ و مجموعه‌های‌ اطلاعاتی‌ ـ امنیتی‌ خاطرنشان‌ کردند: تبلیغات‌ پرحجم‌ دشمنان‌ در سالهای‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌، هرگز ...

... زینل‌زاده‌ از بسیج‌ دانشجویی‌ ـ نجاتی‌ جهرمی‌ دارنده‌ مدال‌ طلای‌ المپیاد زیست‌شناسی‌ و دانشجوی‌ رشته‌ بیوتکنولوژی‌ ـ حبیب‌اله‌ حسن‌خوان‌لو از اتحادیه‌ انجمن‌های‌ ...
...
برای‌ بسیج‌ علمی‌ و ایجاد جنبش‌ نرم‌افزاری‌ در مراکز آموزش‌ عالی‌ ــ لزوم‌ پرهیز از سیاست‌زدگی‌ در دانشگاهها ــ پیشنهاد تشکیل‌ مرکز پژوهش‌ اسلامی‌ ...

... حمایت‌ از بسیج‌ دانشجویی‌ و بسیج‌ اساتید دانشگاهها، لزوم‌ تغییر ساختار دانشگاهها بر محور پژوهش‌ و تحقیق‌ و توجه‌ جدی‌ به‌ علوم‌ انسانی‌، استفاده‌ از نیروهای‌ ...
...
پزشکان‌، و بسیج‌ اساتید و اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیز حضور داشتند. در پایان‌ این‌ مراسم‌ اساتید شرکت‌ کننده‌ در این‌ دیدار نماز مغرب‌ و عشاء را به‌ امامت‌ حضرت‌ ...

... مقاومت‌ بسیج‌ جهت‌ جذب‌ جوانان‌ به‌ منظور بسیج‌ سازندگی‌ اشاره‌ کردند و افزودند: باید به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ مسایل‌ غیرواقعی‌، اینگونه‌ کارها پیگیری‌ و اجرا ...
...
دادن‌ طرح‌ بسیج‌ سازندگی‌ دانستند و تصریح‌ کردند: امروز پرداختن‌ به‌ اموری‌ غیر از مشکلات‌ مردم‌ و درگیر کردن‌ ذهن‌ دولتمردان‌ و مردم‌ با مسایل‌ غیرحقیقی‌ و ...

... روحانیت‌، بسیج‌، سازمانهای‌ ورزشی‌، صدا و سیما و سازمانهای‌ دخیل‌ در امور مربوط به‌ جوانان‌ را به‌ مسؤولیت‌ و نقش‌ خطیر آنها در زمینه‌ رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ جوانان‌ ...
...
کردن‌ بسیج‌، سپاه‌ و روحانیت‌ از سوی‌ برخی‌ روزنامه‌ها را برملاکننده‌ انگیزه‌های‌ باطنی‌ آنها دانستند و فرمودند: من‌ می‌دانم‌ که‌ در بسیاری‌ از مطبوعات‌، ...

... مقاومت بسیج،‌ گروهی از پرستاران و نیز شماری از پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ایشان،‌ طی سخنان شدیداللحنی دولت آمریکا را به عنوان یک رژیم ...
...
مضاعف بسیج در شهرها، روستاها،‌عشایر،‌ دانشگاهها ، حوزه های علمیه، بازار، ادارات و کارخانه ها را مورد تاکیدقراردادند و فرمودند: دشمن برای ضربه زدن به اسلام ...

... جایگاه بسیج پس از جنگ تحمیلی اشاره کردند و با تأکید بر لزوم تداوم حضور قدرتمندانه بسیج اظهار داشتند: بسیج یکی از نیروهای مسلح کشور نیست بلکه متن ملت است ...
...
نظم در بسیج، نسبت به تلاش دشمنان اسلام جهت ایجاد شکاف و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در میان مسلمانان هشدار دادند. در این دیدار که با شعارهای ...

... جوانان بسیج دانشجویی، به این نکته توجّه کنید. من در آن پیام هم گفتم - بارها گفته‌ام - بسیج دانشجویی یعنی آن حرکت مؤمنانه‌ی انقلابی نسل جوان دانشجو. این ...
...
معنای بسیج دانشجویی است. اگر نسل جوان دانشجو بخواهد یک حرکت مؤمنانه‌ی انقلابی انجام دهد، معنایش بسیج شدن این قشر در راه خداست. البته امروز جنگ نداریم؛ ...

... یر را بسیج واقعی ملت دانستند و با اشاره به نام مقدس بسیج افزودند: بسیج، تلاش و حرکت همراه با مسئولیت پذیری در مسیر استقلال و آبادانی کشور است و بسیج عمومی ...
...
عدالت‌خواهی و بسیج دانشجویی به فعالیت می‌پردازند و همچنین مجموعه‌های جوان دیگری که در این مسیر حرکت می‌کنند، برگ زرینی از تلاش ملت ایران هستند که باید تقویت شوند ...

... بسیجی، بسیج دانشجویی را مظهر تجدد و نوگرایی حقیقی و غیرت دینی برای پیشرو بودن در ورود به میدان‌های اساسی کشور دانستند و با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ...
...
این‌که بسیج به معنی به‌میدان‌آمدن است، حضور در صحنه را فقط منحصر در دوران حمله‌ی نظامی دشمن ندانستند و افزودند: عرصه‌های مناقشه بر سر هویت ملی و سیاسی یک ...

... ارتش، بسیج و نیروی انتظامی سان دیدند. رهبر معظم انقلاب همچنین چند تن از جانبازان پرافتخار شرکت‌کننده در مراسم را مورد تفقد قرار دادند. در این مراسم، ...
...
ارتش، بسیج و نیروی انتظامی به تناسب وظایف خود در تأمین این نیاز فوق‌العاده مهم ملت و کشور، نقشی بی‌نظیر بر عهده دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امنیت مرزی ...

... همه است. بسیج، یعنی مجموعه‌ی آحاد ملت؛ آنهایی که می‌توانند دفاع کنند.» ۱۳۶۹/۰۹/۲۴ [۱۳] «بسیج مایه‌ی عزت کشور و نظام است. چرا؟ چون معنای بسیج حضور متن مردم ...
...
فرمانده بسیج سراسر کشور ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ [۱۵] سخنرانی در میدان صبحگاه ناوگان منطقه‌ی یکم نیروی دریایی ارتش ۱۳۶۹/۰۹/۲۴ [۱۶]  بیانات در دیدار نیروهای ...

... ما بسیج را از اوّل تا امروز در میدانِ عمل دیده‌ایم؛ در عرصه‌هاى مختلف امّا همه عمل. در دفاع مقدّس - جنگ هشت‌ساله - در سازندگى؛ در فنّاورى‌هاى متنوّع ...
...
اینها کار بسیج است - از حضور پزشکان در بیمارستانهایى نزدیک به خطّ مقدّم جبهه، که بنده خودم در آن دوران دیدم این بیمارستانها را که دشمن با خمپاره‌هاى کوتاه‌بُرد ...

... بسیج عمومی ملّت بسیج عمومی یک ملت یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت. ۱۳۶۸/۰۸/۰۹ ۱۰ سند چشم‌انداز ...
...
در امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت‌های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست‌های کلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز کشور را بر دوش دارد. ...

... نمونه بسیج و جمعی از دانشجویان و طلاب بسیجی با ایشان طی سخنانی از بسیج بعنوان محور اصلی دفاع مسلحانه از اسلام و انقلاب یاد کردند و ضرورت تقویت هرچه بیشتر ...
...
کل قوا بسیج را یکی از برکات الهی بر کشور اسلامی ایران،‌ انقلاب و امام بزرگوار دانستند و افزودند: توانایی و آمادگی نیروهای مسلح در هر کشوری با پشتیبانی نیروهای ...

... نیروهای بسیج مردمی به عنوان پشتوانه‌ای بزرگ و مهم برای تأمین امنیت کشور یاد کردند و فرمودند: انکار بسیج به مفهوم انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است ...
...
نیروهای بسیج، انگیزه، سازماندهی، عشق و ایمانِ بسیجی، یک نیاز همیشگی است و بیاحترامی به بسیج، عمل نابخردانه، یا خائنانه محسوب میشود. مقام معظم رهبری ...

... و قدرت بسیج توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خود را از دست بدهد، این انتخابات نشان داد که نظام اسلامی هر روز که گذشته است، قدرت بسیج توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای آن افزایش ...
...
آوردن و بسیج ملی را در حدی دارد که نصابهای متعارف جهانی را رد کرده است و از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اینها عبور کرده است. بعضیها در طول این سالها انتظار داشتند ...

