کتابهـای موبایلی هُـدا نِـت

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

www.hodanet.net

 

کتاب موبايل رساله 25 مرجع و مختصرزندگينامه 25 مرجع جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله توضیح المسائل 25 مرجع و مختصری از زندگينامه 25 مرجع جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله 25 مرجع و مختصر زندگينامه 25 مرجع جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resale25marja.jar

کتاب موبايل رساله 25 مرجع و مختصر زندگينامه 25 مرجع آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resale25marja.apk

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل رساله 25 مرجع و مختصر زندگینامه هریک از مراجع طبق حروف الفبا : 1- حضرت امام سید روح الله خمینی ره استاد مراجع، 2- حضرت آیة الله سیدابوالقاسم خوئی ره استاد مراجع،  3- بهجت«محمدتقی»، 4- تبریزی«میرزاجواد»، 5- حسینی خامنه ای«سیدعلی»، 6- حسینی سیستانی«سیدعلی»، 7- حسینی شاهرودی«سیدمحمد»، 8- حسینی شیرازی«سیدصادق»، 9- روحانی«سیدمحمدصادق»، 10- سبحانی«جعفر»، 11- شبیری زنجانی« سید موسی »، 12- صافی گلپایگانی«علی»، 13- صافی گلپایگانی«لطف الله»، 14- صانعي« یوسف»، 15- فاضل لنکرانی«محمد»، 16- فیاض« محمد‌اسحاق »، 17- گرامی« محمد علی»، 18- محفوظی« عباس»، 19- محقق کابلی«محمد»، 20- مظاهری«حسین»، 21- مکارم شیرازی«ناصر»، 22- موسوی اردبیلی«سیدعبدالکریم»، 23- نوری همدانی«حسین»، 24- وحیدخراسانی«حسین»، 25- هاشمي شاهرودي« سيد محمود».

فتاوای مراجعی که برحمت الهی واصل شده اند

1- آیة الله الامام سیدروح الله موسوی خمینی ره متوفی 13خرداد 1368

2- آية الله سیدابوالقاسم موسوي خوئي (ره) متوفی 8 صفر 1413

3- آیة الله میرزا جواد تبریزی ره متوفی  29 آبان 1385

4- آیة الله محمد فاضل لنکرانى (ره) متوفی 26 خرداد ماه  سال 1386

5- آیة الله محمدتقی بهجت فومنی  ره متوفی 27 اردیبهشت ماه 1388

6- آیة الله علی صافی ره متوفی 13دی سال 1388

آورده شده است برای مقلدینی که احیانًا بر تقلید از آنان باقی مانده اند«البته بافتوای یکی از مراجع زنده»

فتاوای مراجعی که در قید حیات هستند «اطال الله بقائهم الشریف» آورده شده است هم برای مقلدین و هم برای نوجوانانی که تازه به سن بلوغ میرسند«دخترها نه سال قمری کامل وپسرها پانزده سال قمری کامل» و میبایست با راهنمائی بزرگترها از یکی از آنان الاعلم فالاعلم تقلیدشان را آغاز کنند و تکالیف شرعی شان را از نماز وروزه«ماه مبارک رمضان» وسایر واجبات انجام دهند

یاد آوریها:

1- رساله های 25 مرجع در سالروز تاجگذاری امام عصروزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقارن با شب یلدای سال 1394 تنظیم آنها به پایان رسید (که این را به فال نیک میگیرم) مربوط به مراجع چهل سال اخیراست که از حضرت امام خمینی ره و حضرت آیة الله خوئی ره (بغیر از مراجع دیگری که قبلًا رحلت کرده اند) آغاز وتو سط شاگردان این دو بزر گوار ادامه یافته است که علاوه بر رحلت آن دو بزرگوار چهار تن از شاگردان ایشان هم بدرود حیات گفته اند رحمهم الله و نوزده تن دیگر که نامشان در این کتاب موبایل آمده در قید حیات هستند که خداوند عمر طولانی به آنان عطا فرماید.

2- تنظیم و انتشاررساله ها بدور از موضعگیریهای سیاسی و صرفا بخاطر نظریات فقهی مراجع که در رساله های عملیه شان متبلور است آمده است.

3- رساله دومرجع بزرگوار آیة الله محقق کابلی و آیة الله فیّاض بیشتر قابل استفاده برادران ما در افغانستان وپاکستان است آورده شده است.

4- لازم به توضیح است که 14 رساله این کتاب موبایل قبلًا تحت عنوان رساله 14 مرجع تنظیم و در سایت ما (هُدانت) انتشار یافت و ایضًا هر رساله بطور جداگانه تنظیم و در سایت ما (هُدانت) انتشار یافت.

با گشت وگذار در سایتهای مراجع متن 11 رساله دیگر هم که در سایتهای مراجع بزرگوار انتشار یافته بود دریافت شد و تنظیم رساله ها را ادامه دادم که به 25 رساله رسید و با عنوان رساله 25 مرجع انتشار یافت

ضمن اینکه هر یک از رساله های بطور جداگانه هم تنظیم ومنتشر شده است.

و متن txt و doc و html رساله آیة الله جوادی آملی  در سایت ایشان و سایر سایتها نبود ونبودن دلیل بر عدم اجازه انتشاربه دیگری است.

5- این کتاب موبایل حاوی 6317 صفحه«a4» وحدود هفت هزار صفحه کتابهای معمولی است

6- لازم به توضیح است که متن رساله ها بر گرفته از سایت کتابخانه دیجیتالی قائمیه اصفهان (که زحمت زیادی در این راستا کشیده اند وانشاء الله ماجورباشند) و سایتهای خود مراجع بزرگوار است ومتن زندگینامه ها از سایتهای مرا جع و سایر عزیزانی که زحمت تنظیم زندگینامه هارا کشیده اند اخذ شده است

واز مدیر محترم کتابخانه همراه شهید غلامرضا زهره منش از مازندران - شهرستان بهشهر - شهررستمکلا هم که در آغاز ساخت این کتاب موبایلها (رساله 14مرجع) با در اختیار گذاشتن متن txt مارا یاری کردند وغیر مستقیم مشوق ما شدند تشکر میکنم

والّا اگر بنا بر تایپ بود حد اقل ششماه وقت وچند ملیون هزینه لازم بود که از عهده این حقیر (سیدمحمدباقری پور) که به تنهائی ساخت این کتاب موبایل را انجام دادم و این مؤسّسه (هُدانت) خارج بود

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله سبحانى(دام ظلّه)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله جعفر سبحانى (دام ظلّه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آيت الله جعفر سبحانى (دام ظلّه)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله جعفر سبحانى (دام ظلّه) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesobhani.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله جعفر سبحانى (دام ظلّه) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesobhani.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله خوئي(ره)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله سیدابوالقاسم موسوي خوئي (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آية الله سیدابوالقاسم موسوي خوئي (ره)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله سیدابوالقاسم موسوي خوئي (ره) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhoei.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله سیدابوالقاسم موسوي خوئي (ره) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhoei.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله محفوظی(دام ظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله عباس محفوظی(دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة الله عباس محفوظی(دام ظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

لازم به ذکر است که تاکنون فتاوای حضرت آیت‌الله محفوظی(دامت برکاته) به‌ ضمیمه رساله حضرت آیت‌الله العظمی بهجت(قدس سره) منتشر می‌شد، با توجه به درخواست مقلدین و اصرار مؤمنان ایمانی، رساله مستقل حضرت آیت‌الله شیخ عباس محفوظی(دامت برکاته) که مورد وثوق و اطمینان مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت(قدس سره) بوده‌اند، منتشر گردیده است و

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله عباس محفوظی(دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemahfozi.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله عباس محفوظی(دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemahfozi.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله شبیری زنجانی(مدظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (مدظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (مدظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (مدظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshobeyri.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (مدظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshobeyri.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله محقق کابلی(دام ظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله قربانعلی محقق کابلی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة الله قربانعلی محقق کابلی (دام ظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله قربانعلی محقق کابلی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemohaqqeq.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله قربانعلی محقق کابلی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemohaqqeq.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله‌ هاشمى شاهرودى-جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى(مد ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آية الله‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى(مد ظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى(مد ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalehashemi.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آية الله‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى(مد ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalehashemi.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله گرامی(دام ظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد علی گرامی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیت الله محمد علی گرامی (دام ظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد علی گرامی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalegerami.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد علی گرامی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalegerami.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله فياض(مدظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله محمد اسحاق فياض(مدظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آيت الله محمد اسحاق فياض(مدظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله محمد اسحاق فياض(مدظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalefayyaz.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آيت الله محمد اسحاق فياض(مدظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalefayyaz.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله فاضل لنکرانى(ره)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد فاضل لنکرانى (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیت الله محمد فاضل لنکرانى (ره) ویژه مقلدینی که به تقلید ایشان باقی مانده اند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد فاضل لنکرانى (ره) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalefazel.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیت الله محمد فاضل لنکرانى (ره) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalefazel.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله صافی(دام ظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دام ظله)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesafi.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesafi.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله صانعي‌(دام عزه)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله يوسف‌ صانعي‌ (دام عزه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة الله يوسف‌ صانعي‌ (دام عزه)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله يوسف‌ صانعي‌ (دام عزه) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesaneei.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله يوسف‌ صانعي‌ (دام عزه) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesaneei.apk

 

رساله 14 مرجع و مختصر زندگينامه جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله 14 مرجع و مختصر زندگينامه جاوا و آندروید

کتاب موبایل رساله 14 مرجع و مختصر زندگینامه هریک از مراجع طبق حروف الفبا (1- حضرت امام سید روح الله خمینی ره استاد مراجع، 2- بهجت«محمدتقی»، 3- تبریزی«میرزاجواد»، 4- حسینی خامنه ای«سیدعلی»، 5- حسینی سیستانی«سیدعلی»، 6- حسینی شاهرودی«سیدمحمد»، 7- حسینی شیرازی«سیدصادق»، 8- روحانی«سیدمحمدصادق»، 9- صافی گلپایگانی«علی»، 10- مظاهری«حسین»، 11- مکارم شیرازی«ناصر»، 12- موسوی اردبیلی«سیدعبدالکریم»، 13- نوری همدانی«حسین»، 14- وحیدخراسانی«حسین»)

فتاوای مراجعی که برحمت الهی واصل شده اند (مرحومین : آیة الله امام خمینی ره – آیة الله تبریزی ره – آیة الله علی صافی ره – آیة الله بهجت ره) آورده شده است برای مقلدینی که بر تقلید از آنان باقی مانده اند«البته بافتوای یکی از مراجع زنده»

فتاوای مراجعی که در قید حیات هستند «اطال الله بقائهم الشریف» آورده شده است هم برای مقلدین و هم برای نوجوانانی که تازه به سن بلوغ میرسند«دخترها نه سال قمری کامل وپسرها پانزده سال قمری کامل» و میبایست با راهنمائی بزرگترها از یکی از آنان تقلیدشان را آغاز کنند و تکالیف شرعی شان را از نماز وروزه«ماه مبارک رمضان» وسایر واجبات انجام دهند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

باتشکر از مدیر محترم کتابخانه همراه شهید غلامرضا زهره منش از مازندران - شهرستان بهشهر - شهر رستمکلا که سورس برنامه را در اختیار ما قراردادند

توضیح و اعتذار : کتاب موبایل 14 مرجع توسط دو مؤسسه دیگر هم (قائمیه اصفهان و شهيد غلامرضا زهره منش مازندران) قبلا عرضه شده است ولیکن عناوین فهرست کاراکترهای زیادی داشت و مقداری طولانی بود از لحاظ کاربری سرعت لازم که با ید در کتب دیجیتالی و دنیای مجازی رعایت شود را نداشت لذا با احترام به دوستان عزیز که در این دو مؤسسه پیشقدم در ارائه این کتاب موبایل هستند اینجانب سیدمحمدباقری پور مبادرت به تنظیم آن به شکل جدیدی نموده و در اختیار دوستان مبلغ ، روحانی و دانش پژوه و مقلدین مراجع بزرگوار قرار دادم باشد که ذخیره ای برای یوم لا ینفع مال ولا بنون باشد

کتاب موبايل رساله 14 مرجع و مختصر زندگينامه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resale14marja.jar

کتاب موبايل رساله 14 مرجع و مختصر زندگينامه آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resale14marja.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله مکارم(دام ظله)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج ناصرمکارم شیرازی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج ناصرمکارم شیرازی (دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج ناصرمکارم شیرازی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemakarem.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج ناصرمکارم شیرازی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemakarem.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله موسوی اردبیلی جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج سیدعبد الکریم موسوی اردبیلی(دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج سیدعبد الکریم موسوی اردبیلی(دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج سیدعبد الکریم موسوی اردبیلی(دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemosavi.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج سیدعبد الکریم موسوی اردبیلی(دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemosavi.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله وحیدخراسانی(مدظلّه)جاواوآندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی (مدظلّه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه حاج شیخ حسین وحید خراسانی (مدظلّه) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه حاج شیخ حسین وحید خراسانی (مدظلّه) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalevahid.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه حاج شیخ حسین وحید خراسانی (مدظلّه) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalevahid.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله نوری (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین نوری همدانی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه حاج شیخ حسین نوری همدانی (دام ظله)ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین نوری همدانی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalenori.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین نوری همدانی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalenori.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله مظاهری (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین مظاهری (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین مظاهری (دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین مظاهری (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemazaheri.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ حسین مظاهری (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalemazaheri.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سیستانی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesistani.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalesistani.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله صافی گلپایگانی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی (ره) ازگروه رساله 14 مرجع ویژه مقلدینی که به تقلید ایشان باقی مانده اند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی (ره) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalealisafi.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی (ره) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalealisafi.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله تبریزی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله میرزاجواد آقا تبریزی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله میرزاجواد آقا تبریزی (ره) از گروه رساله 14 مرجع برای مقلدینی که به تقلید ایشان باقی مانده اند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله میرزاجواد آقا تبریزی (ره) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaletabrizi.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله میرزاجواد آقا تبریزی (ره) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaletabrizi.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله شیرازی(دام ظله)جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshirazi.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshirazi.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله روحانی (مدظلّه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalerohani.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalerohani.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله خامنه‌ای (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سیّد علی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سیّد علی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) ازگروه رساله 14 مرجع

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سیّد علی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhamenei.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سیّد علی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhamenei.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله الامام خمینی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله الامام سید روح الله خمینی (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله الامام سید روح الله خمینی (ره) ازگروه رساله 14مرجع ویژه مقلدینی که بر تقلید ایشان باقی مانده اند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله الامام سید روح الله خمینی (ره) جاو

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhomeini.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله الامام سید روح الله خمینی (ره) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalekhomeini.apk

 

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) ویازده دستورالعمل ایشان

ازگروه رساله 14 مرجع ویژه مقلدین آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) که به تقلید از ایشان باقی مانده اند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalebahjat.jar

کتاب موبايل رساله وزندگینامه آیة ‌الله محمدتقی بهجت (ره) جاوا و آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resalebahjat.apk

 

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله شاهرودی (مدظلّه) جاوا و آندروید

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد حسینی شاهرودی (مدظلّه) جاوا و آندروید

ازگروه رساله 14 مرجع ویژه مقلدین آیة ‌الله سید محمد حسینی شاهرودی (مدظلّه)

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد حسینی شاهرودی (مدظلّه) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshahrodi.jar

کتاب موبايل رساله و زندگینامه آیة ‌الله سید محمد حسینی شاهرودی (مدظلّه) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleshahrodi.apk

 

کتاب موبایل فاطمه ام البنين عليهاسلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل فاطمه ام البنين عليهاسلام جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

زندگي وشرح حال آن بانو،ازدواج آن بانوبا امام علي عليه السلام،مادرچهارفرزندرشيد،عزاداري درغم شهادت فرزندان،كرامات آن حضرت،توسلات به آن حضرت، اشعار مدح ومرثيه ونوحه درمصيبت آن حضرت.