... مجموعه‌ی بسیج با آنها و همراه آنها باشد؛ این را من خودم در دوران جنگ مکرر دیدم؛ در پادگان ابوذر، در جنوب، در شمال غرب. خود فرمانده ارتشی اصرار داشت که مجموعه‌ی ...

... -مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها- ضمن ارائه‌ی گزارشی از برگزاری دوره‌ی آموزشی و فرهنگی طرح ولایت و فعالیت‌های بسیج دانشجویی، به برگزاری ۹ دوره‌ی طرح ولایت ...
...
اعضای بسیج دانشجویی، حضرت علی علیه‌السّلام را الگوی برجسته‌ای برای نسل جوان دانستند و با تأکید بر این‌که راه به سمت این قله‌ی رفیع برای همه‌ی جوانان باز ...

... نیست. بسیج، در سرتاسر کشور هوشیار باشد. همه‌ی نیروهای مسلح - ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی - باید هوشیار باشند. همه باید هوشیار باشند؛ اما بسیج، احتیاج ...
...
هفته‌ی بسیج، در حقیقت فرصت و بهانه‌یی برای زنده نگهداشتن ارزشها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پُرشور و مدافعان عاشق صادق است. به یکایک بسیجیان ...

... سپاه‌، بسیج‌ و نیروهای‌ انتظامی‌ را مورد اعتماد مردم‌ و بازوان‌ توانای‌ ملت‌ در دفاع‌ از «استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ سرزمین‌ پهناور ایران‌» برشمردند و تأکید ...
...
سپاه‌، بسیج‌ و نیروی‌ انتظامی‌ از مقابل‌ فرمانده‌ معظم‌ کل‌ قوا رژه‌ رفتند. فرمانده‌ کل‌ قوا، همچنین‌ ضمن‌ بازدید از پایگاه‌ دهم‌ شکاری‌ از روند بازسازی‌ ...

... هفته‌ بسیج‌، تجلیل‌ از بسیج‌ را وظیفه‌ای‌ مهم‌ خواندند. حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در خطبه‌ اول‌ نماز جمعه‌ از ماه‌ رمضان‌ بعنوان‌ ماه‌ ذخیره‌سازی‌ تقوا ...

... سپاه‌ و بسیج‌ تأکید کردند: مجموعه‌ توانا و مؤمن‌ نیروهای‌ مسلح‌، در آینده‌ نیز، هر تهدیدی‌ را از کشور دور خواهد کرد. حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ ...
...
سپاه‌ و بسیج‌ افزودند: باید بگونه‌ای‌ عمل‌ کنید که‌ وحدت‌ نیروهای‌ مسلح‌ در همه‌ سطوح‌، به‌ یک‌ فرهنگ‌ تبدیل‌ شود. در این‌ جلسه‌ فرمانده‌ کل‌ ارتش‌ جمهوری‌ ...

... سپاه‌، بسیج‌، ارتش‌ و تمامی‌ رزمندگان‌ 8 سال‌ دفاع‌ مقدس‌ افزودند: تجلیل‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ستایش‌ از موجود زنده‌، فعال‌ و هوشیاری‌ ...
...
مشارکت‌ بسیج‌ در ایجاد امنیت‌ پایدار در سراسر کشور و استفاده‌ از تجارب‌ دفاع‌ مقدس‌، همچون‌ همیشه‌ آماده‌ دفاع‌ همه‌ جانبه‌ از کشور، انقلاب‌ و ملت‌ است‌ ...

... اعضای‌ بسیج‌ فرهنگیان‌ و معلمان‌ اتحادیه‌ انجمنهای‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌، فرهنگیان‌ و معلمان‌ شهرهای‌ قزوین‌، زنجان‌، تهران‌، کرمان‌، همدان‌، کارگران‌ نمونه‌ ...
...
اعضای‌ بسیج‌ کارگری‌، کارگران‌ مس‌ سرچشمه‌ کرمان‌، ماشین‌ سازی‌ تبریز، ایران‌ خودرو و جمعی‌ از تعاونگران‌ وزارت‌ تعاون‌ حضور داشتند. ...

... انتظامی‌ - بسیج‌ و بسیج‌ عشایری‌ از مقابل‌ فرمانده‌ کل‌ قوا رژه‌ رفتند. ...

... نظامی‌، بسیج‌ و انتظامی‌ استان‌ مرکزی‌ در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ و گرامیداشت‌ یاد و خاطره‌ شهدا و سرداران‌ شهید این‌ استان‌ تأکید کردند: هر کس‌ که‌ به‌ آینده‌ ...
...
ارتش‌، بسیج‌ و نیروی‌ انتظامی‌ برای‌ دفاع‌ از میهن‌ اسلامی‌ و اجرای‌ فرامین‌ فرمانده‌ کل‌ قوا تأکید کرد. همچنین‌ سردار سرتیپ‌ دوم‌ عراقی‌، فرمانده‌ ارشد ...

... سپاه‌، بسیج‌ مردمی‌، نیروی‌ انتظامی‌ و عشایر را برای‌ ملت‌ ایران‌ و نظام‌ اسلامی‌ بسیار باارزش‌ و حائز اهمیت‌ دانستند. فرمانده‌ کل‌ قوا فرمودند: آثار انسانی‌ ...
...
مسؤول‌ واحد بسیج‌ مستضعفین‌ سپاه‌ و مسؤول‌ ستاد جذب‌ و هدایت‌ کمکهای‌ مردمی‌ 18 ـ سردار سرتیپ‌ پاسدار جلالی‌ وزیر دفاع‌ 19 ـ مهندس‌ فروزش‌ مسؤول‌ ستاد پشتیبانی‌ ...

... گردان‌های بسیج به تبیین چیستی و چگونگی «نفوذ» دشمن پرداختند که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR این موارد را در جدول زیر مرور می‌کند. دریافت جدول: عکس ...
...
گردان‌های بسیج ۱۳۹۴/۹/۴ نفوذ فردی تعریف:  یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستند در مجموعه شما، شما ...

... کنند و از بسیج هم کمک بگیرند. همانطور که قبلاً گفتیم که پایه‌ى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى ...
...
مجمع عالى بسیج مستضعفین۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ۱۹ ازجمله‌ى بزرگترین مسئولیّتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم ...

... سازمان بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران، مسئله‌ی کردستان، مسائل مرزی، مسئله‌ی بلوچستان و سازمان‌دهی نوین ارتش را نام برد[۱۶۲] . از موضع‌گیریهای مهم وی در ...
...
اسلامی و بسیج و تهیه‌ی نیازمندیهای فنی و تجهیزاتی آنها نقش بسیاری ایفا نمود[۱۷۰] . از دیگر تلاش‌های ایشان ایجاد هماهنگی بین سپاه و ارتش در جبهه‌ها و عملیات ...

... فرمانده بسیج سراسر کشور ۴. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان ۵. بیانات در دیدار دانشجویان عکس ۱. دیدار مسئولان نظام ۲. دیدار پنجاه هزار ...
...
فرمانده بسیج سراسر کشور ۳. حضور فرمانده کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه‌السلام ۴. بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۵. سخنرانی رهبر انقلاب ...

... فرمانده بسیج سراسر کشور|۱۳۹۲/۰۸/۲۹ گاهی شنیده میشود دشمنان ملت ایران، از جمله از دهان نحس نجس سگ هار منطقه در رژیم صهیونیستی، چانه میجنبانند که ایران ...
...
فرمانده بسیج سراسر کشور|۱۳۹۲/۰۸/۲۹ رفتار یکایک عزیزان بسیجی، شما جوانها، شما عناصر پاک، شما دلهای پاکیزه و روشن، رفتار یکایک شما با آحاد مردم باید جوری ...

... همکاری بسیج. بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد، اختلاف به وجود بیاید. نه، با همکاری بسیج، این کانونهای فرهنگی - هنری مساجد را مؤثر کنید، برایش کار کنید ...

... مقاومت‌ بسیج‌ در سرتاسر جهان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و آنها با روحیه‌ گرفتن‌ از ایستادگی‌ و مقاومت‌ ملت‌ ایران‌، به‌ ضدیت‌ با سلطه‌ قدرتها ادامه‌ می‌دهند. مقام‌ ...
...
مقاومت‌ بسیج‌  قم‌، طلاب‌ رزمی‌ تبلیغی‌ از شهرستان‌ قم‌، تبریز و مشهد، خواهران‌ بسیجی‌ و نیز جمعی‌ از نیروهای‌ انتظامی‌ حضور داشتند. ...