کتاب موبایل فاطمه ام البنين عليهاسلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ommolbanin.jar

کتاب موبایل فاطمه ام البنين عليهاسلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ommolbanin.apk

 

کتاب موبایل منتخب دادخواستها وشکوائيه ها جاوا و آندروید

کتاب موبایل منتخب دادخواستها وشکوائيه ها جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

حاوي : نمونه هاي دادخواستها ، نمونه هاي شکوائيه ها ، نمونه هاي درخواستها ، نمونه هاي قرارها ، نمونه هاي اظهارنامه ها ، نمونه هاي فرمها ، نمونه هاي مشاوره ها ونمونه هاي نامه هاي اداري و...

که هرنمونه خود درمقام استخراج دادخواست يا شکوائيه يا...ومکتوب نمودن آن چند دادخواست يا شکوائيه و...را در بر دارد

باضافه قوانين موردنيازکه در دادخواستها وشکوائيه ها بکارميآيد

قانون اساسي-قانون مدني-آئين دادرسي مدني-قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب-آئين دادرسي کيفري-قانون مجازات اسلامي 92-قانون مجازات اسلامي تعزيرات سابق-قانون نظارت بر رفتار قضات-قانون حمايت خانواده1391-قانون اجراي احکام مدني-قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي-قانون مجازات اخلالگران اقتصادي-قانون اعسار1313-قانون امور حسبي مصوب 1319-قانون شوراهاي حل اختلاف-قانون مبارزه باموادمخدر-قوانين راجع به قاچاق-قانون مربوط به مقررات امورپزشکي وداروئي-قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت ازماهواره-آئيننامه اجرايي سازمان زندانها-قانون روابط موجرومستاجر-قانون امور گمركي-قانون نظام صنفي كشور 1382-قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح-قانون وکالت-قانون ثبت اسناد-قانون ثبت احوال-قانون تجارت-قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي-قانون صدورچک-‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند-قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان-تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري-قانون برگزاري مناقصات-قانون ديوان عدالت اداري-قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي-قانون مسئوليت مدني-حبس كمتروبيشتراز91روز-قانون تخلفات رانندگي89-جدول تخلفات رانندگي وميزان جرائم-قانون پيش فروش ساختمان-قانون مديريت خدمات کشوري-قانون رسيدگي به تخلفات اداري-قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه-قانون مبارزه با پولشويي-قانون مبارزه با قاچاق انسان-قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري-قانون بکارگيري سلاح-قانون ثبت اختراعات-دستورالعمل ثبت اختراعات-قانون رعايت احوال شخصيه-قانون کار-قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني-آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور-آيين نامه معافيت وظيفه عمومي

کتاب موبایل منتخب دادخواستها وشکوائيه ها جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/m-dadkhastha.jar

کتاب موبایل منتخب دادخواستها وشکوائيه ها آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/m-dadkhastha.apk

 

کتاب موبایل نهج البلاغه باترجمه استاد معظم محمد دشتي جاوا و آندروید

کتاب موبایل نهج البلاغه باترجمه استاد معظم محمد دشتي جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل نهج البلاغه امام المتقين ، اميرالمؤمنين ، يعسوب الدين ، مولي الموحدين ، قائدالغرالمحجلين ، ساقي کوثر ، شفيع محشر ، وصي المصطفي حقا ، امام الانس والجنة ، اسدالله الغالب ، علي بن ابيطالب ، عليه افضل الصلوات والتحيات باترجمه استاد معظم محمد دشتي به محبان حضرتش تقديم ميدارم

چون شرح حال وزندگينامه استاد ومترجم نهج البلاغه محمد دشتي وترجمه نهج البلاغه ايشان را در سايت هدا نت hodanet .net انتشاردادم ترجمه ايشان را ترجمه اي سليس و روان وبا قلم روز وعنوان بنديهاي جالب ديدم وازطرفی توصیه مقام معظم رهبری مدظله العالی (7/4/80) رادر مورد ترجمه ایشان دیدم که فرموده اند: "ترجمه نهج البلاغه ايشان از همه، شايد از اغلب ترجمه‌هاي موجود، بهتر است. وقتي امسال براي مدارس نهج البلاغه تقاضا كردند، ترجمه ايشان را پيشنهاد دادم" برآن شدم تا ترجمه ایشان را بصورت کتاب موبايل در آورم لذا در سايتهاي مختلف که مبادرت به انتشار ترجمه نهج البلاغه ايشان نموده بودند تورّق وگشت وگذارنمودم ديدم اکثرًا به ترجمه بسنده کرده اند تا اينکه سايت فارسي بلاغه دات نت مرکز جهاني اطلاع رساني آل البيت عليهم السلام را بر رسي کردم ديدم متن عربي وترجمه فارسي استاد محمد دشتي را باهم انتشارداده است به نظرم بسيار جالب آمد چون ممکن است بعضي ازدوستان علاوه بر ترجمه فارسي متن عربي را هم بخواهند مطالعه کنند لذا با منبع قراردادن اين سايت متن عربي وترجمه فارسي را از آن دريافت وبصورت کتاب مويابل درآوردم ودر سايت خودم هدانت انتشاردادم که دوستان ومحبان مولايم ازآن استفاده و از پيشگاه امامم ومقتدايم تقاضاي شفاعت مرا در روز لاينفع مال ولابنون بنمايند انشاء الله

توضیح: بین مطالب ترجمه گاهی ص...دیده میشود اشاره به صفحه کتاب کاغذی ترجمه نهج ابلاغه است

ترجمه بعضی ازخطبه ها عنوان نداشت که بعضی ازعنوانها ازترجمه های دیگربزرگان استفاده شده است

کتاب موبایل نهج البلاغه باترجمه استاد معظم محمد دشتي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/nahjolbalaghah.jar

کتاب موبایل نهج البلاغه باترجمه استاد معظم محمد دشتي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/nahjolbalaghah.apk

 

کتاب موبایل مكالمه عربي جاوا و آندروید

کتاب موبایل مكالمه عربي جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

مكالمه عربي عربستان ، عراق ، سوريه

جهة زائرین ، مديران ، خدمه و روحانيون كاروانهاي اعزامي به عربستان ، عراق و سوريه

وساير عزيزاني كه مايلند مكالمه عربي مصطلح بين ادارات وبازاريان عربستان،عراق وسوريه را ياد بگيرند

برگرفته ازسه كتاب حج وزيارت كه توسّط اساتيد مكالمه سازمان حجّ و زيارت تنظيم شده است

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

مكالمه عربي عربستان ، عراق ، سوريه برگرفته از وبلاگ الحوار العربي(مکالمه عربی) هاشم مالکی دریچه ای به سوی زبان عربی  مسیح خواه دانش - الکتاب الأساسي - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  - کتاب آموزش مکالمه عربی - العربیه بین یدیک- کتاب آموزش مکالمه عربی - المختبر 1- کتاب الحوارات- الکتاب الأساسي - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها- مكالمه عربي؛ ويژه سفرهاي زيارتي معروف، يحيي

کتاب موبایل مكالمه عربي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mokalemearabi.jar

کتاب موبایل مكالمه عربي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mokalemearabi.apk

 

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

از سري كتابهاي همراه با چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي احاديث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت علی بن موسی الرضا عليه السلام

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10reza.jar

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10reza.apk

 

کتاب موبایل کتاب معصوم ششم امام چهارم سجاد علیه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل کتاب معصوم ششم امام چهارم سجاد علیه السلام جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات زین العابدین امام سجاد عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

کتاب موبایل کتاب معصوم ششم امام چهارم سجاد علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom6sajjad.jar

کتاب موبایل کتاب معصوم ششم امام چهارم سجاد علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom6sajjad.apk

 

کتاب موبایل كتاب موبايل منازل الآخره جاوا و آندروید

کتاب موبایل كتاب موبايل منازل الآخره جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

حكايات و روايات مرگ و عالم پس از مرگ

خاتم المحدثين حاج شيخ عباس قمى (ره)

به انضمام کتاب سیاحت غرب آقانجفی قوچانی که مرگ وعالم برزخ رابه تصویرمیکشد

كتاب شريف و پر ارج «منازل الآخره» اثري است ذي قيمت، موجز و خلاصه كه در امور مربوط به مرگ، در بين خاص و عام معروف مي باشد. در واقع موضوع كتاب برداشت اخلاقي از مسأله مرگ، عوامل حسن عاقبت انسان، آنچه كه موجب نجات از نگراني ها مي گردد و توقف گاه هاي پس از مرگ تا قيامت مي باشد.

در اين كتاب به توضيح و معرفي و شرح منزلگاه هاي بعد از مرگ، مثل قبر، برزخ، قيامت، حسابرسي، ميزان، صراط و ... ، پرداخته شده است. در بحث معاد و مرگ بحث علمي و استدلالي نشده است بلكه مباحث كتاب، برداشت هاي اخلاقي از مرگ و يادآوري مرگ و تهذيب نفس، تدوين شده است. مؤلف به بعضي از عقبه هاي سخت و منزل هاي هولناك اشاره و بعضي از چيزهايي كه براي سختي و هول آن محل مفيد است، به كمال اختصار در ضمن چند فصل پرداخته است.

مطالب كتاب در نه فصل است كه به ترتيب به مطالب زير اشاره شده است: مرگ، قبر، برزخ، قيامت، بيرون آمدن از قبر، ميزان، حسابرسي، پرونده، صراط، و در خاتمه به بحث عذاب جهنم نيز اشاره شده است. مرحوم شيخ در هر فصل از حكايت هاي شيرين، جذّاب و اثرگذار، استفاده كرده است. براي تهذيب نفس و ايمان انسان كتاب حاضر بسيار مؤثر است. مطالعه اين كتاب براي عموم مردم به خصوص جوانان طالب ايمان و تقوا توصيه مي شود.

کتاب موبایل كتاب موبايل منازل الآخره جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/manazelolakherah.jar

کتاب موبایل كتاب موبايل منازل الآخره آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/manazelolakherah.apk

 

کتاب موبایل كتاب موبايل ماه شعبان جاوا و آندروید

کتاب موبایل كتاب موبايل ماه شعبان جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

اعمال مشتركه ومخصوصه ماه شعبان المعظّم ودعاهاي معروف كه درمجالس خوانده ميشود جهة سهولت دسترسي ازمفاتيح الجنان ودیگرکتب ادعیه انتخاب وتبديل به نرم افزارالكتريكي موبايلي نمودم كه مؤمنين ومؤمنات بهره وافرراببرند و اينجانب راهم دعاي خيرفرمايند

ازمؤمنين ومؤمنات التماس دعادارم

کتاب موبایل كتاب موبايل ماه شعبان جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheshaban.jar

کتاب موبایل كتاب موبايل ماه شعبان آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheshaban.apk

 

کتاب موبایل کتاب موبايل ماه رجب جاوا و آندروید

کتاب موبایل کتاب موبايل ماه رجب جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

ماه محترم رجب المرجب یا رَجَبُ الاَصَب یا رَجَبُ الاَصَمّ یا رَجَبُ الفَرد یا شهرُ الاستغفار یا شهرُ اميرِالمؤمنين

ازماههای حرام وبا حرمت است ماه عبادت و دعا واستغفار و خودسازی و مراقبت ازنفس و عروج معنوي و تمرين تزکيه است وازماههائی است که بیشترین اعمال از نمازها و دعاها و اذکار را بخود اختصاص داده است و ماهی است که بعدازماه مبارک رمضان اعتکاف را هم بخود اختصاص داده است

لذا دراین کتاب موبایل دعاها و اعمال ویژه ماه رجب به اضافه اعتکاف و نماز ودعای مخصوص ام داود و نماز شب ودعاهای مورد نیاز معتکفین آورده شده است که انشاءالله بندگان خوب خدای متعال از آن بهرمند شوند و اینجانب را هم دعای خیرفرمایند.

کتاب موبایل کتاب موبايل ماه رجب جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maherajab.jar

کتاب موبایل کتاب موبايل ماه رجب آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maherajab.apk

 

کتاب موبایل كليات مفاتيح الجنان جاوا و آندروید

کتاب موبایل كليات مفاتيح الجنان جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

ازجمله كتابهاي مرحوم حاج شيخ عباس قمي كتاب معروف «كليات مفاتيح الجنان» است كه دراكثر خانه هاي مؤمنين موجوداست

اين كتاب تعقيبات ، دعاها ، نمازها ، مناجاتها ، زيارتها ، اعمال ، وآنچه كه درطول روز، هفته ، ماه ، سال ، در سفر و حَضَر مورد نيازمؤمنين است . راجمع آوري نموده است

ازجهة همراه داشتن ديجيتالي اين كتاب شريف دوستان ما درسه ياچهارشركت ومؤسسه ديگرزحمت تبديل آن را به موبايلي كشيده اند كه هريك بنوبه خود مزايايي داردوجاي تشكروقدرداني هم دارد

اينجانب نيز بنوبه خود ازباب برگ سبز وتحفه  درويش  اين  كتاب  موبايل را تهيه و دراختيار مؤمنين ميگذارم انشاءالله موقع خواندن دعاها وزيا رات ومناجا تها ورفتن دروادي سيروسلوك اينجانب راهم دعا بفرمايند

كتاب باقيات الصالحات كه ضميمه كتاب مفاتيح الجنان است را نيز از سايت  استاد بزرگوار حسين انصاريان  دريافت نموده  و به مفاتيح الجنان و ملحقات اضافه نمودم  انشاء الله مؤمنين و مؤمنات بخوانند  و اينجانب  را نيزدعا فرمايند

كتاب باقيات الصالحات نيز داراي شش باب ويك خاتمه است كه اعمال شب وروز ونمازهاي مستحبي و ادعيه وعوذات واحرازوخواص بعض سوروآداب اموات را شامل ميشود

تذكر:

ازآنجائي كه سوره هاي منتخب قرآني توسط مرحوم محدث قمي داراي فضائل وخواصي هست با كسب اجازه ازروح مؤلف بزرگوارفضيلت وخواص هرسوره نيزدرذيل آن اضافه شده است انشاءالله مفيدفائده باشد.