... هفته‌ بسیج‌، پیش‌ از ظهر امروز، مراسم‌ ویژه‌ مدیحه‌سرایی‌ و شعرخوانی‌ در فضائل‌ و مناقب‌ آن‌ حضرت‌ با شرکت‌ جمع‌ کثیری‌ از مداحان‌ اهل‌ بیت‌ عصمت‌ و طهارت‌ ...
...
هفته‌ بسیج‌، حضرت‌ علی‌(ع‌)، همسر وفادار و شایسته‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا(س‌) را الگوی‌ بسیجیان‌ خواندند و فرمودند: بهترین‌ الگوی‌ بسیجیان‌ در همه‌ عالم‌ حضرت‌ ...

... ارتش‌ و بسیج‌ نه‌ یک‌ مبالغه‌ بلکه‌ حقیقتی‌ روشن‌ است‌. حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با تأکید بر مقاومت‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در میدان‌ نبرد فرمودند: ...
...
نیروی‌ بسیج‌ دانستند و فرمودند: نظام‌ اسلامی‌ به‌ خدا و این‌ ملت‌ بزرگ‌ متکی‌ است‌ و نیروهای‌ مسلح‌ ما بازوان‌ نیرومند و پنجه‌های‌ قوی‌ این‌ ملت‌ پرافتخار ...

... نمونه‌ بسیج‌ دانش‌آموزی‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ سپاه‌ پاسداران‌ در دبیرستانهای‌ سراسر کشور، جمعی‌ از دانشجویان‌ شرکت‌کننده‌ در اردوی‌ کمیته‌ امداد امام‌ ...

... علیه ما بسیج نمودند و به ما حمله کردند، ما آنها را شکست دادیم. شکست نخوردیم، و پیروز شدیم. چرا؟ عین همین مطلب، در سایر کشورها هم هست. اینها را می‌گویم تا ...
...
مقاومت بسیج 30/08/1372 مشروطه و فرمول ایرانی عدالت دوران استبداد حکومت قاجار مردم را به جان آورده بود. مردم قیام کردند، دلسوزان جامعه قیام کردند؛ پیشرو ...

... ظرفیت بسیج برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه • تقویت و تعمیق برنامه‌های قرآنی بسیجو لزوم گسترش فعالیت‌های هنری قرآنی و بهره‌گیری تولیدات نمایشی و ...
...
دارالقرآن بسیج مستضعفین، دارالقرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، جمعی از خواهران قرآن‌پژوه، اساتید دانشگاه و طلاب خواهر حوزه‌ی علمیه و مربّیان قرآنی آموزش و پرورش ...

... راجع به بسیج و بسیج دانشجویی در همین شورا صحبت می‌کردیم. باید درباره‌ی بسیج نیروها در این زمینه صحبت کرد و درباره‌ی این قضیه جدی اندیشید. یکی از برادران ...
...
ندارد بسیج می‌کنند. هوشمندان و متفکرین جامعه هم، وقتی می‌بینند مسأله در این حد خلاصه می‌شود، اهمیت آن، در نظرشان کاسته می‌شود. این، مایه نگرانی است. البته ...

... هفته‌ی بسیج نشان میداد، که شهریار در آن مراسم بود. این چند روزه، هفته‌ی بسیج بود و در یکی از مراسم بسیج، شهریار شعر میخواند و در سیما او را نشان میدادند ...
...
او از بسیج عمومی مردم یا از سپاه یا ارتش کرده، به قدری زیاد است که اگر انسان نمیدید و نمیشنید و خودش لمس نمیکرد، به دشواری میتوانست آن را باور کند. مردی ...

... مقاومت بسیج گزارش کوتاهی از فعالیت های آموزشی بسیج و سازماندهی 518 گردان عاشورا از نیروهای بسیجی را به استحضار فرمانده کل قوا رساند. ...
...
مقاومت بسیج سراسر کشور با ایشان طی سخنان مهمی به بیان درسهای عبرت انگیز واقعه ی کربلا پرداختند و حضور مستمر نیروهای مؤمن و حزب اللهی بسیجی در صحنه های مختلف ...

... مقابلش بسیج شوند؛ مؤمنینی باید بسیج شوند. چون مشغول تخریب کردنند و تخریب فرهنگی می‌کنند. اما فقط فرهنگی هم نیست. هم فرهنگی است، هم سیاسی است و هم به یک ...
...
در مورد بسیج بود. یکی دو کتاب هم در مورد ارتشیهاست. فضای قصه‌ای که ایشان نوشته‌اند، فضای بسیجی است. من وقتی خواندم، دیدم که این فضا، فضای اصلی نیست؛ یعنی ...

... سپاهی، بسیج شهری، بسیج عشایر و نیروی انتظامی استان فارس در ۸ سال جنگ تحمیلی افزودند: اعلام آمادگی جوانان دلاور فارس برای تداوم این راه پرافتخار، خاطره‌انگیز ...
...
سپاه، بسیج و نیروی انتظامی مستقر در میدان، سان دیدند و جانبازان حاضر در میدان را مورد تفقّد قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم مشترک نظامی، ...

... سپاه‌ و بسیج‌ را با هدایت‌ و توجیه‌ مداوم‌ انقلابی‌ و سیاسی ‌آماده‌ی‌ حضور فعال‌ در صحنه‌های‌ دفاع‌ از انقلاب‌ نگهدارید و پیوسته‌ بر آگاهی ‌و بینش‌ آنان‌ ...
...
مقاومتبسیج‌ از ورود در گروهها و باندهای‌ سیاسی طبق‌ رهنمود قائد عظیم ‌الشأن‌ حضرت ‌امام‌ خمینی ‌قدس‌ سره‌ نیز با شماست‌. 9) کلیه‌ی‌ مقررات‌ و ضوابطی‌ ...

... نشود. بسیج، یک سازمان سوم نظامی در قبال سازمان سپاه و ارتش نیست. بسیج، بسیج است؛ بدین معنی که آحاد مردم، به وسیله‌ی فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح در هر عهدی، ...
...
نظامی بسیج میشوند. ما میخواهیم به این موضوع ارج بنهیم که یک غیرنظامی، کار معین شده‌یی را برای یک نظامی انجام میدهد؛ در حالی که او، نه ارتشی و نه سپاهی ...

... سپاه، بسیج و نیروی انتظامی استان همدان  صبح امروز با حضور فرمانده معظم کل قوا در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه برگزار شد. در ابتدای این مراسم، پس از نواخته ...
...
سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را اجزاء مکمل مجموعه‌ی دفاعی ملت ایران خواندند و افزودند: ممکن است تا سال‌ها هیچ تهدید نظامی متوجه کشور ما نشود، اما مجموعه‌ی ...

... سپاه و بسیج و نیروی انتظامی از اعماق قلب درود میفرستم. این پایگاه خدمات بسیار باارزشی را در دوران دفاع مقدس به کشور و ملت ایران تقدیم کرده است. علاوه ...
...
سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، همه اجزای مکمل یک مجموعه‌ی دفاع‌کننده‌ی از حیثیت و شرف این کشورند. در همدان، پایگاه سوم شکاری (پایگاه شهید نوژه)، تیپ زرهی ...

... مقاومت بسیج استان همدان- گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و سازندگی بسیج بیان کرد. سردار کیانی با اشاره به حضور ۳۳۰ هزار بسیجی در ۲۲۴۰ پایگاه مقاومت و تشکیل ...
...
آمادگی بسیج استان همدان را برای حضور در عرصه‌های سازندگی و فرهنگی کشور اعلام کرد. در ادامه‌ی این مراسم، آقای قلعه‌خانی -بسیجی نمونه‌ی کشور- نیز آمادگی ...

... هفته بسیج هم در پیش است و همه مردم ایران تجلیل از بسیج را ان‌شاءاللَّه جزو وظایف خودشان خواهند دانست. بسیج عظیم مردمی، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. ...

... مذهب در بسیج انسانها را در دنیا مطرح کرد. مذهب - که یک پدیده منزوی و تشریفاتىِ محض بود - ناگهان آن‌چنان یک ملت را بسیج کرد که توانست یک نظام متّکی به حمایتهای ...
...
که هم بسیج دانشجویی، هم انجمن اسلامی دانشجویان، هم جامعه اسلامی دانشجویان و هم انجمن اسلامی دانشجویی، عناوینشان در کنار یکدیگر قرار گرفته است. بله، این ...

... اجرای طرح بسیج سازندگی در تابستان سال 79 تأکید کردند: وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت آموزش و پرورش و بسیج می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح حتی در ایام تابستان برای ...
...
آبادانی کشور بسیج کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه اسلام امیر مؤمنان ،‌شور و طراوت معنوی ،‌کار و سازندگی و جهاد و ایثار را همراه هم دارد خاطر ...

... کاری که بسیج عمومی ملت کرد، آن کاری که گزارشگران این صحنه‌های شرف کردند و در مقابل چشم مردم قرار دادند و آن کاری که آن سلسله‌جنبان همه این افتخارها کرد؛ ...
...
این راه بسیج نمیشد؛ باز هم خدا همین‌طور میخواست؟ نه، اراده خدای متعال به نفع یک ملت، تابع اراده آن ملت است. هیچ حقیقت و واقعیتی در متن زندگی یک ملت به اراده‌ی ...

... است که بسیج جوانان این مملکت و بسیج عمومی این مملکت در آن روز خطر، امتحان خودش را داد. آن روز اگر کسی می‌خواست مجاهدت کند، باید جانش را کف دست می‌گرفت. ...
...
نهبندان هم بسیجِ فعّالی وجود دارد. امروز هم جوانان می‌توانند نقش ایفا کنند. شما لبِ مرز هستید، آن هم مرز پرمسأله‌ای که متأسّفانه در این قسمت شرقی - سرتاسر این ...

... نیروی عظیم بسیج مردمی بود. اینجانب با دقت و مطالعه نزدیک در عملیات مزبور، بار دیگر قدرت سازماندهی فرماندهان و توان عملیاتی نیروهای سپاه و بسیج را آزمودم و ...
...
سپاه و بسیج و ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران که هر یک در جای خود افتخارات بزرگی آفریده‌اند مشمول رحمت و هدایت و تفضلات ویژه الهی و دعا و رضایت حضرت ولی ...

... اسلامی، یا بسیج دانشجویی و امثال اینها - هستید. بنابراین به عنوان کسانی که مسؤولیتی را در قبال قشر دانشجو بر عهده گرفته‌اید، الان مورد خطاب من هستید و من به ...
...
انجمن یا بسیج یا دفتر نمایندگی هستید - حرف میزنم. علّتش هم این است که دوره‌ی جوانىِ روحانیت خودم را پیوسته با دانشگاه و دانشجویان گذراندم. از وقتی که در مشهد، ...

... کارگران، بسیج کارگری کارخانجات از خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران - سازمان مرکزی تعاون روستایی و نیروی مقاومت بسیج و جامعه اسلامی کارگران حضور داشتند. ...
...
خود را بسیج می‌کنند تا در مواردی از مرگ یک حیوان جلوگیری کنند ! رهبر معظم انقلاب سکوت معنی‌دار قدرتهای سلطه‌گر در مقابل بمباران شیمیایی حلبچه را نمونه ...

... سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی- بحمدالله پای کارند؛ بنده از این جهت هیچ نگرانی‌ای ندارم. خطاب من به شما بچّه‌های انقلاب، جوانهای انقلاب که بحمدالله در یکی ...
...
آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات‌]، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید ...» ۲) [سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب ...

... هفته‌ی بسیج نشان می‌داد، که شهریار در آن مراسم بود. این چند روزه، هفته‌ی بسیج بود و در یکی از مراسم بسیج، شهریار شعر می‌خواند و در سیما او را نشان می‌دادند ...

... مواضع بسیج دانشجویی - هادی ذوالفقاری – دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی - میکاییل دیانی – دبیر تشکیلات اتحادیه‌ی انجمن‌های ...
...
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شمال - حسین شهبازی زاده – دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و خانم‌ها - زینب‌السادات حسینی – عضو شورای مرکزی ...

... فرمود «اگر بسیج نبود - یا سپاه نبود - کشور نبودبسیج موجب شد که ما در این جنگ، بتوانیم پیروز شویم. بسیج یعنى چه کسى؟ یعنى آن کسى که تا فهمید در مملکت حادثه‌اى ...

... کشور و بسیج و همه‌ی ظرفیت‌های مردمی به عنوان یک حرکت آغازین با آن مواجه شوند و برای آن برنامه‌ریزی کنند و آن را تداوم ببخشند. ضرغامی: سایت رهبر انقلاب ...
...
قدرتمند بسیج می‌شود تا ما را از رسیدن به این شاخصه‌ی بزرگی محروم کند و باز ما می‌ایستیم. سردار سلامی گفت: نهضت تولید علم، اقتدار علمی، جهاد و مدیریت جهادی، ...

... ناگسستنی بسیج به معنی حضور و آمادگی درهمان نقطه ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است لذا پیوند میان بسیجیان ...

... امام هم بسیج را درست کرد، هم جهت را نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، راه بیفتید، احساس مسئولیّت کنید، بسیجى باشید؛ نه، گفت که چه کار کنید. به ما گفت هرچه ...
...
مجمع عالى بسیج مستضعفین ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ...

... بسیج عمومی ملّت بسیج عمومی یک ملت یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت. ۱۳۶۸/۰۸/۰۹ ۱۰ سند چشم‌انداز ...

... سازمان بسیج اصناف، به منظور گرامیداشت شهداى کسبه و بازار سراسر کشور، در سوّم شهریور سال جارى برگزار میشود. ۲) اشاره‌ى حجّت‌الاسلام احدى نژاد به اسامى ...
...
سازمان بسیج اصناف به تولید محتوا براى این کنگره، شامل: تولید و چاپ کتاب، تولید برنامه‌هاى مستند، تولید نرم‌افزار اطّلاعات و آثار، جمع آورى اطّلاعات و آثار ...

... مجمع عالى بسیج مستضعفین من دعوت میکنم بسیجیان عزیز را به اخلاق. یعنى حلم و بردبارى، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکارى، طهارت و پاک‌دامنى ...
...
مجمع عالى بسیج مستضعفین توصیه‌ى اکید میکنم به استحکام و عدم سایش اعتقادى و ایمانى و عملى؛ مراقب باشید... شما بر روى محیط اثر بگذارید، نگذارید ...

... عادی، از بسیج، جواب اینها را کی‌ بناست بدهد؟ واکنشهائی که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی ...

... پایگاه‌های بسیج شهرک‌های سازمانی و همچنین تعدادی از خانواده‌های ارتشیان،  ارتش جمهوری اسلامی ایران را مایه‌ی افتخار و ارتشی مردمی، علمی، اعتقادی، دارای ابتکارات ...
...
سپاه و بسیج  یک فرهنگ و جهت‌گیری جدیدی را به دنیا عرضه کرده‌اند که الگوی بدیعی در مقابل جهت‌گیری استعماری و سلطه‌گرانه‌ی بیشتر ارتش‌های دنیا است. ایشان ...

... بعدا که بسیج وارد شد، دشمن به طور قاطع مچاله شد و فردای آن روز نیز ملت به صورت واقعا خودجوش داخل خیابانها آمدند و آن تظاهرات میلیونی را راه انداختند. حضرت ...
...
حضور و بسیج مردم همه اینها مثل حشراتی به لانه‏های خودشان خواهند خزید. رهبر معظم انقلاب گفتند: دشمنان وضعیت کنونی را با 28 مرداد سال 32 اشتباه گرفتند زیرا ...

... انتظامی و بسیج استان خراسان شمالی، صبح امروز با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا در پادگان شهید نوری تیپ پیاده‌ی حضرت جوادالائمه سپاه پاسداران در ...
...
زمینی و بسیج، گسترش برد موشکی و افزایش توان دفاعی و تهاجمی در دریا، بسیار افزایش داده و به سطح بازدارندگی راهبردی رسانده است. در ادامه‌ی این مراسم سرود ...

... پایگاه بسیج را گلوله‌باران کردند. حرف ما این بود: آن کسانی که به نام آنها این کارها انجام میگرفت، باید همان وقت اعلامیه میدادند، اعلام بیزاری میکردند، میگفتند ...
...
علمی، با بسیج، با دیگر قشرهای گوناگون، با بعضی از شهرها، مطالب فراوانی را که فکر میکنم مفید است به شما عرض کنم، عرض خواهم کرد. امیدواریم خدای متعال برکات ...

... ارتش و بسیج در بیعت الهی تأکید کردند: نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس تجربه‌های ماندگاری از خود بر جای گذاشتند که باید همواره از آنها استفاده شود و چراغ ...
...
سازمان بسیج و ارتقاء سطح توانمندی‌های آنها در چهارچوب دکترین دفاعی نظام اسلامی، به برنامه‌های آموزشی سپاه در قالب «نظام جامع تربیت و آموزش» اشاره کرد. ...

... آرمانها بسیج کنیم، البته سختیهائی دارد، اما رسیدن به قله، موفقیت را هم دارد.  شما امروز را در جمهوری اسلامی مقایسه کنید با سالهای اول انقلاب: سالهای ...
...
یا در بسیج یا در مجموعه‌های فعال - سختیها را دیده‌اید. امروز را هم نگاه کنید. امروز جمهوری اسلامی گردنی برافراشته دارد؛ در حالی که شعارهائی که سی سال پیش ...