کتاب موبایل كليات مفاتيح الجنان جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mafatiholjanan.jar

کتاب موبایل كليات مفاتيح الجنان آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mafatiholjanan.apk

 

کتاب موبایل معارف نهج البلاغه جاوا و آندروید

کتاب موبایل معارف نهج البلاغه جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

مقالاتي درباب معارف نهج البلاغه

درباب نهج البلاغه مقالات زياد و مباحث فراوان و پايان نامه ها و کتب عديده نوشتاري و ديجيتالي از اساتيد بزرگ حوزه ودانشگاه ودانشجويان وطلاب فرهيخته درکتاب فروشيها و وبسايتها و وبلاگها مشاهده ميشود

اين کتاب موبايل مقالات وپايان نامه هايي درباب نهج البلاغه برگرفته ازسايتهاي گوناگون است که توسط مدير وبسايت هدانت تهيه وتنظيم و جهة تقديم به دوستان گرامي در وبسايت هدانت انتشار يافت

اين کتاب موبايل داراي نوزده بخش وهر بخش داراي ده مقاله ميباشد

کتاب موبایل معارف نهج البلاغه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maarefenahjolbalaghah.jar

کتاب موبایل معارف نهج البلاغه آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maarefenahjolbalaghah.jar

 

کتاب موبایل فقه فارسی جاوا و آندروید

کتاب موبایل فقه فارسی جاوا و آندروید

حاوي مسائل فقهی از تقلید وطهارت تا دیات

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

توضيح المسائل جامع ، کاری از مؤسسه تحقيقاتى امام رضا(ع)

یکدوره فقه قارسی از تقلید وطهارت تا دیات است که با احتیاطات فتاوای فقهای معاصر تطبیق شده است

هر چند که هر مکلفی باید به رساله و فتاوای مجتهدی که از او تقلید میکند مراجعه کند و این رساله جهة آشنائی با مطالب فقهی است ولی عمل کردن به مسائل آن چون به فتاوای مراجع معاصر نزدیک است بلا اشکال است ولیکن باز هم به این رساله اکتفا نشود بلکه با ید ضمن مطالعه این رساله و آشنائی با مطالب فقهی در مقام عمل هر مکلف به مجتهد مرجع ومُقَلَّد خود مراجعه داشته باشد

کتاب موبایل فقه فارسی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/feghefarsi.jar

کتاب موبایل فقه فارسی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/feghefarsi.jar

 

كتاب موبايل وحدت کلمه اسلامی جاوا و آندروید

كتاب موبايل وحدت کلمه اسلامی جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

با تمسك به آيه شريفه واعتصموابحبل الله جميعًا ولاتفرّقوا

پنجاه مقاله ازگفتاربزرگان دين ودانش دررابطه با وحدت كلمه مسلمين جمع آوري وتقديم به دلسوزان اسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله ميشود

كتاب موبايل وحدت کلمه اسلامی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vahdatkaleme.jar

كتاب موبايل وحدت کلمه اسلامی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vahdatkaleme.apk

 

کتاب موبایل سخنرانی هاي حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد جاوا و آندروید

کتاب موبایل سخنرانی هاي حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

متن سخنرانی هاي حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد

مدير كانون فرهنگي رهپويان وصال شيرازوجانباز دفاع مقدس

حاوي 140 سخنراني درزمينه هاي گوناگون اخلاقي،اجتماعي،فرهنگي

برگرفته از: سايت رهپويان وصال

کتاب موبایل سخنرانی هاي حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sokhanananjavi.jar

کتاب موبایل سخنرانی هاي حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sokhanananjavi.apk

 

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری جاوا و آندرويد

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری جاواوآندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب پيامهاي نوروزي

حاوي پيامها ي نوروزي وبيانات رهبرمعظم انقلاب دراجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی ازسال 69 تا 92 ميباشد كه ضمن تحليل سياستهاي دنيا نتيجه كارهاي سال گذشته را بررسي و سياستهاي كلي نظام را براي سال پيش روترسيم ميكند وايضًا سفارشات معظم له به آحاد ملت را درهرسال يادآورميشود

لازم بتوضيح است كه بيانات ديدارنوروزي 81 درسايت مقام معظم رهبري ديده نشد كه بجاي آن بيانات معظم له در پادگان دوكوهه 9-1-81 ضبط گرديد

و بيانات ديدارنوروزي 72 نيزدرسايت مقام معظم رهبري ديده نشد كه بجاي آن بيانات معظم له در خطبه هاي عيدسعيدفطر ضبط گرديد

كليه مطالب ازسايت مقام معظم رهبري«خامنه اي دات آي آر»گرفته شده است

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/payamerahbar.jar

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/payamerahbar.apk

 

کتاب موبایل حضرت عباس عليه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل حضرت عباس عليه السلام جاوا و آندروید

حاوي حكاياتي از فضايل و معجزات و زندگي حضرت اباالفضل العباس عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل حضرت عباس عليه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazrateabbas.jar

کتاب موبایل حضرت عباس عليه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazrateabbas.apk

 

كتاب موبايل اذكار وختومات هُـدا جاوا و آندروید

كتاب موبايل اذكار وختومات هُـدا جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل اذكار وختومات هُـدا حاوي اذكار و اوراد و ختومات و خواص سُوَر قرآن مجيدجهة آرامش دلها وبرآورده شدن حوائج ورفع گرفتاريها وداستانهايي ازاذكار وختوم ودستورالعملهاي عرفاء واساتيد اخلاق وعرفان

كتاب موبايل اذكار وختومات هُـدا جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/khotomathoda.jar

كتاب موبايل اذكار وختومات هُـدا آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/khotomathoda.apk

 

كتاب موبايل مقالات قرآني جاوا و آندروید

كتاب موبايل مقالات قرآني جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايل مقالات قرآني حاوی مقالاتي ازاستادان ، محققين ، مفسرين ، قرآن پژوهان ، قاريان ، نويسندگان علوم ومعارف قرآني

كتاب موبايل مقالات قرآني جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/magalatqurani.jar

كتاب موبايل مقالات قرآني آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/magalatqurani.apk

 

كتاب موبايل پنجاه روز جاوا و آندروید

كتاب موبايل پنجاه روز جاوا و آندروید

پنجاه روزعزاداری از اول محرم تا اربعین

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت

حاوی مقالات ، روضه ، مرثيه ، نوحه ، مقتل ، اشعار وحكايات در رابطه با پنجاه روزعزاداری امام حسین علیه السلام و اصحاب و انصار و بنی هاشم و اهل بیت از اول محرم تا اربعین

روضه های : دهه اول محرم (ازروزآخرذيحجه تا دهم محرم«عاشورای حسینی»)

وروضه های بعد از عاشورا از روز یازدهم محرم حرکت اهلبیت علیهم السلام به طرف کوفه وشام وبازگشت ازشام به کربلا در اربعین و سپس حرکت به طرف مدینه

كه براي هرروز وهرواقعه به مناسبت - مقتل ، مقالات  ، اشعار ، مرثیه ونوحه مناسب گرد آوري شده است ودرضمن اشعارسروده های اینجانب مؤلف کتاب نیز آورده شده است

به انضمام

وقایع روزهاي آخرماه صفر

رحلت حضرت محمدصلي الله عليه وآله

شهادت امام حسن مجتبي عليه ا السلام

شهادت امام رضا عليه ا السلام

كتاب موبايل پنجاه روز جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/panjahroz.jar

كتاب موبايل پنجاه روز آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/panjahroz.apk

 

كتاب موبايل روضه خواني جاوا و آندروید

كتاب موبايل روضه خواني جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايل روضه خواني و گريزهاي عزاداري چهارده معصوم عليهم السلام

جهة استفاده مداحان ، ذاكرين اهل البيت ، وعاظ ، سخنرانان ، روضه خوانان

نظر به اينكه اينجانب وعاظ و سخنرانان و منبريها وروضه خوانان ومداحان بسياري را قبل ازانقلاب وبعدازانقلاب درك كرده و از منبر و روضه خواني بعضي از آنان شفاهي بهره برده ام وسخنراني وروضه خواني بعضي راهم توسط نوار كاست قبل ازانقلاب وسي دي و دي وي دي درسالهاي اخير استماع كرده ام

مانند : مرحوم كافي ، فلسفي ، علامه اميني ، حلبي ، دانش سخنور ، كبيري ، نوغاني ، حاج اشرف كاشاني ، سيدعبدالرضاحجازي ، فخرالدين حجازي ، راشد ، شيخ عبدالله يزدي ، شيخ حسينعلي راشد، شيخ حسين انصاريان ، عليرضا پناهيان ، فاطمي نيا ، شهيددستغيب ، و بسياري ازوعاظ ديگر كه اسامي آنها را بخاطرندارم

ومداحاني كه قبل ازمنبرهاي بعضي آنان مداحي ومرثيه سرائي ميكردند

كه سخنرانيهاي بسياري ازآنان دركتاب گفتاروعاظ وكتابهاي ديگر كه اسامي آنان ذيلًا ميآيد جمع آوري شده است

ودرگشت وگذار درسايتها ووبلاگها بعضي از گريزها وروضه خوانيها را ديدم وبراي استفاده اهل منبرومداحان مفيديافتم لذا اقدام به جمع آوري ودسته بندي آنها نمودم ودرابتدا دعاهاي موردنيازمجالس مانند زيارت عاشورا،دعاي توسل،دعاي كميل،دعاي سمات وايضًادرهرقسمت اشعارواحاديث هم اضافه كردم باشد كه براي دوستان اهل منبر ومداحان وذاكرين اهل البيت عليهم السلام مفيد افتد و در منابر و مجالس اينجانب را هم ازدعاي خيرخودبهره مندفرمايند«انشاءالله»

يك تذكّرنافع :

بسياري ازروضه ها وگريزهاي اين كتاب مربوط به مجلسهاي هزارودووسه هزارنفري است كه مداحان وروضه خوانان وسخنرانان مشهور ايراد كرده اند، قسمتي ازروضه نقلي است وقسمتي عقلي وزبانحال

لذا دوستان مداح وروضه خوان از مطالب جهة چگونگي ذكرمصيبت وخواندن روضه بعنوان الگواستفاده وبراساس موقعيت مجلس خود ياداشت برداري كنند، نه اينكه عين مطلب را بخوانند كه مستمع را احيانًا به خنده وادارند.

ازباب نمونه :

مرحوم كافي رحمه الله كه بسياري از منابرايشان را درمشهد اينجانب حضورًا شنيده وبهره برده ام، گاهي ابتكاراتي فنّي داشت،

مثلًا روضه تلفن بكربلا درروزعاشورا : ميخواهم يك تلفن به كربلا بزنم ببينم الآن درصحراي كربلا چه خبراست . الو الو . جواب ميگويند الآن ...

يا شب يازدهم آتش گرفتن خيمه ها : قيافه بوكشيدن بخودگرفته وميگويد يك بوئي ميآيد . بعدميگويد ها بوي خيمه هاي سوخته است. و...

يكي ازآقايان ميخواهد عين همين روضه را دريك روستائي بخواند وقتي ميخواهد گريز بزند به خيمه هاي سوخته با همان حالت ميگويد : يك بوئي ميآيد . يكي ازافرادازپاي منبرميگويد والّا دوروبرماكه بوئي نيست اگربوئي ميآيدازخودشماست درآن لحظه حسّاس خنده مستمعين...

والله خيرناصرومعين

كتاب موبايل روضه خواني جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/rowzekhani.jar

كتاب موبايل روضه خواني آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/rowzekhani.apk

 

كتاب موبايل محرم وصفر جاوا و آندروید

كتاب موبايل محرم وصفر جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

کتاب موبايل محرم وصفرحاوي مقالات،روضه،مرثيه،نوحه،مقتل،اشعار وحكايات در رابطه با دهه اول محرم ازآخرذيحجه تا يازدهم محرم ، وحرکت اهلبیت به طرف کوفه وشام وبازگشت ازشام به کربلا و سپس به مدینه كه براي هرروز وهرواقعه به مناسبت مقتل ، مقالات واشعار مناسب گرد آوري شده است ودرضمن اشعارسروده های اینجانب مؤلف کتاب نیز آورده شده است

آخرذيحجه بيادحررياحي عليه الرحمه

اول محرم بياد مسلم بن عقيل عليه السلام

دوم محرم بياد ورود امام حسين عليه السلام و يارانش به كربلا

سوم محرم بياد رقيه امام حسين عليه السلام

چهارم محرم بيادفرزندان زينب عليها السلام

پنجم محرم بياد عبدالله بن الحسن عليه السلام

ششم محرم بيادقاسم بن الحسن عليه السلام

هفتم محرم بياد علي اصغر عليه السلام

هشتم محرم بياد علي اكبر عليه السلام

نهم محرم بياداباالفضل العباس عليه السلام

دهم محرم بياد عاشوراي حسيني

يازدهم محرم بيادشام غريبان وحركت اهل بيت ازكربلابه طرف كوفه وسوم وهفتم شهدا درکوفه.

وحركت ازكوفه بشام و وقایع بین راه شام

ورودبشام تابازگشت ازشام

حضورجابربن عبدالله انصاري واهلبيت درکربلا روزاربعين وبازگشت اهلبيت به به مدينه

وقایع روزهاي آخرماه صفر

رحلت حضرت محمدصلي الله عليه وآله

شهادت امام حسن مجتبي عليه ا السلام

شهادت امام رضا عليه ا السلام

كتاب موبايل محرم وصفر جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/moharramsafar.jar

كتاب موبايل محرم وصفر آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/moharramsafar.apk

 

كتاب موبايل مقتل خوانی جاوا و آندروید

كتاب موبايل مقتل خوانی جاوا و آندروید

حاوي قسمت مقتل امام حسین علیه السلام ازکتابهای مقتل مقتل ابی مخنف أبو مِخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سُلیم الغامدی الأزدی ، لهوف سیدبن طاوس ، مقتل مقرم سيد عبدالرزاق مقرم‏ (ره) ، روضة الشهدا  مرحوم ملاحسين واعظى كاشفى‏(ره) ، مقتل امام حسين (عليه السلام ) گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم ، نغمه كوثرى روضه های مرحوم سيد محمد كوثرى کوثری جمع آوری عليرضا اسدى كرمانى

اهداء به روضه خوانان ، مداحان ، شبیه خوانان ، وعاظ ، سخنرانان ، خادمین و نوکران دربار اباعبدالله الحسین علیه السلام که در ایام محرم خاصه روزهای تاسوعا و عاشورا مایلند رویه مقتل خوانی را احیاء کنند و متن مقتل را از رو بخوانند واینجانب را هم در دعای خیر خودشریک فرمایند

این کتاب موبایل را اهداء میکنم به روح مقدس اربابم وسرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هفتاد دو تن شهدای کربلا و اهلبیت مطهر آنان

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل مقتل خوانی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maghtalkhani.jar

كتاب موبايل مقتل خوانی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maghtalkhani.apk

 

کتاب موبایل كشكول باقري جاوا و آندروید

کتاب موبایل كشكول باقري جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كشكول باقري "حدودچهارهزارصفحه" حاوي مطالبي ازقرآن كريم وتفاسير، گلچينهايي  از احاديث  و روايات ، حكايات  و داستانها ، زندگينامه هاي بزرگان دين ودانش ، آشنائي با علماء ومشاهيرعلم ودين ، مطالب ادبي، رمانها، جوكها، فكاهيات، اشعار، طنز، ضرب المثل، امثال وحكم، تاريخ، طب، دعا، هنر، جملات حكيمانه ونصايح سودمند و...

وچون آغازكارآن مصادف بود با ولادت با سعادت امام اول شيعيان وپايان كار نيزمصادف با شهادت امام علي عليه السلام تنظيم نمودم آن را درصدوده "110" دفتركه مساوي است با نام نامي اميرالمؤمنين ، مولي الموحّدين ، يعسوب الدّين ، قائد الغرّالمحجّلين ، درهم شكننده ناكثين وقاسطين ومارقين ، قسيم الجنّة والنّار ، رهبرمؤمنين وصالحين واخيار،  ساقي كوثر، شافع محشر، امام "علي" عليه السلام.

کتاب موبایل كشكول باقري جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/kashkolbagheri.jar

کتاب موبایل كشكول باقري آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/kashkolbagheri.apk

 

كتاب موبايل حلية المتقين جاوا و آندروید

كتاب موبايل حلية المتقين جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب حلية المتقين تاليف علامه محمد باقر مجلسى (ره) است كه درآن آدابي را كه يك فردمسلمان ومؤمن ازنظر فردي واجتماعي با يد رعايت كند را جمع آوري كرده است

اين كتاب برچهارده باب و يك خاتمه مرتب گرديده است . وهرباب دوازده فصل دارد . وهرفصل دررابطه با ادبي ازآداب ورفتار يك فردمسلمان ومؤمن است . ودرمجموع صدوشصت ودو ادب اسلامي را ميآموزد . و در خاتمه هم آداب متفرقه اي وجوددارد .

باب اول در آداب لباس پوشيدن .

باب دوم در آداب حلى و زيورپوشيدن و سرمه كشيدن و در آينه نظر كردن و خضاب كردن .

باب سوم در آداب خوردن و آشاميدن .

باب چهارم در فضيلت تزويج و آداب مجامعت ومعاشرت زنان و كيفيت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان .

باب پنجم در آداب مسواك كردن وناخن وشارب گرفتن و سرتراشيدن و شانه كردن و امثال اينها.

باب ششم در آداب بوى خوش استعمال كردن و گل خوش بوئيدن و روغن ماليدن .

باب هفتم در آداب حمام رفتن ودارو كشيدن و امثال آن .

باب هشتم در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن .

باب نهم در آداب حجامت و تنقيه و ذكر بعضى از ادعيه و احراز و خواص بعضى از ادويه و معالجه بعضى از امراض .

باب دهم در آداب معاشرت مؤ منان و حقوق و اصناف ايشان .

باب يازدهم درآداب مجالس وسلام و عطسه و مصافحه و معانقه و امثال اينها.

باب دوازدهم درآداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن .

باب سيزدهم در آداب سوار شدن و راه رفتن و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهار پايان نگاه داشتن .

باب چهاردهم در آداب سفر كردن .

خاتمه دربيان بعضى از فوايد متفرقه

كتاب موبايل حلية المتقين جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/helyatmottagin.jar

كتاب موبايل حلية المتقين آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/helyatmottagin.apk

 

کتاب موبایل اندلس وعبرت تاریخ جاوا و آندروید

کتاب موبایل اندلس وعبرت تاریخ جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

جمع آوری وتنظیم مقالاتی ازدوستان دررابطه با طلوع دل انگیز اسلام دراندلس بخاطرایمان قوی وپایمردی ودلاوری مبارزان دلیراسلام وغروب غم انگیزخورشید تابناک اسلام دراندلس وسقوط تمدن اسلامی درآن سرزمین بخاطر شیوع فساداخلاقی دربین دختران وپسران جوان واختلاف مسئولین وسردمداران حکومت اسلامی اندلس برسرحکومت (که چه کسی حاکم باشد) ودر ایجاد رابطه با دشمان اسلام واندلس (که بعضیها میگفتند ارتباط برقرارکنیم وبعضی میگفتند نه) وخود باختگی عده ای مزدور بیگانه درمقابل دشمنان اسلام (که مزدوراجنبیها شده بودند).

جهة عبرت گرفتن ازگذشته برای بیداری درآینده ومراقب بودن درقبال  آندلسیزاسیون و تلاش برای نابودی ایران.

وتوجه داشتن به این فرمایش مقام معظم رهبري در 6 فروردين 1381 که در تذکري مهم و در تبیين تهاجم فرهنگي غرب فرمودند : سياست امروز، سياست اندلسي کردن ايران است

دربخشی ازآن فرمودند : روزگاري مسلمانان در جنوب اروپا و اسپانيا تا جنوب فرانسه، كشوري اسلامي به وجود آوردند. اين كشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدن اندلسي قرون اوليه اسلام شكوفا شد. شكوفايي علم در آن سرزمين داستانهايي دارد و خود غربيها نيز به آن معترف اند.

ودربخش دیگری فرمودند : آنها به فاسد كردن جوان ها پرداختند و در اين راستا انگيزه هاي مختلف مسيحي، مذهبي يا سياسي داشتند. يكي از كارها اين بود كه تاكستان هايي را وقف كردند تا شراب آنها را به طور مجاني در اختيار جوان ها قرار دهند. جوان ها را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند، تا آنها را به شهوت آلوده كنند... امروز هم آنها همين كار را مي كنند.

کتاب موبایل اندلس وعبرت تاریخ جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/andolosoebrat.jar

کتاب موبایل اندلس وعبرت تاریخ آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/andolosoebrat.apk

 

كتاب موبايل خصال شيخ صدوق جاوا و آندروید

كتاب موبايل خصال شيخ صدوق جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

يكي از دانشمندان اسلامى كه تخصّص در علم حديث داشته، زحمت فراوانى را در حفظ و جمع آورى حديث متحمّل شده است و در طول چندين قرن با كمال امانت ودايع خاندان رسالت را نگهدارى نموده است

.محمد بن على بن بابويه معروف به شيخ صدوق است كه كتابهاي چندي نگاشته است كه يكي ازآنها كتاب خصال(الخصال الممدوحه و المذمومه(صفات پسنديده و نكوهيده))است

همين كتابى كه در دست رس خوانندگان گذاشته مى شود كتابى است كه صفات نيك و بد را بحسب ترتيب شماره و هم چنين رواياتى را كه متضمّن عددى است بترتيب جمع آورى نموده است

كتاب موبايل خصال شيخ صدوق جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/khesalsadog.jar

كتاب موبايل خصال شيخ صدوق آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/khesalsadog.apk

 

كتاب امالى شيخ بزرگوار صدوق جاوا و آندرويد

كتاب امالى شيخ بزرگوار صدوق جاوا و آندرويد

به انضمام كتاب امالى شيخ بزرگوار مفيد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

اين كتاب موبايل حاوي دوكتاب امالي است كه بفارسي ترجمه شده است ومناسب فارسي زبانان است

كتاب امالى شيخ بزرگوار صدوق مجموعه نود و هفت سخنراني شيخ است كه در جلسه هاى متعددى املاء كرده است

كتاب امالى شيخ بزرگوار مفيد مجموعه چهل و دوسخنراني شيخ است كه درجلسات متعدد ودرشهرهاى مختلف ايرادگرديده است

كتاب امالى شيخ بزرگوار صدوق جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/amalifarsi.jar

كتاب امالى شيخ بزرگوار صدوق آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/amalifarsi.apk

 

كتاب موبايل قرآن هُـدا جاوا و آندروید

كتاب موبايل قرآن هُـدا جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل قرآن هُـدا جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quranehoda.jar

كتاب موبايل قرآن هُـدا آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quranehoda.apk

 

كتاب موبايل آداب اسلامي جاوا و آندروید

كتاب موبايل آداب اسلامي جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

اين كتاب موبايل خلاصه اي است ازكتاب حلية المتقين علامه محمدباقرمجلسي

وكتابهاي زير:

اولين دانشگاه وآخرين پيامبر دكترسيدرضاپاك نژاد

خصال شيخ صدوق

مواعظ العدديه علي مشكيني

ميزان الحكمة محمدي ري شهري

سفينة البحارمحدث قمي

باقيات الصالحات محدث قمي

توضيح المسائل امام خميني

كتاب موبايل آداب اسلامي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/adabeslami.jar

كتاب موبايل آداب اسلامي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/adabeslami.apk

 

كتاب موبايل قرآن سی جزئی هُـدا جاوا و آندروید

كتاب موبايل قرآن سی جزئی هُـدا جاوا و آندروید

ویژه ماه مبارک رمضان جهة قرائت هر روز یک جزء

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل قرآن سی جزئی هُـدا جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quransijozei.jar

كتاب موبايل قرآن سی جزئی هُـدا آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quransijozei.apk

 

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك جاوا و آندروید

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

باتوجه به اينكه ماه مبارك رمضان ماه تقرب به خداوند متعال وماه ضيافة الله وميهماني پروردگارازمؤمنين ومؤمنات است وهرشب وروزش عمل بالخصوصي دارد كه با انجام اعمال وخواندن دعاها تقرب بيشتري به خداوندمتعال حاصل ميشود و به همراه داشتن آن دعاها واعمال ضرورت دارد لذا جهة سهولت دسترسي، دعاها واعمال را ازكتاب شريف مفاتيح الجنان استخراج وتنظيم وبصورت كتاب موبايلي درآوردم تا مؤمنين ومؤمنات دراين ماه مبارك استفاده كامل را ازآن ببرند واينجانب راهم دعاي خيرفرمايند

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheramazan.jar

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheramazan.apk

 

كتاب موبایل گياهان داروئی هُدي جاوا و آندروید

كتاب موبایل گياهان داروئی هُدي جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبایل گياهان داروئي هُدي كه معجم داروهاي گياهي است و حدود هفتصد گياه داروئي رادربردارد وبراي سهولت در دسترسي به مطالب بطورالفبائي تنظيم شده است

ابتدا گياهان داروئي بصورت الفبائي تنظيم شده است و درادامه خواص وطبيعت عرقيات و داروهاي گياهي،طب الصادق عليه السلام،طب المعصومين عليهم السلام،طب الائمه عليهم الســــلام،عناصراربعه،طبايع  ومزاجها،مقالاتي دررابطه باطب گياهي و...ضميمه شده است انشاءالله دوستداران سلامت بهره لازم را ببرند واينجانب راهم دعاي خيرفرمايند

كتاب موبایل گياهان داروئی هُدي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/emamrohollah.jar

كتاب موبایل گياهان داروئی هُدي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/geyahdarohoda.apk

 

كتاب موبايل طب اسلامی- سنّتی جاوا و آندروید

كتاب موبايل طب اسلامی- سنّتی جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوی مطالب : آداب طبابت و وظايف طبيب از منظر اسلام - آداب طبّ و پزشكى در اسلام با مختصرى از تاريخ طبّ - دانش نامه احاديث پزشكى - اسلام پزشك بي دارو - حجامت از ديدگاه اسلام - خوردنيهاي شفابخش - ميوه و گياه درمانى - نسخه شفا - زبان خوراكيها - طب النّبى(ص) - طب الصادق(ع) - آشنایی با رشته های پزشکی

كتاب موبايل طب اسلامی- سنّتی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tebeslamisonnati.jar

كتاب موبايل طب اسلامی- سنّتی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tebeslamisonnati.apk

 

كتاب موبايل تحریرالوسیله امام خمینی ره جاوا و آندروید

كتاب موبايل تحریرالوسیله امام خمینی ره جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي یک دوره مطالب فقهی از طهارات تا دیات ومسائل مستحدثه

كتاب موبايل تحریرالوسیله امام خمینی ره جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tahrirolvasile.jar

كتاب موبايل تحریرالوسیله امام خمینی ره آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tahrirolvasile.apk

 

كتاب موبايل مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی ره جاوا و آندروید

كتاب موبايل مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی ره جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي دعاها ، نمازها ، مناجاتها ، زيارتها ، اعمال ، وآنچه كه درطول روز، هفته ، ماه ، سال ، در سفر و حَضَر مورد نيازمؤمنين است بعلاوه کتاب شریف كتاب باقيات الصالحات

كتاب موبايل مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی ره جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mafatiholjanan.jar

كتاب موبايل مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی ره آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mafatiholjanan.apk

 

کتاب موبايل حضرت زینب علیها السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل حضرت زینب علیها السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي خطبه ها و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت زینب عليها السلام

کتاب موبايل حضرت زینب علیها السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazratezeynab.jar

کتاب موبايل حضرت زینب علیها السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazratezeynab.apk

 

كتاب موبايل روح الله احياگراسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله جاوا و آندروید

كتاب موبايل روح الله احياگراسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

بيش ازصدوسي مقاله ومطلب درباره حضرت امام خميني ره

تقديم به دوستان امام خميني ره وپيروان ايده وافكار امام ورهروان راه او

رؤس مقالات :

ولادت امام خميني

هجرت به قم، تحصیل دروس تکمیلی و تدریس علوم اسلامی

ادوار پنجگانه زندگانی امام خمینی

بازخوانی مبارزات سیاسی امام خمینی در سالهای 57 – 1323

نگرش تاریخی امام خمینی (ره)

امام خميني (ره) و و پاسخگويي به شبهات

امام خميني (ره) در پژوهش هاي غربي

مناسبترين زمان براي فعاليت سياسي امام خميني ره

دستاوردهاي عرفاني امام

کشف‏الاسرار اندیشه امام خمینی

مبارزه امام خمینی با انجمن های ایالتی و ولایتی

لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پس از پیگیری های امام خمینی

مبارزه امام خمینی با انقلاب سفید شاه

امام خمینی (ره) و مبارزه برعلیه کاپیتولاسیون

امام خميني وفيضيه

فرمایشات امام خمینی (ره) درباره 15 خرداد

واکنش امام خميني به محاکمه نواب صفوي

امام خمینی و سلطه ی صهیونیسم بر ایران شاهنشاهی

نگاهی به شیوه مبارزاتی امام خمینی

رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی

رحلت امام خميني ره

وصيت نامه امام خميني ره

و...

كتاب موبايل روح الله احياگراسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/emamrohollah.jar

كتاب موبايل روح الله احياگراسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/emamrohollah.apk

تصاویری از امام خمینی ازکودکی تا رحلت

http://dl.hodanet.tv/filespicturs/tasavireemamkhomeyni.htm

 

کتاب موبايل معصوم سوم حضرت زهرا علیها السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم سوم حضرت زهرا علیها السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي خطبه ها و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت زهرا عليها السلام

کتاب موبايل معصوم سوم حضرت زهرا علیها السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom3zahra.jar

کتاب موبايل معصوم سوم حضرت زهرا علیها السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom3zahra.apk

 

کتاب موبایل غدیریه جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

حاوي آيات وروایات و حكايات و تفاسیر و مقالات در باب غدیر و ولایت و امامت امام علی علیه السلام

کتاب موبایل غدیریه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ghadiriyah.jar

کتاب موبایل غدیریه آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ghadiriyah.apk

 

كتاب موبايل دفاع مقدّس جاوا و آندرويد

كتاب موبايل دفاع مقدّس جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت

حاوي آيات واحاديث جهاد وشهادت وصبر،خاطرات سرداران ورزمندگان شهيد و جبهه ها،وصيتنامه ها، عملياتها و حكاياتي از جنگ تحميلي

حهة استفاده فضلاء،روحانيون وائمه جماعات،مربيان عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح،مديران ومسئولين ادارات،خانواده هاي شهدا وايثارگران

درمساجد،مجالس،ادارات ومحافل عمومي،خصوصي و خويشاوندي والگوبرداري از رشادت وشجاعت وزيركي وتيزبيني وايمان وتقوا وزهد دليرمردان هشت سال دفاع مقدس

كتاب موبايل دفاع مقدّس جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/defaemogaddas.jar

كتاب موبايل دفاع مقدّس آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/defaemogaddas.apk

 

كتاب موبايل كتاب موبايل همراه زائرين مکه ومدينه جاوا و آندروید

كتاب موبايل كتاب موبايل همراه زائرين مکه ومدينه جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

از سري كتابهاي موبایلی هُـدا نِـت
حاوي مطالب آشنائی با عربستان سعودی،مکه،مدینه،زیارات،روایات،حکایات،اعمال عمره مفرده،اعمال عمره وحج تمتع،اعمال عمره مفرده اهل سنت،روضه ها،اشعار،چاووشی بازگشت از مکه و...