... در کنار بسیج و در جاهای دیگر، جزو پیشقدم‌ترین گروه‌های اجتماعی ما هستند. در دوران دفاع مقدس هم باز دانش‌آموزان جزو پیشروان و خط‌مقدم‌ها محسوب میشدند. شما ...
...
اینجا بسیج کردند، مقدمات فراوانی فراهم کردند، آدم دیدند، جا دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، آمدند که طبس پیاده شوند و از آنجا بیایند و به خیال ...

... کمااین‌که بسیج با آگاهی شروع شد. چون آگاهی بود، خشنودی هم بود؛ بسیجیها در جبهه شاد بودند. من خودم در اهواز مردی را دیدم که جوان هم نبود - به گمانم همان وقت ...

... دانشگاه، بسیج دانشجویی، وظیفه دانشجویان و نخبگان جوان علمی تنظیم شده‌اند و به مرور (از امروز تا پایان هفته) در این صفحه منتشر خواهد شد. 1. وظیفه‌ی دانشجویان ...
... 2.
بسیج دانشجویی » پوستر: [PDF، حجم: 24مگابایت] » فایل کم‌حجم 3. توسعه‌ی علم قسمت اول: » پوستر: [PDF، حجم: 23مگابایت] قسمت دوم: » پوستر: [PDF، ...

... عادی، از بسیج، جواب اینها را کی‌ بناست بدهد؟ واکنشهائی که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی ...

... نماینده‌ی بسیج دانشجویی از دانشگاه علم و صنعت - محمدعلی صمیمی؛ نخبه‌ی فعال فرهنگی از دانشگاه شهید رجایی - مهدی اجرایی طوسی؛ نماینده‌ی اتحادیه‌ی انجمن اسلامی ...
...
انتظامی و بسیج خاطرنشان کردند: این خدمات بزرگ نباید موجب رسیدگی‌ نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از این سازمان‌ها، تخلف و جرمی مرتکب ...

... ملت و بسیج توده‌ها را اولین پیام انتخابات بسیار مهم ریاست‌جمهوری دانستند. ایشان در همین زمینه افزودند: برخی در سال‌های پس از انقلاب منتظر بوده‌اند که ...
...
مردم و بسیج آن‌ها موفق‌تر و قدرتمندتر شده است و این حقیقت ناب نباید با برخی قضایای حاشیه‌ای انتخابات از نظرها دور بماند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وجود اعتماد ...

... عادی، از بسیج، جواب اینها را کی بناست بدهد؟ واکنشهائی که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی ...

... و عضو بسیج اساتید و دارنده مقام اول جشنواره‌های خوارزمی در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ - افسون زندی؛ دانشجوی برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان و از فعالان علمی-فرهنگی ...
...
ممتازین بسیج کشور در سال ۱۳۸۷ - علی‌صلاح شهسواری؛ از نخبگان و دانشجویان برتر و دارنده‌ی جوایز مختلف از جشنواره‌های علمی داخلی و خارجی - فرامرز مرادی؛ ...

... سپاه و بسیج، مقایسه کنید با پیشرفتهای امروز؛ پیشرفتهای علمی، تحقیقی و تجربی.  شما در دانشگاه میآموزید، فرا میگیرید، خود را از لحاظ فکر و اندیشه و همچنین ...
...
انتظامی و بسیج و این مجموعه‌های مؤمن را به خود تو میسپارم. پروردگارا! الطاف و برکات خودت را بر آنها نازل کن.     والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته ...

... ابرقدرت‌ها و بسیج همه‌ی امکانات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا را برای ضربه زدن به ملت ایران، از دیگر موانع بیرونی خواندند و تأکید کردند: با توجه به موانع بزرگ ...
...
نماینده‌ی بسیج دانشجویی - سعیده پوراحمد؛ دانشجوی نخبه‌ی دوره‌ی دکتری دانشگاه علوم پزشکی - سعید زَهیری؛ نماینده‌ی انجمن اسلامی دانشجویان - سیده جنان هاشمیان؛ ...

... سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی مستقر در میدان سان دیدند و جانبازان حاضر در مراسم را مورد تفقد قرار دادند. در ادامه‌ی این مراسم مشترک نظامی، حضرت آیت‌الله ...
...
ارتش، بسیج و نیروی انتظامی- با بصیرت و هوشیاری تمام تحرکات منطقه را تحت نظر دارند و با برخورداری از مدیریتی انقلابی و تجهیزات پیشرفته، آماده‌ی فداکاری ...

... صداقت از بسیج دانشجویی - سمیرا یادگاری، دانشجوی نمونه‌ی وزارت بهداشت و برگزیده‌ی جشنواره مبتکران بسیجی - قاسم فریدیان، از اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی مستقل ...
...
برنامه‌ریزی و بسیج امکانات مادی و نظری برای تقویت تولید علم - ارائه‌ی تسهیلات برای حضور دانشجویان در کنفرانس‌ها و مجامع خارج از کشور و لزوم تطبیق سیاست‌ها ...

... مقاومت بسیج- با اشاره به آمادگی بسیجیان برای ادای وظایف دینی و انقلابی و دفاع از آرمان‌ها و منافع ملی گفت: بسیج در سال ۱۳۸۵، تقویت توانمندی‌های دفاعی، توجه ...

... یعنی حضور بسیج؛ یعنی جوانان بااخلاص. بیانات در مراسم صبحگاه مشترک بسیج ۱۳۸۴/۶/۲ ...

... مردم را بسیج کردند؛ ملت هم خوب فداکاری کردند؛ اما چون تجربه‌ی کاری نداشتند، دشمنان، نفوذیها و سلطه‌گران بیگانه توانستند این حرکت را از درون منهدم و خنثی ...
...
آمدند. بسیج عمومی مردم - که آن‌روز به دستور امام انجام گرفت - جوانهای ما را آن‌چنان آبدیده و آگاه کرد که هم در دفاع مقدس توانستند نقش ایفا کنند، هم در صحنه‌های ...

... آنی و بسیج فوری دستگاههای امداد و نجات و درمان برای کمک به آسیب دیدگان از زلزله تاٌکید کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم وقوع ...
...
آنی و بسیج فوری دستگاههای امداد و نجات، درمان و اسکان موقت و تاٌمین مایحتاج ضروری تاٌکید کنم. باید در عملیات نجات لحظه ها را غنیمت دانسته و تا پایان ...

... مقاومت بسیج در بخش‌های مختلف منطقه‌ی هشت هزار کیلومتر مربعی رزمایش به نمایش درآمد. قبل از آغاز مرحله‌ی نهایی رزمایش عاشورای ۵، سردار سرلشگر صفوی -فرمانده ...
...
مقاومت بسیج به مدت ۸ روز در منطقه‌ی عمومی غرب کشور برگزار شد ...

... مقاومت بسیج نیز حضور داشتند، بهره برداری از 6000 هکتار از فاز اول طرح پنجاه هزار هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران آغاز شد. مقام معظم رهبری در این ...
...
مشارکت بسیج در طرح توسعه فضای سبز تهران گفت: خدمتگزاران مردم در شهرداری مصمم به گسترش فضای سبز این شهر و تکمیل طرح نهضت سبز هستند. آقای مختاری مدیر ...

... سال ۸۰، بسیج علمی را تنها راه رسیدن به یک توسعه پایدار و بالنده دانست و خاطر نشان کرد: شناسایی، حفظ و حمایت از نخبگان و سوق دادن آنان بسوی یک هدف مشخص و ...
...
متمرکز، با بسیج علمی امکان‌پذیر است. وی همچنین بر لزوم توجه به معیشت نخبگان و آتیه شغلی آنان تاکید کرد. دکتر قدرت الله ترابی، دانشجوی نمونه در دوره‌های کارشناسی، ...

... حکومتی؛ بسیج، کمیته امداد، هلال احمر و دستگاههای گوناگون اعتماد دارند و لطیفترین کار خود را به وسیله آنها انجام میدهند. این یک حرکت عظیم سیاسی از سوی ملت ...
...
بخصوص بسیج و هم از کمیته امداد و دیگرانی که در این میدان وارد شدند و در این چند روز به کارهای بهداشتی، ترابری، برق و تلفن پرداختند که همه‌شان کارهای خوب ...

... زلزله بسیج کنند. در این جلسه آقایان عارف معاون اول رییس جمهور، موسوی لاری وزیر کشور، سرلشکر رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتیپ پردیس فرمانده نیروی ...
...
مقاومت بسیج، سرتیپ قالیباف فرمانده نیروی انتظامی، بشارتی رییس دفتر امور مناطق محروم، کریمی استاندار کرمان، شفیعی فرماندار بم و جمع دیگری از مسوولان لشکری ...