كتاب موبايل كتاب موبايل همراه زائرين مکه ومدينه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/makkemadine.jar

كتاب موبايل كتاب موبايل همراه زائرين مکه ومدينه آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/makkemadine.apk

 

كتاب موبايل شهدا و جبهه ها جاوا و آندروید

كتاب موبايل شهدا و جبهه ها جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي آيات واحاديث جهاد وشهادت وصبر،خاطرات سرداران ورزمندگان شهيد و جبهه ها،وصيتنامه ها، عملياتها و حكاياتي از جنگ تحميلي

كتاب موبايل شهدا و جبهه ها جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/shohadajebheha.jar

كتاب موبايل شهدا و جبهه ها آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/shohadajebheha.apk

 

کتاب موبايل معصوم دوم امام اول حضرت علی علیه السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم دوم امام اول حضرت علی علیه السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت علی عليه السلام

کتاب موبايل معصوم دوم امام اول حضرت علی علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom2ali.jar

کتاب موبايل معصوم دوم امام اول حضرت علی علیه السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom2ali.apk

 

كتاب موبايل بهجت عارفان جاوا و آندروید

كتاب موبايل بهجت عارفان جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايل بهجت عارفان حاوي مقالاتي دررابطه با زندگي عارفانه عارف زمان ما حضرت آيت الله حاج شيخ محمدتقي بهجت فومني الگوي عرفان وتقوي ميباشد كه به مناسبت سالروز رحلت ايشان جهة بزرگداشت پيشواي علم وعرفان جمع آوري وتنظيم نموده ودراختياردوستان علم وعرفان قراردادم

كتاب موبايل بهجت عارفان جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/bahjatarefan.jar

كتاب موبايل بهجت عارفان آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/bahjatarefan.apk

 

کتاب موبايل معصوم یازدهم امام نهم امام جواد علیه السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم یازدهم امام نهم امام جواد علیه السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت جواد عليه السلام

کتاب موبايل معصوم یازدهم امام نهم امام جواد علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom11javad.jar

کتاب موبايل معصوم یازدهم امام نهم امام جواد علیه السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom11javad.apk

 

کتاب موبايل همراه زائرین مشهدالرضا جاوا و آندرويد

کتاب موبايل همراه زائرین مشهدالرضا جاوا و آندرويد

از سري كتابهاي موبایلی هُدا نِت

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايلي مشهد الرضاعليه السلام كتاب همراه زائرين امام رضاعليه السلام  - جهة آشنائي با خراسان، مشهد،اماكن زيارتي سياحتي مشهدوحومه،علماءآرميده درجوارامام هشتم،امام زادگان،حوزه هاي علميه، اماكن زيارتي وسياحتي وتوقفگاه هاي چهارمسيرازمشهد به سايرشهرها«مسيرمشهدبه قوچان وشمال،مسيرمشهدبه نيشابوروتهران،مسيرمشهدبه تربت حيدريه ،مسيرمشهدبه فريمان وتربت جام وجنوب»دعاها وزيارتهاي مورد نياززائرين

کتاب موبايل همراه زائرین مشهدالرضا جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mashhadolreza.jar

کتاب موبايل همراه زائرین مشهدالرضا آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mashhadolreza.apk

 

كتاب موبايل معصوم نهم امام هفتم کاظم علیه السلام جاوا و آندروید

كتاب موبايل معصوم نهم امام هفتم کاظم علیه السلام جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت کاظم عليه السلام

كتاب موبايل معصوم نهم امام هفتم کاظم علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom9kazem.jar

كتاب موبايل معصوم نهم امام هفتم کاظم علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom9kazem.apk

 

کتاب موبايل معصوم دوازدم امام دهم هادی علیه السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم دوازدم امام دهم هادی علیه السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت هادی عليه السلام

کتاب موبايل معصوم دوازدم امام دهم هادی علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masome12hadi.jar

کتاب موبايل معصوم دوازدم امام دهم هادی علیه السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masome12hadi.apk

 

کتاب موبايل معصوم هفتم امام پنجم باقرعلیه السلام جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم هفتم امام پنجم باقرعلیه السلام جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت باقر عليه السلام

کتاب موبايل معصوم هفتم امام پنجم باقرعلیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom7bagher.jar

کتاب موبايل معصوم هفتم امام پنجم باقرعلیه السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom7bagher.apk

 

کتاب موبايل ذکرخدا جاوا و آندرويد

كتاب موبايل ذکرخدا جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

برگزیده دعاها و اذکارمورد نیازهرروزه مؤمنین ومؤمنات برگزیده ازمفاتيح الجنان وباقیات الصالحات وتوضیح المسائل وکتب اخلاقی

به ضمیمه آداب میّت،نمازمیّت وتلقین میّت و...که به لحاظ ابتلاء دوستان روحانی ما به آن اضافه شده است

كتاب موبايل ذکرخدا جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/zekrekhoda.jar

كتاب موبايل ذکرخدا آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/zekrekhoda.apk

 

كتاب موبايل حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام جاوا و آندروید

كتاب موبايل حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

شرح حال حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام،كرامات آن بزرگوار،فضائل ومعجزات،علت آمدن ازمدينه به قم،مدفن آن حضرت درقم،قم باورود حضرت معصومه دگرگون ميشود،قم شهرقيام ميشود،قيامهائي كه ازقم شروع شده است،جغرافياي قم،تاريخ قم،حوزه علميه قم،امام زادگان ومشاهيرمدفون درقم،زيارت حضرت معصومه،روايات درباره قم وحضرت معصومه،امام زادگان مدفون درقم،مسجدجمكران،قيام امام خميني ره ازقم،اشعاردرباره مدح،ولادت ووفات حضرت معصومه عليهاسلام

كتاب موبايل حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazaratmasome.jar

كتاب موبايل حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hazaratmasome.apk

 

تاب موبايل رياحين الشريعة جاوا و آندروید

كتاب موبايل رياحين الشريعة جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايل رياحين الشريعة نوشته ذبيح الله محلاتى

توضيح مؤلف درمقدمه چنين است

افتتاح اين كتاب بنام نامى و اسم گرامى بانوى عظمى فاطمه ى زهرا سلام الله عليها خواهد بود و دو جلد اين كتاب متعلق بآن عصمت كبرى است كما اينكه جلد سوم متعلق بامير زاده عرب عليا مخدره زينب و امهات مومنين و امهات ائمه معصومين و بنات آل طه و يس خواهد بود و مجلدات ديگر متعلق بسائر دانشمندان بانوان شيعه است و ناميدم آنرا (برياحين الشريعه) در ترجمه دانشمندان بانوان شيعه

تنبيه

چون در اين جلد از عاشر بهار و جلد فاطميه ناسخ التواريخ و كتاب خصايص فاطميه مرحوم آخوند ملا محمد باقر كجورى طهرانى بسيار نقل ميشود براى هريك رمزى طلبا للاختصار قرار ميدهيم «ز» رمز عاشر بهار «نا» رمز ناسخ التواريخ « يص» رمز خصايص فاطميه و سائر مصادر را بنام و نشان ذكر خواهيم كرد و از مطالعه كنندگان گرامى اميدوارم كه از راه لطف و مرحمت بر اين ناچيز خرده نگيرند.

كتاب موبايل رياحين الشريعة جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/reyahinshariah.jar

كتاب موبايل رياحين الشريعة آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/reyahinshariah.apk

 

کتاب موبایل زنان نمونه،اُسوه و الگو جاوا و آندروید

کتاب موبایل زنان نمونه،اُسوه و الگو جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

تقديم به بانواني كه ميخواهند سرمشق و الگويي براي زندگي خودداشته باشند

اين كتاب معرفي زناني است كه ميتوانند سرمشق و الگوي تقوا وپاكدامني وعفاف وحيا وحجاب وايمان وعبادت باشند. همچنين ميتوانند الگوي علم ودانش ومعرفت باشند. وايضًا ميتوانند الگوي ايثار وشهامت وفداكاري باشند

ونيزميتوانند الگوي مادري وتربيت فرزندان باشند

کتاب موبایل زنان نمونه،اُسوه و الگو جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/zananenemone.jar

کتاب موبایل زنان نمونه،اُسوه و الگو آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/zananenemone.apk

 

کتاب موبايل عتبات عالیات جاوا و آندرويد

کتاب موبايل عتبات عالیات جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

راهنماي اماکن زيارتي – سياحتي واقع در کشور اسلامي عراق

بغداد وکاظمين ع

نجف اشرف وكوفه

کربلاي معلي

سيدمحمد وسامراء

بابل – حله – بصره

اين كتاب قبلًا درسال 1388 چاپ وانتشاريافته وچاپ اول آن به اتمام رسيده است

واينك با تغييرات واضافات واصلاحات آماده چاپ دوم است

کتاب موبايل عتبات عالیات جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/atabataleyat.jar

کتاب موبايل عتبات عالیات آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/atabataleyat.apk

 

کتاب موبايل احادیث فارسی جاوا و آندرويد

کتاب موبايل احادیث فارسی جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

احاديث معصومين عليهم الصلوة والسلام درموضوعات مختلفه و احاديث ازرسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم و حضرت زهراعليهاسلام ودوازده امام عليهم السلام برگرفته از پایگاه اینترنتی احادیث www.ahadith.ir وسايتهاي ديگر

کتاب موبايل احادیث فارسی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahadisfarsi.jar

کتاب موبايل احادیث فارسی آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahadisfarsi.apk

 

کتاب موبايل آشپزی همراه جاوا و آندرويد

کتاب موبايل آشپزی همراه جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

درباب تهيه غذا هم بايد به كيفيت وهم به كميت توجه داشت، هم بايد بعدمعنوي آن لحاظ شود كه غذا حلال و پاكيزه باشد وهم بعدمادي آن لحاظ شود كه غذا بهداشتي باشد ، نيروزاباشد ، باكيفيت باشد وكم هزينه هم باشد كه همه اينها بعهده كدبانوي منزل است كه چه موادي راتهيه كند وازكجا تهيه كند وچگونه تهيه كند وچگونه بپزد كه هزينه كم و نيروي زياد داشته باشد ودستورقرآن مجيد كه كلوا واشربوا ولاتسرفوا درخريد وتركيب مواد وتهيه غذا رعايت شود واين خودنياز به هنرومهارت دارد وهنرآشپزي براي خانمهاوآقايان خاصه براي خانمها كه آشپزي اكثرخانواده هارا بعهده دارند بالاترين هنراست بطوري كه اگرخانمي تمام هنرهاي عالم را بلد باشد ولي آشپزي بلدنباشد درعرف جامعه اورابي هنرميدانند وبالعكس اگرآشپزماهري باشد ولي هيچ هنرديگري بلدنباشد اوراهنرمندميدانند آنهم بخاطرجايگاهي است كه آشپزي در زندگي خانواده ها دارد لذا خانمهاي محترمه بايد سعي كنند هم خودآشپزخوبي باشند وهم فرزندانشان راخاصه دخترخانمها را با آشپزي آشنا كنند كه وقتي خانه شوهررفتند بخاطر بلدنبودن آشپزي تحقيرنشوند حال اگرهنرهاي ديگري هم كه موردنيازخانواده ها است همانند خياطي و گلدوزي و...بلدباشند كدبانوي شايسته تري خواهندبود .

اينك براي آشنائي خانمها وآقايان خاصه خانمهاي محترمه اين خادم اهل البيت مبادرت به جمع آوري مطالبي دررابطه باآشپزي نموده وكتابي الكترونيكي بنام كتاب موبايل آشپزی همراه نوشته كه خدمت ناچيزي به جامعه وسلامتي خانواده ها وحفظ كيان خانواده كرده باشد .

کتاب موبايل آشپزی همراه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ashpazihamrah.jar

کتاب موبايل آشپزی همراه آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ashpazihamrah.apk

 

کتاب موبايل آئین زندگی جاوا و آندرويد

کتاب موبايل آئین زندگی جاوا و آندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

استاد اخلاق مرحوم آية الله ميرزا جواد آقاتهراني ره دركتاب آئين زندگى و درسهاي اخلاق اسلامي  چهل وهفت موضوع مهم دراخلاق حسنه ورذيله را گرد آورده است

باتوجه به اينكه درزمان حيوة آن مرحوم كه در مسجد مدرسه ميرزاجعفر امام جماعت بود ودر نماز جماعت ايشان حضورداشتم وبعضي ازاين مطالب را از زبان آن بزرگوار ميشنيدم مناسب ديدم بصورت كتاب موبايل درآورم ودراختياردوستان قراردهم انشاء الله كه مفيدفائده باشد وازانفاس قدسيه آن مرحوم بهره لازم برده شود

کتاب موبايل آئین زندگی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/aeinezendagi.jar

کتاب موبايل آئین زندگی آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/aeinezendagi.apk

 

كتاب موبايل گنجهای معنوی جاوا و آندروید

كتاب موبايل گنجهای معنوی جاوا و آندروید

كتاب موبايل  یا گنجینه معنوی یا داروخانه معنوی

شامل دعاها،زیارات،نمازهای پرفضیلت،صلواتهای پرفضیلت،اسماءالحسنی،خواص بعضى از سُور و آيات قرآن كريم،و...نويسنده : رضا جاهد

به انضمام كتاب موبايل آداب معنوی

شامل دوهزارعمل (آداب مستحبات و مكروهات )

آداب دعا كردن، آداب و مراقبت هاى ايام سال، آداب زيارت معصومين و امام زادگان عليهم السلام، ثواب قرائت سوره هاى قرآن، آداب مستحب ومکروه ومباح، آداب ازدواج و احكام خانواده و...

كه ان شاءالله خوانندگان عزيز با مطالعه آن و با توجه به مطالب مذكور بتوانند سير تكاملى و سعادت خويش را به خوبى و نشاط روحى بپيمايند و در اين مسير بنده حقير و عاصى خدا را از دعاهاى خير خود فراموش نكنند.

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل گنجهای معنوی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ganjhayemanavi.jar

كتاب موبايل گنجهای معنویآندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ganjhayemanavi.apk

 

كتاب موبايل آداب معنوی جاوا و آندروید

كتاب موبايل آداب معنوی جاوا و آندروید

شامل دوهزارعمل (آداب مستحبات و مكروهات )

آداب دعا كردن، آداب و مراقبت هاى ايام سال، آداب زيارت معصومين و امام زادگان عليهم السلام، ثواب قرائت سوره هاى قرآن، آداب مستحب ومکروه ومباح، آداب ازدواج و احكام خانواده و...

به انضمام گنجهای معنوی یا گنجینه معنوی یا داروخانه معنوی

كه ان شاءالله خوانندگان عزيز با مطالعه آن و با توجه به مطالب مذكور بتوانند سير تكاملى و سعادت خويش را به خوبى و نشاط روحى بپيمايند و در اين مسير بنده حقير و عاصى خدا را از دعاهاى خير خود فراموش نكنند.

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل آداب معنوی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/adabemanavi.jar

كتاب موبايل آداب معنوی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/adabemanavi.apk

 

كتاب موبايل قانون آيين دادرسی كيفری (مصوب 1392 با اصلاحات 1394)

كتاب موبايل قانون آيين دادرسی كيفری (مصوب 1392 با اصلاحات 1394) جاوا و آندروید

به انضمام

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

دادرسی الکترونیکی

آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل قانون آيين دادرسی كيفری (مصوب 1392 با اصلاحات 1394) جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/dadrasikeyfari.jar

كتاب موبايل قانون آيين دادرسی كيفری (مصوب 1392 با اصلاحات 1394) آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/dadrasikeyfari.apk

 

كتاب موبايل منتخب قوانين جاوا و آندروید

كتاب موبايل منتخب قوانين جاوا و آندروید با اضافه شدن آئین دادرسی کیفری جدیدباآخرین اصلاحات

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

قوانين موجوددراين كتاب موبايل

قانون اساسي

قانون مدني

آئين دادرسي مدني

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

آئين دادرسي کيفري 92 اصلاحی 94

قانون مجازات اسلامي 92

قانون مجازات اسلامي تعزيرات سابق

قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون حمايت خانواده1391

قانون اجراي احکام مدني

قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي

قانون مجازات اخلالگران اقتصادي

قانون اعسار1313

قانون امور حسبي مصوب 1319

قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون مبارزه باموادمخدر

قوانين راجع به قاچاق

قانون مربوط به مقررات امورپزشکي وداروئي

قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت ازماهواره

آئيننامه اجرايي سازمان زندانها

قانون روابط موجرومستاجر

قانون امور گمركي

قانون نظام صنفي كشور 1382

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون وکالت

قانون ثبت اسناد

قانون ثبت احوال

قانون تجارت

قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

قانون صدورچک

‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند

قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان

تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري

قانون برگزاري مناقصات

قانون ديوان عدالت اداري

قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي

قانون مسئوليت مدني

حبس كمتروبيشتراز91روز

قانون تخلفات رانندگي89

جدول تخلفات رانندگي وميزان جرائم

قانون پيش فروش ساختمان

قانون مديريت خدمات کشوري

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه

قانون مبارزه با پولشويي

قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

قانون بکارگيري سلاح

قانون ثبت اختراعات

دستورالعمل ثبت اختراعات

قانون رعايت احوال شخصيه

قانون کار

قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

آیین نامه معافیت وظیفه عمومی

كتاب موبايل منتخب قوانين جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/m-ghavanin.jar

كتاب موبايل منتخب قوانين آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/m-ghavanin.apk

 

كتاب موبايل معجم احادیث جاوا و آندروید

كتاب موبايل معجم احادیث جاوا و آندروید

از سري كتابهاي موبایلی مؤسّسه فرهنگی هُدا نِت

حاوي احاديث موضوعی- الفبائی از چهارده معصوم عليه السلام

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

باتوجه یه اینکه دردوران چهل ساله طلبگی ازمنابروعظ و خطابه اساتيد منبر و سخنرانان و سخنسرایان شیرین گفتار استفاده زیادی نموده و بهره های فراوان برده ام خاصه به منبرهاي مرحوم كافي علاقه زيادي داشتم هرموقع شب ياروزكه ايشان درمشهد جائي منبرداشتند حضورداشتم، از بيانات  شيخ عبدالله يزدي ، موسوي محب الاسلام ، دانش سخنورفردوسي ، علامه بهلول گنابادي ، شيخ محمد رضا نوغانى هروقت درمشهد سخنراني داشتند استفاده ميكردند (البته بدور ازخط وربطشان صرفًا بخاطر استفاده  از سخنرانيها و مطالب عالمانه شان) و بعضي از بزرگان و منبريها هم كه مشهد نمي آمدند با ارتباطاتي كه با بعضي ازدوستان داشتيم (چون بعضي ازنوارها وكتابها قبل از انقلاب ممنوع بود) نوارهاي سخنرانيشان (كه آن موقع نوار كاست بود) يا متن نوشته شده سخنرانيشان را دريافت ميكرديم (وبعضي راهم تكثير وتوزيع ميكرديم) ازجمله نوارهاي حضرت امام خميني ره و نوارهاي منابر و سخنرانيهاي  بعضي از وعّاظ  وخطباي نامي  مانند: حضرت آية الله خامنه اي ، استاد شهيدهاشمي نژاد ،  استاد شهيدمرتضي مطهري ، مرحوم كافي سخنرانيهاي شهرستانهاي ديگرشان، خطيب نامي محمدتقي فلسفي ، علامه اميني ره ، حسينعلي راشد ، شيخ محمودحلبي ، فخرالدين حجازي ، سيدعبدالرضاحجازي ، دكترعلي شريعتي ،  حاج اشرف كاشاني ، شيخ عباس كبيري ، آية الله شهيد دستغيب ، آية الله مظاهري  ، راشد يزدي ، استاد محسن قرائتي ، و...

که اکثر این بزرگان منبر و خطابه خاصه مرحوم کافی یا درابتدای سخن یا لابلای مطالبشان احادیثی را بیان میکردند ویا به احادیثی استناد میکردند که آن احادیث را یاداشت نموده و بعدا منابع آنها را از کتب حدیث خاصه خصال شیخ صدوق ره ، اصول وروضه کافی ، بحار الانوارمجلسی ، سفینة البحارمحدث قمی ، محجة البیضاء فیض کاشانی ، الإثنی عشریة فی المواعظ العددیة ، ارشاد دیلمی ، مصباح الشریعة ، کتاب مواعظ شیخ صدوق ، علل الشرایع شیخ صدوق و ... بدست میآوردیم

لذا برای دسترسی بهتر اهل منبر ، وعاظ ، خطباء ، سخنرانان و سایر دوستداران احادیث آل محمد صلوات الله علیهم احادیث بصورت الفبائی تهیه و در این کتاب موبایل تنظیم  گردید

ودرمقدمه هم احادیثی دوگانه ، سه گانه ، چهارگانه ، پنجگانه ، ششگانه و الی چهل گانه برای طلیعه منبر و سخنرانی آورده شده است

كتاب موبايل معجم احادیث جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mojamahadith.jar

كتاب موبايل معجم احادیث آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/mojamahadith.apk

 

کتاب موبایل معصوم پنجم امام سوم حسین علیه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم پنجم امام سوم حسین علیه السلام جاوا و آندروید

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات سالارشهیدان امام حسین عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي نت

کتاب موبایل معصوم پنجم امام سوم حسین علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom5hosein.jar

کتاب موبایل معصوم پنجم امام سوم حسین علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom5hosein.apk

 

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن علیه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن علیه السلام جاوا و آندروید

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات حضرت امام حسن عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي نت

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4hasan.jar

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4hasan.apk

 

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار

حاوي روایات  ، حکایات  و اشعار دودقيقه اي ، پنج دقيقه اي ، ده دقيقه اي و يك ربعي از احادیث چهارده معصوم عليهم السلام و حکایات  و داستانهای کوتاه و آموزنده و اشعار اخلاقی از سعدی ، حافظ ، مولوی ، بهائی و... که چاشنی سخن وعاظ و سخنسرایان پارسی گوی بوده وهست که اکثر این مطالب را در دوران چهل ساله طلبگی از وعاظ و سخنرانان مشهور شنیده و یاد داشت نموده و اصل آنها را در کتابها خوانده و در مجالس ومحافل بازگو نموده ام.

حهة استفاده فضلاء ، روحانيون ، مبلغین ، سخنرانان ، ائمه جماعات ، مسئولین ادارات ونهادها ، عموم برادران دینی وایمانی درمساجد ، مجالس ، ادارات  ، جلسات ، محافل عمومي ، محافل خصوصي و خويشاوندي.

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vaezesayar.jar

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاواوآندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vaezesayar.apk

 

كتاب موبايل منتهی الآمال جاواوآندرويد

كتاب موبايل منتهی الآمال جاواوآندرويد

از سري كتابهاي موبایلی هُـدانِـت

منتهی الامال فی تواریخ النبی و الآل نوشته عالم بزرگ، مرحوم حاج شیخ عباس قمی از جمله كتابهای معتبر و ارزشمند در مورد شرح حال ائمه معصومین می باشد.

مۆلف این کتاب را در چهارده باب تدوین نموده است و هر باب هم فصلهایی دارد که به ترتیب از احوال شخصی، مختصری از مناقب و فضائل، حوادث خاص مربوط به هر یک ازچهارده معصوم ، فرزندان و خانواده، روات و اصحاب میپردازد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت

كتاب موبايل منتهی الآمال جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/montahelamal.jar

كتاب موبايل منتهی الآمال آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/montahelamal.apk

 

كتاب موبايل جهاد و شهادت جاوا و آندروید

كتاب موبايل جهاد و شهادت جاوا و آندروید

از سري كتابهاي موبایلی هُدا نِت

حاوي آيات واحاديث جهاد وشهادت وصبر،خاطرات سرداران ورزمندگان شهيد و جبهه ها،وصيتنامه ها، عملياتها و حكاياتي از جنگ تحميلي

حهة استفاده فضلاء،روحانيون وائمه جماعات،مربيان عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح،مديران ومسئولين ادارات،خانواده هاي شهدا وايثارگران درمساجد،مجالس،ادارات ومحافل عمومي ،خصوصي و خويشاوندي والگوبرداري از رشادت وشجاعت وزيركي وتيزبيني وايمان وتقوا وزهد دليرمردان هشت سال دفاع مقدس

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت

كتاب موبايل جهاد و شهادت جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/jehadoshahadat.jar

كتاب موبايل جهاد و شهادت آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/jehadoshahadat.apk

 

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاواوآندرويد

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاواوآندرويد

از سري كتابهاي موبایلی هُـدانِـت

حاوي حاوي روایات و حکایات دودقيقه اي ، پنج دقيقه اي ، ده دقيقه اي ، يك ربعي از چهارده معصوم عليهم السلام و حکایات کوتاه و آموزنده.

حهة استفاده فضلاء ، روحانيون ، مبلغین ، سخنرانان ، ائمه جماعات ، مسئولین ادارات ونهادها ، عموم برادران دینی وایمانی درمساجد ، مجالس ، ادارات  ، جلسات ، محافل عمومي ، محافل خصوصي و خويشاوندي.

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vaezesayar.jar

كتاب موبايل واعظ سیّار و طبیب دوّار جاواوآندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/vaezesayar.apk

 

کتاب موبایل معصوم دهم امام رضا علیه السلام جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام جاوا و آندروید

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات امام هشتم علی بن موسی الرضا عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي نت

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10emamreza.jar

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10reza.jar

کتاب موبایل معصوم دهم امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10emamreza.apk

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom10reza.apk

 

کتاب موبایل نمازمعراج مؤمن جاوا و آندروید

کتاب موبایل نمازمعراج مؤمن جاوا و آندروید

حاوي آیات و احاديث و حكايات وضرب المثلها و آداب و اسرارودرسهاي آموزنده و مقالات و نظرات دانشمندان و اشعار درباره نماز ودعاهای قرآنی و نمازجماعت ، نمازجمعه ، نمازعیدین ، نمازآیات ، نمازمیت ، نمازطلب باران(استسقاء) ، نمازغفیله ، نمازخوف ، نمازنافله شب ، نمازمسافر

وپاسخ به سؤالاتی همانند مصافحه بعدازنمار و تکبیرات و صلوات وتسبیحات

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل نمازمعراج مؤمن جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/namazmerajmomen.jar

کتاب موبایل نمازمعراج مؤمن آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/namazmerajmomen.apk

 

کتاب موبایل معصوم هشتم امام ششم جعفرصادق(ع)جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم هشتم امام ششم جعفرصادق علیه السلام جاوا و آندروید

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات رئيس مذهب شيعه امام صادق عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي نت

کتاب موبایل معصوم هشتم امام ششم جعفرصادق علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom8emamsadeg.jar

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom8sadeg.jar

کتاب موبایل معصوم هشتم امام ششم جعفرصادق علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom8emamsadeg.apk

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom8sadeg.apk

 

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن مجتبی(ع)جاوا و آندروید

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن مجتبی علیه السلام جاوا و آندروید

از سري كتابهاي چهل حديث وحكايات از چهارده معصوم عليهم السلام

حاوي چهل حديث و حكايات و فضايل و معجزات سبط اکبر رسول الله امام حسن مجتبی عليه السلام و اشعار مدح و مولودي و مرثيه و نوحه

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي نت

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن مجتبی علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4emamhasan.jar

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4hasan.jar

کتاب موبایل معصوم چهارم امام دوم حسن مجتبی علیه السلام آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4emamhasan.apk

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom4hasan.apk

 

كتاب موبايل مادر و كودك جاوا و آندروید

كتاب موبايل مادر و كودك جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

حاوي مطالب ومقالات آموزشی (320 مطلب ومقاله)  برای مادران دارای نوزاد وکودک

مطالب و مقالات نحوه پرورش و تربیت و نگهداری و رُشد و نُمُو نوزادان وکودکان از شیردادن ، غذادادن ، دارودادن ، لباس پوشاندن ، خواباندن ، محافظت از سرما وگرما و مراقبتهای بهداشتی و...

کودکان گلهای باغ زندگی هستند وپدر و مادر دو باغبان که دائم از این گلها مراقبت میکنند .

همانطوری که اگر گل به موقع آب وکود داده نشود و به موقع هرس نشود وبطور صحیح و اصولی مراقبت نشود ، یا رشد نمیکند ، یا پژمرده میشود و یا خشک میشود ومایه تا سف وتاثّر باغبان میشود .

کودکان هم همینطور هستند باید شیر و غذای به موقع داده شوند ، تروخشک کردن به موقع باشد ، ازسرما و گرمای بیش از تحمل باید محافظت شوند ، از سلامتی جسمی وروحی آنان مراقبت شود ، و دائم هم باید مراقبت شوند و بطور صحیح واصولی هم مراقبت شوند . تا کودکانی شاداب ، باصفا ، باطراوت ، صحیح وسالم ، عباد الله صالحین ، سالمین ، غانمین تحویل جامعه فردا شوند انشاء الله .

نبینی باغبان چون گل بکارد - چه مایه غم خورد تا گل برآرد

كتاب موبايل مادر و كودك جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/madarokodak.jar

كتاب موبايل مادر و كودك آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/madarokodak.apk

 

كتاب موبايل احكام روزه ازنظر22 تن ازمراجع داراي رساله جاوا و آندروید

كتاب موبايل احكام روزه ازنظر22 تن ازمراجع داراي رساله جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

با توجه به اينكه روزه يكي از تكاليف الهي است و هر شخص بالغي كه در ماه مبارك رمضان يا قبل از ماه مبارك رمضان به سن بلوغ(دختر 9 سال قمري وپسر 15 سال قمري)وتكليف رسيده باشد و به اصطلاح مكلف شده باشد ويا از سالهاي قبل مكلف بوده است اوّلًا با يد از مجتهدي تقليد داشته با شد كه اعمالش را مطابق نظرات مجتهدش(كه در رساله هاي عمليه«توضيح المسائل»بيان شده)انجام دهد،ثانيًا روزه ماه مبارك رمضان را مطابق فتواي مجتهدش بگيرد(چنانكه نماز وساير كارهايش را هم با يد مطابق فتواي مجتهدش انجام دهد)

وباتوجه به اينكه مؤمنان روزه دار هريك مقلد مرجعي هستند كه بعضي آنان به رحمت خدا رفته اند رحمهم الله  وبه حكم بقاء بر تقليدازميت ازآنان تقليدميشود وبسياري ازآنان هم درقيد حياتند حفظهم الله مانند : 1- امام خميني رحمه الله 2- آية الله خوئي رحمه الله 3- آية الله خامنه اي حفظه الله 4- آية الله سيستاني حفظه الله 5- آية الله مكارم حفظه الله 6- آية الله تبريزي حفظه الله 7- آية الله صافي حفظه الله 8- آية الله وحيد حفظه الله 9- آية الله موسوي اردبيلي حفظه الله 10- آية الله صانعي حفظه الله 11- آية الله حسيني شاهرودي حفظه الله 12- آية الله بهجت رحمه الله 13- آية الله فاضل رحمه الله 14- آية الله نوري حفظه الله 15- آية الله زنجاني حفظه الله 16- آية الله مظاهري حفظه الله 17- آية الله يثربي حفظه الله 18- آية الله سبحاني حفظه الله  19- آية الله گرامي حفظه الله 20- آية الله حسيني شيرازي حفظه الله 21- آية الله علي صافي حفظه الله 22- آية الله مجتبي تهراني حفظه الله

توضيح اينكه مراجع ذكرشده ارزديف 3 تا 22 بعضي از دانش آموختگان حوزه فقهي امام خميني رحمه الله وبعضي نيز دانش آموختگان حوزه فقهي آية الله خوئي رحمه الله هستند

وبه همين جهة مباني فقهي هرگروه ازآنان متمايل به يكي از اين دوبزرگوار است كه بيشتر در مساله رؤيت هلال مبناي آنان ديده ميشود.