... ارتش، بسیج، هلال‌احمر و بخشهای گوناگون دولت کمک کردند؛ هم در نجات، هم در امداد. البته هیچ‌کس نمیتواند حجم این مصیبت سنگین را حتّی درست ارزیابی کند؛ مصیبتِ ...
...
امکاناتشان را بسیج کنند و به این مردم کمک نمایند. ما تا چندی مطمئنّاً با نیازهای روزافزون مردم مظلوم این منطقه مواجه هستیم. مردمِ این‌جا نیازهایی دارند؛ این نیازها ...

... لازم است، بسیج شود؛ در درجه اول، نجات؛ در درجه‌ی دوم، امداد. البته فصل نجات تقریباً گذشته؛ در عین حال وقتی من از خیابانها عبور میکردم، چند مورد را دیدم که ...
...
سپاه و بسیج و ارتش و چه دیگران - لازم است. ببینید چگونه میتوانید این مرکزیت را تشکیل دهید.   از خداوند متعال برای شماها درخواست اجر و توفیق میکنیم. ...

... سپاه، بسیج و نیروی انتظامی سان دیدند و جانبازان حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند. رهبر معظم انقلاب در این مراسم، با تجلیل از فداکاریهای لشکر 16 ...
...
سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، خط اول دفاعی کشور را شکل داده است و همه ملت ایران پشت سر این خط دفاعی مقتدر قرار دارند. ایشان پیوند عمیق نیروهای مسلح با ...

... خدمتگزار بسیج و دیگر دست اندرکاران طرح مصون سازی جامعه در برابر سرخک و سرخجه افزودند: ابعاد مختلف این طرح ملی از رسانه های عمومی برای مردم تبیین شود و مردم ...
...
بهداشت، بسیج - وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای دیگر در اجرای طرحهای ملی پیشگیری است که در طرح واکسیناسیون سرخک و سرخجه نیز این دستگاهها با یکدیگر همکاری ...

... انتظامی و بسیج سان دیدند و جانبازان حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند.   حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای در مراسم مشترک نظامی نیروهای مسلح استان زنجان با اشاره ...
...
سپاه ارتش بسیج و نیروی انتظامی در کمال اقتدار و هوشیاری و با وحدت و انسجام همچون همیشه آماده‌ی دفاع از اسلام و انقلاب و ایران عزیز هستند. ...

... مقاومت بسیج و بسیج سازندگی به خدمت به مردم مشغولند و یا در شکل‌های مختلف به فعالیت‌های مفید می‌پردازند، افزودند: مسئولان باید با تکیه بر این ملت و جوانان ...

... یا در بسیج سازندگی و یا در بسیج نیروی مقاومت میگذرانند و یا به بالا بردن علم و سواد دیگران کمک میکنند. عدّه‌ای به تن خودشان زحمت میدهند و برای دیگران کار ...

... سپاه و بسیج  به رغم همه‌ی کمبودها و مشکلات، با تکیه بر ایمان و اراده، ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد آوردند و اجازه ندادند حتی یکی از اهداف ائتلاف غرب و شرق ...
...
سپاه و بسیج را موجب احساس عزت و سرافرازی نیروهای مسلح برشمردند.   در ابتدای این دیدار، سرلشکر سلیمی -فرمانده کل ارتش- در گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات ...

... نماینده‌ بسیج‌ دانشجویی‌ دانشگاههای‌ استان‌ ـ زهرا سپهری‌ دانشجوی‌ نمونه‌ و نفر اول‌ مسابقات‌ نهج‌ البلاغه‌ ـ حسن‌ سپاهی‌ نماینده‌ تشکلهای‌ غیردولتی‌ جوانان‌ ...

... با یک‌ بسیج‌ عمومی‌ و حمایت‌ نهادینه‌ از سوی‌ تصمیم‌گیران‌ فرهنگی‌ و متصدیان‌ محترم‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، در جهت‌ ایجاد «کرسی‌های‌ آزاد علمی‌» با حضور هیئت‌های‌ ...

... با یک‌ بسیج‌ عمومی‌ و حمایت‌ «تصمیم‌گیران‌ فرهنگی‌ و متصدیان‌ حوزه‌ و دانشگاه‌» کرسی‌های‌ آزاد علمی‌ با حضور هیأتهای‌ منصفه‌ علمی‌ و تخصصی‌ تشکیل‌ شود تا ...

... بلند خود بسیج‌ کرده‌ است‌ بهمین‌ علت‌ مراکز قدرت‌ جهانی، انقلاب‌ اسلامی و ملت‌ ایران‌ را در صف‌ اول‌ اهداف‌ تهاجمی خود قرار داده‌اند. ایشان‌ اقدام‌ صداوسیما ...

... افزودند: بسیج‌، جوانان‌ مؤمن‌، مسؤولان‌ پارسا و پیگیر، روحانیت‌، مبارزان‌ راستین‌ و ثابت‌ قدم‌ و هر نشانه‌ دیگری‌ از اقتدار ملت‌ ایران‌ آماج‌ حملات‌ مستکبران‌ ...

... به‌ نقش‌ بسیج‌ اساتید در ارتقای‌ وضع‌ فرهنگی‌ دانشگاهها ــ ضرورت‌ توجه‌ علمی‌ به‌ ارتقاء سطح‌ رشته‌ مامایی‌ ــ تأکید بر وفاداری‌ دانشگاهیان‌ به‌ آرمانهای‌ ...

... مقاومت‌ بسیج‌ در گزارشی‌ از اجرای‌ طرح‌ ولایت‌ اعلام‌ کرد هزاران‌ دانشجو و دانش‌آموز در این‌ طرح‌ به‌ فراگیری‌ معارف‌ و مبانی‌ اسلامی‌ پرداخته‌اند. ...

... داده‌ و بسیج‌ همه‌ امکانات‌ را برای‌ مبارزه‌ با فقر و فساد و تبعیض‌ از همه‌ خواسته‌ام‌ و اکنون‌ معتقدم‌ جز با جهادی‌ مخلصانه‌ و برخاسته‌ از احساس‌ درد و ...

... سپاه‌ و بسیج‌ و استفاده‌ از همه‌ امکانات‌ موجود و تدبیر صحیح‌ در آن‌ شرایط نابرابر از اشغال‌ دشمن‌ خارج‌ شد. مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با یادآوری‌ ماههای‌ ...

... بر کف بسیج را به همه رزمندگان و ایثارگران و خانواده‌های همه شهیدان و جانبازان تبریک میگویم. امروز این سالگرد مبارک، مبارکتر و فرخنده‌تر شده است؛ به خاطر ...
...
مردمی و بسیج مردمی بتدریج سازمان پیدا کردند؛ یعنی جوهر انقلاب و ایمان در این میدان خطر، خود را در اراده و عمل و قدرت مدیریّت انسانها نشان داد.   دنیای ...

... انتظامی‌، بسیج‌ مردمی‌ و عشایر» سان‌ دیدند. ایشان‌ همچنین‌ جانبازان‌ حاضر در مراسم‌ را مورد تفقد قرار دادند. حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ در این‌ مراسم‌، با ...

... سازمان‌ بسیج‌ دانشجویی‌ اتحادیه‌ انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانشجویی‌ و برخی‌ دیگر از تشکلهای‌ دانشجویی‌ در دانشگاههای‌ دولتی‌ و آزاد اسلامی‌ حضور داشتند، آقای‌ ...

... را در بسیج‌ انسانها برای‌ ایستادگی‌ در مقابل‌ یک نظام‌ وابسته‌ به‌ قدرتها و ایجاد نظامی‌ اسلامی‌ با حرفهای‌ نو و بهمراه‌ معنویت‌ نشان‌ دهد. مقام‌ ...

... اسلامی‌ و بسیج‌ دانش‌آموزی‌ تعامل‌ و همکاری‌ و همدلی‌ کنید. پیش‌ از این‌ دیدار نماز ظهر و عصر به‌ امامت‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ اقامه‌ شد. ...

... مسلح‌ و بسیج‌ سخن‌ می‌گویند، در واقع‌ بر خلاف‌ مصالح‌ ملت‌ و کشور عمل‌ می‌کنند. مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ دشمن‌ برای‌ از میان‌ بردن‌ ...

... پزشکان‌، بسیج‌ اساتید دانشگاههای‌ تهران‌، انجمن‌ اسلامی‌ مدرسین‌ و جامعه‌ اسلامی‌ اساتید حضور داشتند. ...

... وحدت‌، بسیج‌ دانشجویی‌، اتحادیه‌ انجمنهای‌ مستقل‌ اسلامی‌، جنبش‌ اعتدال‌ اسلامی‌، اتحادیه‌ تشکلهای‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ و هیأتهای‌ مذهبی‌ ...

... مسؤول‌ بسیج‌ جامعه‌ پزشکی‌، بر پایبندی‌ بسیجیان‌ کادر پزشکی‌ کشور به‌ آرمانهای‌ انقلاب‌ و امام‌ (ره‌) و آمادگی‌ برای‌ دفاع‌ از این‌ آرمانها در هر شرایطی‌ ...

... طرح‌ بسیج‌ سازندگی‌ جوانان‌ خاطرنشان‌ کردند: باید با استفاده‌ از طرحهای‌ اشتغال‌ زا زود بازده‌ و وسیع‌ به‌ مقابله‌ با مشکلاتی‌ نظیر فقر پرداخت‌ و بگونه‌ای‌ ...

... انتظامی‌ و بسیج‌ ساکت‌ نخواهند نشست‌. ایشان‌ تأکید کردند: حفظ امنیت‌ و جلوگیری‌ از ناامنی‌ مهمترین‌ مطالبه‌ مردم‌ از دستگاه‌ حکومت‌ و مهمترین‌ مطالبه‌ من‌ ...

... سپاه و بسیج و فکر نیروهای عظیم انسانی را نکرده بودند و چون با آن مواجه میشدند، برنامه‌شان غلط از آب درمیآمد. باید با این کار به مبارزه می‌پرداختند؛ پس شروع ...
...
سپاه و بسیج و همه‌ی دست‌اندرکاران این کار که هر کدام به نحوی دخالت داشتند، صمیمانه تشکّر میکنم. امیدوارم خدای متعال از همه قبول کند و توفیقات خودش را بر ...

... کشور به بسیج و به ایثارگران اهمیت میدهند، به‌خاطر این است. خانواده‌های شهدا که این همه مورد تأکید هستند، به‌خاطر عملِ صالح است؛ به‌خاطر تلاشی است که در راه ...
...
باشند؛ بسیج یعنی همین. علت این‌که ما برای بسیجی احترام قائلیم، این است که در هر نقطه‌ای که کشور به او احتیاج دارد، در آن‌جا حاضر است؛ یک جا برای مایه کوبی ...

... کردند و بسیج مردمی را به مفهوم ارتباط و اتصال منضبط افراد با یکدیگر مظهر چنین نظمی دانستند. مقام معظم رهبری در پایان مراسم بازدید از خیل عظیم نیروهای مستقر ...
...
قوا از بسیج و سازماندهی رزمی مردم به عنوان یک اعجاب دیگر در ایران اسلامی نام بردند و فرمودند: امروز کسانی که بیشترین بودجه و بالاترین درصد از تولید ناخالص ...

... مقاومت بسیج‏ + 8/6/1384 - بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران + 11/6/1384 - بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‏ در دیدار کارگزاران ...
...
الزهرای بسیج ‏+ تازه‌ها... سال 87 1/1/1387 - پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت حلول سال 1387 + 1/1/1387 - بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران ...

... عاشورا و بسیج‌ اهل‌ سنت‌ ترکمن‌، از بندر ترکمن‌ تا گنبد، با پای‌ پیاده‌ جهت‌ حضور در جمع‌ استقبال‌ کنندگان‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ آمده‌ بودند و عشق‌ ...

... سپاه‌ و بسیج‌ مردمی‌ را ترکیبی‌ کارآمد و موفق‌ خواندند و فرمودند: نیروهای‌ مسلح‌ ایران‌ اسلامی‌، آمیزه‌ای‌ از ایمان‌، اخلاق‌ و تجارب‌ ارزشمند هستند و مردم‌ ...

... سپاه‌، بسیج‌ و نیروهای‌ با ایمان‌ و مخلص‌ مردمی‌ تبریک‌ گفتند. بر پایه‌ همین‌ گزارش‌، پیش‌ از سخنان‌ فرمانده‌ کل‌ قوا، سرلشکر علی‌ شهبازی‌، رئیس‌ ستاد ...

... رزمندگان‌ بسیج‌، سپاه‌ و ارتش‌ در هر نقطه‌ای‌ از میهن‌ اسلامی‌ را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: انجام‌ موفقیت‌آمیز مانور عظیم‌ عاشورا، ذخیره‌ای‌ مهم‌ در ...

... مقاومت‌ بسیج‌ کارخانجات‌، جمعی‌ از دانشجویان‌ دانشگاهها، مراکز تربیت‌ معلم‌ و دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، جمعی‌ از مربیان‌ امور تربیتی‌ و پرورشی‌ تهران‌ و تویسرکان‌ ...

... مقاومت‌ بسیج‌، نمایندگان‌ فرمانده‌ کل‌ قوا در نیروهای‌ مسلح‌، نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ و شورای‌ اسلامی‌، جمعی‌ از مسئولان‌ قضایی‌ و گروهی‌ ...

... اسلامی‌، بسیج‌ و ارتش‌ به‌ عنوان‌ بر دوش‌ دارندگان‌ این‌ امانت‌ بزرگ‌ نام‌ بردند. بر پایه‌ همین‌ گزارش‌ پیش‌ از سخنان‌ فرمانده‌ کل‌ قوا حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ ...

... ایران‌ و بسیج‌ نیروها در راه‌ سازندگی‌ و تمسک‌ به‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ است‌. برپایه‌ همین‌ گزارش‌ پیش‌ از سخنان‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌، حجه‌الاسلام‌ و المسلمین‌ ...

... چنین‌ بسیج‌ عظیمی‌ را از ملت‌ خویش‌ ترتیب‌ دهد. رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ فاجعه‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ را نمونه‌ واضحی‌ از یک‌ تهاجم‌ همه‌ جانبه‌ علیه‌ اسلام‌ ...

... سومالی‌ بسیج‌ شده‌اند از کنار نسل‌کشی‌ انسانها در بوسنی‌ بی‌تفاوت‌ می‌گذرند و چرا در بوسنی‌ که‌ به‌ دلیل‌ نزدیکی‌ زمستان‌ جان‌ هزاران‌ انسان‌ در خطر است‌ ...

... اسلامی‌ و بسیج‌ مردمی‌ که‌ بیشترین‌ فضیلت‌ و معنویت‌ را کسب‌ کرده‌اند باید این‌ دستاورد مهم‌ را برای‌ خود حفظ کنند. مقام‌ معظم‌ رهبری‌ از گرایش‌ روزافزون‌ ...

... متعلّق به بسیج فارس بود، مشغول سخنرانی بودم. شیرازیها بودند و تهرانیها؛ و سخنرانی اوّلِ ورودم به آبادان بود. قبلاً هیچ‌کس نمیدانست من به آن‌جا آمده‌ام. چهار، ...
...
بچه‌های بسیج میکنند و شعار میدهند، خوب است. اینها خیلی خوب است؛ و همین‌طور بقیه‌ی حوادث. غیر از آن حادثه‌ی وداع که به نظر من افراط شده است. کار بسیار ...

... را به‌ بسیج‌ عمومی برای مقابل‌ هوشمندانه‌ با تهاجم‌ فرهنگی دشمنان‌ اسلام‌ فراخواندند. رهبر معظم‌ انقلاب‌ در این‌ دیدار از ایران‌ اسلامی بعنوان‌ سرآمد ...

... هست، یک بسیج عمومی در میان ادبا، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، هنرمندان، سینماگران، دانشمندان و اساتید برای مقابله با آنچه که دشمن هدایت می‌کند، لازم است. ...
...
این بسیج عمومی باید انجام گیرد. شما هم باید این کار را بکنید. تهران، خراسان، اصفهان و فارس هم باید این کار را بکنند. همه جوانان، مسنها و پیرمردان هم باید ...

... براهمیت‌ نقش‌ بسیج‌ در حمایت‌ از آمران‌ به‌ معروف‌ و ناهیان‌ از منکر براساس‌ آئین‌نامه‌ پیش‌بینی شده‌ تاکید کردند و تلاش‌ در جهت‌ زنده‌ ساختن‌ روحیه‌ امر به‌ معروف‌ ...

... مجمع عالى بسیج مستضعفین ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ...

... مجمع عالى بسیج مستضعفین ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ...

... خودشان را بسیج کردند و دولتهای نزدیک به خودشان را وادار نمودند که نگذارید ایران در این کشورها پیش برود!  این، همان نکته‌ایست که امام بزرگوار ما مکرّر میفرمود ...
...
خود را بسیج کرده تا کاری کند که این انتخابات با استقبال مواجه نشود و آن وقت بگوید «بعد از امام، دیگر انتخابات درستی با حضور ملت انجام نگرفت». هدف دشمن این ...