اينك فتاواي بيست ودو مرجع  ذكرشده در قسمت روزه ونمازمسافر(ازباب اينكه هرجا نمازتمام خوانده شود روزه گرفته ميشود)ونماز عيدفطر و زكوة فطره و اعتكاف ، ورؤيت هلال ، بنام احكام روزه بصورت موبايلي تهيه وتنظيم شده است كه مؤمنان روزه دار با استفاده از فتاواي مجتهد خود انشاء الله در وطن(حَضَر)و احيانًادر سفر روزه صحيح بگيرند واعتكاف داشته باشند  و با نماز عيدفطر جشن يك ماه روزه داري را داشته باشند

لازم به توضيح است كه الف- درمورد مجتهديني كه مرحوم شده اند ومقلدينشان با فتواي احدي ازمراجع زنده بر تقليد از مرحومين باقي مانده اند هم فتاواي مجتهدين مرحوم وهم فتاواي مجتهدين زنده آورده شده است كه ازفتاواي هردو استفاده شود ب- درصورتي كه احدي ازمراجع در موردي فتوا نداشته باشد(كه بعضي ازمراجع اينچنين اند)واستفتاء هم ممكن نباشد يا فتواي به احتياط داشته باشد ميشود به فتواي مرجع ديگري رجوع كرد

كتاب موبايل احكام روزه ازنظر22 تن ازمراجع داراي رساله جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahkamerozah.jar

كتاب موبايل احكام روزه ازنظر22 تن ازمراجع داراي رساله آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahkamerozah.apk

 

كتاب موبايل قرآن مجيد سي جزئي جاوا و آندروید

كتاب موبايل قرآن مجيد سي جزئي جاوا و آندروید
تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور
درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت
چون طبق رويه معمول درماه مبارك رمضان روزي يك جزء از قرآن مجيد تلاوت ميشود جهة سهولت تلاوت اين قرآن موبايلي سي جزئي تهيه وتنظيم ودراختيار قارئين محترم قرارداده ميشود انشاءالله ازآن استفاده و اينجانب را هم دعاي خيرفرمايند
درضمن آن قرآن سوره اي همراه با فضیلت و خواص سور هم با قرارداده شده است كه درصورت لزوم ازآن قسمت هم استفاده شود

كتاب موبايل قرآن مجيد سي جزئي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quransijozei.jar

كتاب موبايل قرآن مجيد سي جزئي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/quransijozei.apk

 

کتاب موبایل هزارعنوان جاوا و آندروید

کتاب موبایل هزارعنوان جاوا و آندروید

هزارعنوان اخلاقی،اعتقادی،اجتماعی وتربیتی

عناوین منتخب ازبین حدود ده هزار عنوان مطرح شده توسط اساتید اخلاق وعقائد وعرفان وفرهنگ و اجتماع که درسایتهای اخلاقی،فرهنگی،اعتقادی،علمی،مذهبی،اجتماعی منتشرشده است.

جهة استفاده وعاظ،مبلغین،ائمه جمعه وجماعات وسخنرانان که مایلند برای هریک ازجلسات وسخنرانیهای خود عنوان مناسبی را انتخاب کنند ودرباره آن صحبت کنند.

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل هزارعنوان جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hezaronvan.jar

کتاب موبایل هزارعنوان آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/hezaronvan.apk

 

کتاب موبايل معصوم سیزدم امام یازدهم عسکری(ع)جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم سیزدم امام یازدهم عسکری علیه السلام جاوا و آندرويد

از سري كتابهاي موبایلی هُدا نِت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت هادی عليه السلام

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل معصوم سیزدم امام یازدهم عسکری علیه السلام جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom13askari.jar

کتاب موبايل معصوم سیزدم امام یازدهم عسکری علیه السلام آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom13askari.apk

 

کتاب موبايل معصوم چهاردهم امام دوازدهم مهدی (عج)جاوا و آندرويد

کتاب موبايل معصوم چهاردهم امام دوازدهم مهدی عجل الله تعالی فرجه جاوا و آندرويد

از سري كتابهاي موبایلی هُدا نِت

حاوي احادیث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح و توسل و ابتهال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل معصوم چهاردهم امام دوازدهم مهدی عجل الله تعالی فرجه جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom14mahdi.jar

کتاب موبايل معصوم چهاردهم امام دوازدهم مهدی عجل الله تعالی فرجه آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom14mahdi.apk

 

کتاب موبایل یکصدچهل حدیث جاوا و آندروید

کتاب موبایل یکصدچهل حدیث جاوا و آندروید
اخلاقی ، اعتقادی ، اجتماعی و تربیتی
جهة استفاده وعاظ،مبلغین،ائمه جمعه وجماعات وسخنرانان
به انضمام
چهل حدیثهای چهارده معصوم علیهم السلام (که در هریک از مناسبتهای قمری ولادت و وفات و شهادت هر یک از چهارده معصوم علیهم السلام خوانده شود)
وحدیثهای مناسبتی (که در هریک ازمناسبتهای شمسی که در تقویمها نوشته شده است خوانده شود)
تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور
درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل یکصدچهل حدیث جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sad40hadith.jar

کتاب موبایل یکصدچهل حدیث آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sad40hadith.apk

 

کتاب موبایل فضائل و رذائل وتوصیه های اخلاقی جاوا و آندروید

کتاب موبایل فضائل و رذائل وتوصیه های اخلاقی جاوا و آندروید

احادیث و روایات ازمعصومین علیهم السلام در رابطه با فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی وتوصیه های اخلاقی در زمینه های گوناگون اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عبادی، قضائی، نظامی و...

به انضمام

احادیث چهارده معصوم علیهم السلام جهة مناسبتهای تقویمی ماههای قمری موالید و وفیات چهارده معصوم علیهم السلام

و

احادیث مناسبتی جهة مناسبتهای تقویمی ماههای شمسی

جهة استفاده وعاظ ،مبلغین ،ائمه جمعه و جماعات و سخنرانان و مدیران در مجالس ومحافل و مساجد و هیآت و جلسات اداری

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل فضائل و رذائل وتوصیه های اخلاقی جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/fazaelorazael.apk

کتاب موبایل فضائل و رذائل وتوصیه های اخلاقی آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/fazaelorazael.jar

 

كتاب موبايل احكام نماز جاوا و آندروید

كتاب موبايل احكام نماز جاوا و آندروید

حاوي احكام واجب ومستحب نماز ازفتاواي مراجع مشهورکه بیشترین مقلدین را دارند ، آيات وروايات نماز ، فرقهاي نمازشيعه واهل سنت ، فقه تطبیقی تشیع وتسنن ، نمازهاي مستحبي ، نمازهاي چهارده معصوم عليهم السلام ، تعقيبات نماز ، تجويدنماز ، ذكرودعاي روزهاي هفته ، دعاها و زيارات و ختومات و مناجاتهاي مشهور كه درطول هفته در مجالس ومحافل خوانده ميشود

جهة استفاده ائمه جماعات مساجد و ادارات،روحانيون ومربيان عقيدتي ، روحانيون كاروانهاي زيارتي ، مبلغين و سخنرانان ومنبريها و روضه خوانان ، مداحان ، وسايراقشارجامعه

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

مديرمؤسّسه فرهنگي هُدانت

كتاب موبايل احكام نماز جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahkamenamaz.jar

كتاب موبايل احكام نماز آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/ahkamenamaz.apk

 

كتاب موبایل پيامهاي نوروزي رهبری جاواوآندرويد

كتاب موبایل پيامهاي نوروزي رهبری جاواوآندرويد با اضافه شدن پیام وسخنرانی مهم سال 1394

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبایل پيامهاي نوروزي حاوي پيامها ي نوروزي وبيانات رهبرمعظم انقلاب دراجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی ازسال 69 تا 94 ميباشد كه ضمن تحليل سياستهاي دنيا نتيجه كارهاي سال گذشته را بررسي و سياستهاي كلي نظام را براي سال پيش روترسيم ميكند وايضًا سفارشات معظم له به آحاد ملت را درهرسال يادآورميشود

لازم بتوضيح است كه بيانات ديدارنوروزي 81 درسايت مقام معظم رهبري ديده نشد كه بجاي آن بيانات معظم له در پادگان دوكوهه 9-1-81 ضبط گرديد

و بيانات ديدارنوروزي 72 نيزدرسايت مقام معظم رهبري ديده نشد كه بجاي آن بيانات معظم له در خطبه هاي عيدسعيدفطر ضبط گرديد

كليه مطالب ازسايت مقام معظم رهبري«خامنه اي دات آي آر»گرفته شده است

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/payamerahbar.jar

كتاب پيامهاي نوروزي رهبری آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/payamerahbar.apk

متن پیامهای نوروزی مقام معظم رهبری مدظله العالی به مناسبت آغاز هرسال

http://dl.hodanet.tv/fileshtml/payamerahbar.htm

متن بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مدظله العالی در حرم مطهر رضوی دراغازهرسال

http://dl.hodanet.tv/fileshtml/bayanatrahbar.htm

 

كتاب موبايل اعتكاف جاوا و آندروید

كتاب موبايل اعتكاف جاوا و آندروید

جهة استفاده مؤمنين ومؤمنات درايام وليالي اعتكاف

دراين كتاب احكام وشرائط اعتكاف وچندمقاله مفيد ونمازشب ودعاهاومناجاتهاي موردنيازمعتكفين نوشته وتنظيم شده است كه انشاءالله بهره وافي وكافي را ازآن ببرندونويسنده راهم دعاي خيرفرمايند

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل اعتكاف جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/etekaf.jar

كتاب موبايل اعتكاف آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/etekaf.apk

 

كتاب موبايل رمضان المبارك جاوا و آندروید

كتاب موبايل رمضان المبارك  جاوا و آندروید

حاوی دعاها ی یعد از نمازها و شبها وروزها وسحرها ی ماه مبارک رمضان همراه شرح دعاهای روزهای ماه مبارک جهة استفاده مؤمنین ومؤمنات وبرادران مبلغ وروحانی

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

باتوجه به اينكه ماه مبارك رمضان ماه تقرب به خداوند متعال وماه ضيافة الله وميهماني پروردگارازمؤمنين ومؤمنات است وهرشب وروزش عمل بالخصوصي دارد كه با انجام اعمال وخواندن دعاها تقرب بيشتري به خداوندمتعال حاصل ميشود و به همراه داشتن آن دعاها واعمال ضرورت دارد لذا جهة سهولت دسترسي، دعاها واعمال را ازكتاب شريف مفاتيح الجنان استخراج وتنظيم وبصورت كتاب موبايلي درآوردم تا مؤمنين ومؤمنات دراين ماه مبارك استفاده كامل را ازآن ببرند و شرح دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان "بیانات مرحوم آیة الله مجتهدی تهرانی" را بر آن افزودم تا به معنا ومفهوم دعاها توجه بیشتری شود و علاوه بر آن برادران مبلغ وروحا نی ام مطالبی جهة بازگوئی در مجالس ومحافل مذهبی به همراه داشته باشند که در صورت دسترسی نداشتن به کتابها از آن استفاده نمایند واينجانب راهم دعاي خيرفرمايند

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheramazan.jar

كتاب موبايل ماه رمضان المبارك آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/maheramazan.apk

 

كتاب موبايل معصوم اول حضرت محمد(ص)جاوا و آندرويد

كتاب موبايل معصوم اول خاتم پیامبران حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله جاوا و آندرويد
از سري كتابهاي همراه با چهارده معصوم عليهم السلام
حاوي احاديث و حكايات و درسهاي آموزنده و اشعار مدح ومرثيه و نوحه حضرت محمد صلی الله علیه وآله
تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور
درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

كتاب موبايل معصوم اول حضرت محمد(ص)جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom1mohamad.jar

كتاب موبايل معصوم اول حضرت محمد(ص)آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/masom1mohamad.apk

 

كتاب موبايل تربيت اسلامي جاوا و آندروید

كتاب موبايل تربيت اسلامي جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي 200 مقاله است كه ازسايتهاي مختلف جمع آوري شده است

جهة پدرها ، مادرها ، مربيان ومعلمان ، ائمه جماعات مساجد وادارات ونهادها ، وعاظ وسخنرانان ومبلغين ، مسئولين امورتربيتي وتمام اقشارجامعه

فهرست اهم مقالات:

لازم بتوضيح است كه هرمقاله قسمت اول دارد يعني قسمتهاي بعدي هم دارد

منشور تربیتی اسلام

تربیت دینی در روزهای بحرانی

با حاج آقا مجتبی در راه تربیت

تربیت وابسته به جنسیت

تربیت در سیره ی کریم اهل بیت

با حوصله تربیت کنید

تربیتی به دور از تنبیه بدنی!!

جمله های ضروری در تربیت

آموزش صبر از خانه تا مدرسه

قلدران کوچک را تربیت کنیم!

برای داشتن کودکی شاد و خوشبین

خانواده و نقش آن در تربيت فرزندان

ضرورت تربيت فرزند از منظر اهل بيت عليهم السلام

چگونه کودک خود را تشویق کنیم

با این دوقانون، کودک را تربیت کنید!

آموزش برای زندگی در طوفان

آموزش مسئوليت پذيري به کودکان

مسئولیت پذیری را باید از کودکی آموزش داد

تقسیم وظایف و تقویت مسئولیت پذیری فرزندان

چگونه میتوانیم کودکان مسئولیت پذیری را تربیت کنیم؟؟؟

غرض نهایی ما در پرورش مسئولیت :

برای تربیت نسلی مسئولیت پذیر چه راهکارهایی لازم است؟

آموزش فرزندانی مسئولیت پذیر

مادر یا پدر مسئولیت پذیر و فرزندان بی مسئولیت

روند شكل گيري مسئوليت پذيري در فرزندان/ اگر چيزي بدهيد چيزي مي گيريد

ده روش نوین برای مسئولیت پذیر کردن کودکان

آموزش برای زندگی در طوفان

آموزش تاب آوری به کودکان

وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري در قرآن و سنّت

امان از دوست ناباب

مشکل توست،حلش کن !