... حقوق بشر بسیج کرده اند. اما انسانهای آگاه و بصیر این اتهامات قدرتهایی را که همه وجودشان بر ضد منافع بشریت است، تمسخر آمیز می دانند. رهبر انقلاب اسلامی ...
...
ما شاهد بسیج دستگاههای تبلیغاتی غرب برای کوبیدن اسلام در الجزایر هستیم و متأسفانه برخی از مسئولین الجزایر حاضر به درک حقیقت اسلام خواهی ملت الجزایر نیستند ...

... مجموعه‌ی بسیج باشند؛ ثانیاً در میدان سازندگی هم فعالیت کنند. جوانان روستاها و بخشها باید کار و تلاش کنند. بحمداللَّه زمین خوب، خاک خوب، استعداد حاصلخیزی خوب ...
...
از لحاظ بسیج نیروها، بخش نمونه‌یی بوده است؛ و این برای ما بسیار خوشحال کننده است. امیدوارم که همیشه شاد و پُرتلاش و در راه خدا فعال باشید و ان‌شاءاللَّه ...

... و آحاد بسیج عظیم و بی پایان مردمی و خانواده های معظم شهدا،جانبازان، آزادگان و مفقودین که این حماسه بزرگ را آفریدند یک وظیفه بزرگ ملی و اقدامی لازم و شایسته ...
...
،اعضای بسیج وزارت اقتصاد و دارایی، جمعی از بسیجیان تهران، سمنان و دماوند همراه با خانواده های شهداء و جانبازان از شهرهای تهران، همدان، یزد، قزوین و نیز ...

... پاسداران،‌ بسیج،‌ شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و آمادگاه منظریه قم، مسئولین و قضات دستگاه قضایی قم، شوراهای اسلامی روستاها و عشایر و کشاورزان نمونه ...
...
اسلامی و بسیج کارخانجات قم،‌شوراهای محلی و هیئت های مذهبی قم،جامعه انجمن های اسلامی ادارات قم،‌اتحادیه و جامعه انجمنهای اسلامی اصناف قم، انجمن اسلامی ولی ...

... بی‌نظیر بسیج و سپاه و ارتش و تلاش بی‌وقفه‌ی مسؤولان دلسوز کشور به اهتزاز آمده است، همچون آیت لطف و رحمت الهی و افتخاری جاودانی، برفراز سر خویش می‌بیند. ...
...
تربیت بسیج بیست میلیونی را با توکل به خدا و با روحیه‌ی ابتکار و پشتکار دنبال کند. هریک از نیروهای سه‌گانه‌ی سپاه، مأموریتی ویژه برعهده دارند و نیروی ...

... اسلامی و بسیج مستضعفین برگزار گردید، عمیق ترین، پاک ترین و مخلصانه ترین احساسات عزاداران نسبت به مقام شامخ رهبر فقید مسلمین جهان ابراز شد و طی آن، حجت الاسلام ...
...
سپاه و بسیج حضور داشتند. ...

... لباس فرم بسیج به دکتر فیروزآبادی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا فرمودند: هدف از تهیه لباس فرم برای بسیج به هیچ وجه به معنای ایجاد یک سازمان سوم رزمی در مقابل ارتش ...

... خواهران بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرج و تهران و جاده ساوه، معلمین خواهر منتخب امور تربیتی استان مازندران و جمعی از خواهران ستاد نماز جمعه و بسیج ادارات ...

... جنگ‌، بسیج‌ عمومی‌ و پشتیبانیها داشتند. این‌ نقش‌ و حضور را باید تقویت‌ کرد. سیاست‌ کلی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ این‌ است‌ که‌ روستاها تقویت‌ و آباد شوند ...

... اسلامی و بسیج مستضعفان وارد کار شد. پارسال یک گلوله‌ی خمپاره برای سپاه گرفتن، به قدر یک میدان از دشمن گرفتن زحمت داشت. امسال سپاه و ارتش در کنار یکدیگر، ...
...
همچنین بسیج، وقتی این وارد میدان شد، وضع میدان به این شکل عوض شد. در همه‌ی صحنه‌های سیاست داخلی و خارجی ما نقش مردم همین اندازه تعیین کننده است و این ...

... نظامی بسیج، رژه میرود. بنابراین الگوی آن جوان، سرداران و رزمندگان شهیدی هستند که در خود گیلان امثال آنها را کم نداریم. آنها فداکاری و برای خدا حرف زدن ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین برای دسترسی به آرشیو نشریه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.   نسخه تابلو اعلانات | دریافت نسخه مطالعه (A4) | دریافت ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین برای دسترسی به آرشیو نشریه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.   دریافت نسخه مطالعه (A4) | دریافت نسخه چاپ (A3) | ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین برای دسترسی به آرشیو نشریه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.   نسخه تابلوی اعلانات | دریافت نسخه مطالعه (A4) ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین برای دسترسی به آرشیو نشریه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید. دریافت نسخه تابلو اعلانات | دریافت نسخه مطالعه (A4) | دریافت ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین برای دسترسی به آرشیو نشریه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید. نسخه تابلو اعلانات | دریافت نسخه مطالعه (A4) | دریافت نسخه ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳) ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات |  نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳) ...

... پایگاه‌های بسیج هر هفته به صورت فایل PDF بر روی سایت KHAMENEI.IR قرار می‌گیرد. عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و توزیع کنند. نسخه تابلو اعلانات | ...

... سپاه، چه بسیج، چه بقیّه‌ی مجموعه‌های نیروهای مسلّح- فقط به معنای این نیست که در نبرد بر دشمن پیروز بشوید بلکه معنای دیگر آن مصون نگه داشتن کشور از نیّت بد ...

... سپاه، بسیج و سایر نیروها، فقط به معنای آمادگی برای پیروزی در مقابل دشمن نیست بلکه باید این آمادگی، بازدارنده نیز باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره ...

... هم در بسیج نیروها برای میدانهای دفاع مقدس، هم در همه‌ی میدانهای گوناگونی که برای این ملت مطرح بود و هم در خود انقلاب، پیروز شد. اگر وحدت کلمه نبود؛ اگر ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات |  نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳)   ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳)   ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳) ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید. نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴) | نسخه چاپی (اندازه A۳) ...

... مانند بسیج، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ۲۸ حل مشکل نقدینگی برخی از مراکز تولیدی با کمک بانکها برای مقابله‌ی جدی با رکود ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید: نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴)  | نسخه چاپی (اندازه A۳) پیش‌نمایش: صفحه ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. [شماره های قبلی] این نشریه را از اینجا دریافت کنید: نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴)  | نسخه چاپی (اندازه ...

... نیرو را بسیج کند؛ ولی به طور مستمر فقط از چند هزار، بلکه گاه از چند صد نیرو در محورهای رویارویی با اشغالگران صهیونیست بهره برده است. یعنی اسرائیل و همه امکانات ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. این نشریه را از اینجا دریافت کنید: نسخه تابلو اعلانات | نسخه مطالعه (اندازه A۴)  | نسخه چاپی (اندازه A۳) ...

... فرمانده بسیج سراسر کشور ۱۳۹۲/۸/۲۹ [۱۵] بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان ۱۳۹۲/۸/۱۲ [۱۶] دیدار مسئولان وزارت خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند. همچنین نسخه مخصوص چاپی برای نصب در تابلوی اعلانات نیز از لینک زیر در دسترس است. این نشریه را از اینجا دریافت کنید: نسخه ...

... پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.   این نشریه را از اینجا دریافت کنید: نسخه مطالعه (اندازه A4)  | نسخه چاپی (اندازه A3)   ...

... پایگاه‌های بسیج منتشر شد. «خط حزب‌الله» تلاش دارد تا با بهره‌گیری بی‌واسطه از اندیشه‌ها و بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، راهبردها، رویکردها و مواضع ...

... اینها را بسیج میکنند، جهت میدهند؛ پس عمل است. بله، برخلاف گفته‌ی استاد - بنده را میگفت - که گفتند شعار نه حرف است، نه عمل؛ شعار هم حرف است، هم عمل. آن جوان ...

... اینها را بسیج میکنند، جهت میدهند؛ پس عمل است. بله، برخلاف گفته‌ی استاد -بنده را میگفت- که گفتند شعار نه حرف است، نه عمل؛ شعار هم حرف است، هم عمل. آن جوان ...

... اداری بسیج شده است. کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی، افزایش نرخ بهره‌وری در ساختار قضائی و همچنین تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، از ...

... مسأله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است. برخی از دستگاههای اجرایی، مخصوص این کارند. در زمینه مبارزه با فساد، هم قوّه ...

... هم نهاد بسیج را به‌وجود آورد؛ حرکت نظامی را یک جریان مردمی قرار داد. در مسائل