12 توصیه برای والدین جهت کاهش مشکلات شخصیتی نوجوانان و جوانان

باید و نباید های نظم آموزی به فرزند

رمز موفقیت یک تربیت اصولی

بهترین نتیجه در تربیت فرزندم

والدین مسئول و فرزندان تن پرور

با حوصله تربیت کنید

آشنایی با مفهوم حجاب از چند سالگی؟

تربیت و آموزش دینی كودكان

سبکهای گوناگون تربیت فرزند

تربيت فرزند در انديشه خواجه نصيرالدين طوسى

امام علی و تربیت فرزند

شيوههاي فرزند پروري(تربیت فرزندان)

راهکارهای افزایش رفتار مطلوب در کودک

تنبیه به روش غیر مستقیم

روش های کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب در دانش آموزان

تربيت ديني کودکان :بايد ها و نبايدها

مراحل تربیت دینی

عوامل مؤثر در تربیت دینی

آموزش محرم و نامحرم به کودکان

جیغ های بنفش کودکان را چه کار کنیم؟

چگونه می توان کودک را به درستی تربیت کرد؟

میخواهید فرزندتان چه جور آدمی شود؟

راهکارهای موفقیت والدین در تربیت فرزندان

باید و نبایدها در استفاده کودکان از تکنولوژی

مراقب فعالیت های اینترنتی کودکتان هستید؟!

درباره تنها گذاشتن کودکان ...

روش هایی برای تقویت اعتمادبه نفس کودک

جلوگیری از ایجاد حسادت در فرزندان

کودکانی که میخواهند دیده شوند!

جلوگیری از پرخاشگری در فرزندان

از بین بردن کمرویی در فرزندان

کمرویی ترسی پنهان در کودکان

علایم کمرویی در کودکان

عزت نفس در كودكان

شيوه هاي افزايش عزت نفس

روش هاي ايجاد کرامت در کودکان ازمنظر دین

عوامل موثر در پرورش کودک برای صالح شدن

راز گریه های بی دلیل کودکان چیست؟

اصول تربیت جنسی افراد بالغ

تربیت جنسی در اسلام

برخی تربیت های دینی ازسوی رسول اعظم(ص)

زمینه سازی تربیت دینی فرزندان پیش از تولد

زمینه سازی تربیت دینی فرزندان در آغاز تولد

والدین و بیداری مذهبی نوجوانان

والدین و فرزندان نماز خوان

عوامل تأثیرگذار در تربیت جوانان

شیوه های تربیت جوانان

تربیت صحیح جوانان

تربیت جوان از دیدگاه معصومین(ع)

علی اکبر حسین (ع) سرمشق زندگی جوانان

ابزارهای مهم تربیت دینی و معنوی جوانان

جوانان سرمایه های عظیم هر ملت اند

چه عواملي جوانان را در معرض انحرافات قرار ميدهد؟

وقتی دختران با ظاهرشان کنار نمی آیند

حسادت فرزند بزرگ تر به کوچک تر را چه کنیم؟

احساسات کودک را بشناسید

بر تواناییهای کودکتان تکیه کنید

علل شعله ورشدن آتش حسادت كودكان

کودک حسود را این گونه تربیت کنید!

اصول تربیت جنسی افراد بالغ

تربیت دینی خانواده-قسمت اول

تشویق یکی از راه های ارضای نیازهای عاطفی کودک

مادران شاغل و دغدغه فرزندان

مادران شاغل و پيشنهادهاي روانشناسانه

زندگی سالم تر برای مادران شاغل

مادران شاغل لذتی از احساس مادری نمیبرند

چند راهکار برای مادر شاغل

تربیت کودک مشکل گشا و مستقل

بچه ها باید برنامه خواب داشته باشند!

جدا کردن اتاق کودک از اتاق والدین

نکات طلایی برای خواباندن کودکان

كودكان به تاييد ديگران نياز دارند!

چرا باید به فرزندانمان محبت كنيم؟

لوس شدن یعنی چه؟

تشخیص محبت واقعی از غیرواقعی

تربیت مذهبی کودک قسمت اول

تربيت ديني ضامن سلامت روح کودک

اهميت و ضرورت تربيت فرزند در اسلام

معني و مفهوم پرورش مذهبي

پرورش حس ديني کودکان

روزه كودكان

خدا در زندگي كودكان

تأسي به امام حسين عليه السلام در تربيت فرزند

معنويت فرزندان ما، در محيط هاي غيراسلامي

اهميت عبادت در كودكي و نقش والدين در تربيت مذهبي كودكان

تربيت و آموزش ديني كودكان

روشهاي پرورش احساس مذهبي نماز

تربيت و جرئت اخلاقي

تحكيم ريشه هاي اعتقادي فرزندان در ماه مبارك رمضان

تضعيف ارزشهاي معنوي ، تقويت زمينه بزهكاري است

كودك و مذهب

پرسش هاي مذهبي كودكان

از خانه تا جامعه تنها يک گام: مدرسه!

كودكان و ارزش هاي اخلاقي و معنوي مكاتب الهي

وجدان چيست ؟

نقش والدین در تربیت فرزندان

تبلیغات چشم چرانی یا ذهن چرانی؟

تربیت مذهبی کودک - قسمت اول

كتاب موبايل تربيت اسلامي جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tarbeyateslami.jar

كتاب موبايل تربيت اسلامي آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tarbeyateslami.apk

 

كتاب موبايل صرف و تصریف جاواوآندرويد

كتاب موبايل صرف و تصریف جاواوآندرويد

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبايل صرف وتصریف جهة آشنائی با علم صرف و تصریف که یکی از علوم عربیه است (علوم عربیه دوازده علم است: 1ـ علم لغت؛ 2ـ علم تصریف؛ 3ـ علم اشتقاق؛ 4ـ علم نحو؛ 5ـ علم معانی؛ 6ـ علم بیان؛ 7ـ علم عروض؛ 8 ـ علم قافیة؛ 9ـ علم الخط؛ 10ـ علم انشاء الرسائل و الخطب؛ 12ـ علم المحاضرات) و آشنائی با افعال ثلاثی مجرد و ابواب ششگانه اصول و فروع آن وثلاثی مزید فیه وابواب ده گانه وملحقات آن ورباعی مجرد ورباعی مزید فیه وجمع قلت وکثرت واوزان آن وصفت مشبهه واسم زمان ومکان و اسم آلت واوزان آن وافعل تفضیل وافعل تعجب وصیغه مبالغه واوزان آن واقسام همزه وانواع ابدال و مباحث دیگری که در ضمن آنها وجود دارد و...

این کتاب موبایل متن کتاب مباحث صرفيّة تالیف استاد محمّد باقر ابن الحاج ناظرحسین الفاضلی ـ البهسودی

الکوه بیرونی که در حوزه علمیه قم در تاریخ 22/3/1387 تالیف شده است

با تنظیماتی در عناوین و فصل بندیها جهة تبدیل به کتاب الکترونیکی موبایلی

كتاب موبايل صرف وتصریف جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sarfotasrif.jar

كتاب موبايل صرف وتصریف آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sarfotasrif.apk

 

كتاب موبايل تقويم وقايع جاوا و آندروید

كتاب موبايل تقويم وقايع جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

اين كتاب موبايل جهة سهولة دردسترسي به وقايع وحوادث ورويدادهاي تاريخي شمسي وقمري تهيه وتنظيم ودراختيار خطباء ، مبلغين ، سخنرانان ، مداحان ، رؤساء ومديران كل ادارات - نهادها - سازمانها - فرماندهان ، روابط عموميها ، دفاتر و نهادهاي تبليغي  و سايرافرادي كه مايلند با رويدادهاي تاريخي اسلام وايران اسلامي آشنائي داشته باشند قرارميگيرد

اين كتاب موبايل حاوي چهاركتاب دررابطه با وقايع ورويدادهاي شمسي وقمري است

1- كتاب روزها و رويدادها (جلداول) ازفروردين تا خرداد

تهيه و تنظيم : دفتر عقيدتى و سياسى فرماندهي معظم كل قوا

2- كتاب روزها و رويدادها (جلد دوم) ازتيرتاشهريور

پديد آورندگان : علي بري ديزجي ، علي اصغر كريمي شرفشاده ، مجيد صفايي ، محمد نبي ابراهيمي و وحيد صفايي

3- كتاب روزها و رويدادها (جلد سوم ) ازمهرتا اسفند

نويسندگان : على برى ديزجى ، محمد رضا مطيعان ، مجيد تركاشوند

4- كتاب حوادث الايام ازآغازمحرم تا پايان ذيحجه

مؤلف : سيد مهدى مرعشى نجفى

اين كتاب(كتاب حوادث الايام) خلاصه مطالب تقويم شيعه عبدالحسين نيشابوري ووقايع الايام حاج شيخ عباس قمي و وقايع الايام خياباني ومنتهي الآمال وتتمّة المنتهي محدث قمي و منتخب التواريخ حاج ملاهاشم خراساني وچهارده معصوم عمادزاده والوقايع والحوادث ملبوبي و...

كتاب موبايل تقويم وقايع جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tagvimevagaye.jar

كتاب موبايل تقويم وقايع آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/tagvimevagaye.apk

 

كتاب موبايل سیاحت غرب جاوا و آندروید

كتاب موبايل سیاحت غرب جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

كتاب موبايل سیاحت غرب سيد محمد حسن قوچاني «آقانجفي قوچاني»

دراين كتاب ابتدا با مختصري اززندگي آقا نجفي قوچاني آشنا ميشويد ودرادامه با كتاب سياحت غرب كه تصويري ازآشنائي باعالم ارواح وجهان پس ازمرگ است آشنا ميشويد

لازم به يادآوري است كه حدوددويست آيه وروايت اعتقادي،اخلاقي درضمن حكايات ذكرشده است كه مستندات آنهارا هم در آخركتاب درپاورقي مشاهده ميكنيد

كتاب موبايل سیاحت غرب جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/seyahatgarb.jar

كتاب موبايل سیاحت غرب آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/seyahatgarb.apk

 

كتاب موبايل سه هزارداستان جاوا و آندروید

كتاب موبايل سه هزارداستان جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

حاوي حدود سه هزار داستان و حكايت  و پند و اندرزكه دركتابهاي زيرتوسط مؤلفين بزرگوارآنها گرد آوري شده است جهة سهولت دسترسي به داستانها  و حكايات  و سرگرمي سازنده  و آموزنده تبديل به كتاب موبايل گرديده  و در اختياردوستان قرارگرفت

يكصد موضوع پانصد داستان 600 داستان

داستان راستان 125 داستان

حكايتها و هدايتها در آثار استاد شهيد آية الله مرتضى مطهرى 189 داستان

حكايت پارسايان 110 داستان

چهل داستان 40 داستان

حكايتهاى گلستان سعدى به قلم روان 180 داستان

داستانهائى از علماء 95 داستان

داستانهايى از آثار و بركات علماء 38 داستان

قصص التوابين يا داستان توبه كنندگان 57 داستان

عاقبت و كيفر گناهكاران 97 داستان

داستانهايى از مردان خدا 71 داستان

داستانهاى عارفانه جلد1 104 داستان

داستانهاى عارفانه جلد2 104 داستان

داستانهايى از فضيلت زيارت امام حسين (ع ) 61 داستان

داستانهايى از گريه بر امام حسين (ع )40 داستان

داستانهايى از امام زمان(عج)129 داستان

داستان عارفان 262 داستان

داستانها و حكايتهاى مسجد 164 داستان

داستانهاى نماز 95 داستان

بهترين پناهگاه حكايات و داستانهاى نماز 107 داستان

داستانهاى استاد 74 داستان

چهل داستان و واقعه آموزنده از تاريخ اسلام 40 داستان

داستان باستان 80 داستان

قصه هاي اسلامي و تكه هاي تاريخي 199 داستان

گفتنيهاى تاريخ 133 داستان

سر گذشتهاي عبرت انگيز75 داستان

عبرتهاي تاريخ 56 داستان

كتاب موبايل سه هزارداستان جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sehezardastan.jar

كتاب موبايل سه هزارداستان آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/sehezardastan.apk

 

كتاب موبايل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جاوا و آندروید

كتاب موبايل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جاوا و آندروید

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُـدا نت

ثواب الاعمال دررابطه با اعمالي است كه نيك وپسنديده وداراي ثواب است

وعقاب الاعمال دررابطه با اعمالي است كه زشت وناپسنداست وداراي عقوبت وكيفر است

كتاب موبايل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/savaboegab.jar

كتاب موبايل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/savaboegab.apk

 

کتاب موبایل رساله لقاء الله جاوا و آندروید

کتاب موبایل رساله لقاء الله جاوا و آندروید
تالیف عارف کامل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (رحمة الله عليه). به کوشش صادق حسن زاده.
رساله لقاءالله نام کتابی از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است. مضامین این کتاب درباره کشف حجب نورانیه و ظلمانیه که برای بنده در حال عبادت برای خداوند و معرفت بنده بر ذات حق تعالی و اسماء و صفات او برای بنده سالک است. در فصول پایانی این کتاب نیز راجع به شرح وحدت وجود از دیدگاه مولف و تائید آن نکاتی آمده است.
این کتاب در حجم، کوچک و در معنا و محتوی بسیار بزرگ است. یکی از بهترین کتاب های تهذیب نفس و ترسیم کننده روح عرفان و نشان دادن نزدیکترین راه، به سوی خداست. ویژگی مهم کتاب این است که حقایق آن التقاطی نیست، بلکه نویسنده اش خود سالک راه و اهل وجدان و در عین حال فقیهی عالیقدر و متشرعی معتدل می باشد. این کتاب برای مبتدیان در سلوک و تهذیب نفس آن قدر سودمند است که شاید مدت ها آنان را از استاد بی نیاز کند. مؤلف در تجزیه و تحلیل غامض ترین مسائل اسلامی و اخلاقی آنچنان ماهرانه و با بینش کامل و کافی بیان فرموده و سالک راه حقیقت و تهذیب نفس را از پیچ و خم این گردنه صعب العبور گذرانده و برای تهذیب نفس و سلوک الی الله با اطمینان خاطر همچون چراغ نورانی و تابان می باشد.
مؤلف مطالب و مباحث را با مذاق های گوناگون در لقاء الله و اشکال بر توجیه لقاء الله، معنای لقاء، لقاء الله از زبان ائمه، اولیاء الله شروع و به مطالبی از قبیل اسماء حسنای الهی، راه فهمیدن حقایق، راه معرفت الهی، عوالم ثلاثه انسان و انواع معرفت و سلوک و بحث کامل و جامعی را در توبه و راهها و روش های محاسبه نفس، توکل، فضیلت گریه و بحث کامل در گریه، احتضار و مرگ، معرفت نفس و مسائل مختلف اخلاقی ذکر شده است. در آخر کتاب رساله طریقه خداخواهی، لقاء الله، تهذیب نفس و مسائل دیگر ضمیمه شده است.
تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور
درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

کتاب موبایل رساله لقاء الله جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleleghaollah.jar

کتاب موبایل رساله لقاء الله آندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/resaleleghaollah.apk

 

کتاب موبایل نزهة النواظر و معدن الجواهر جاوا و آندرويد

کتاب موبایل نزهة النواظر و معدن الجواهر جاوا و آندرويد

از سري كتابهاي مؤسّسه فرهنگي هُدي نت

حاوي احاديث پیامبرگرامی وائمه طاهرین عليهم السلام ونصایح حکیمانه حکماء وعلماء چنانکه درمقدمه کتاب آمده است:

اين كتاب مستطاب مشتملست بر ده باب باب اوّل در خصالى است كه متعلّق بلفظ واحد و يك است باب دوّم در خصال اثنين است باب سوّم در خصال ثلاثه و هكذا تا باب دهم كه در خصال عشره است و در هر بابى ابتدا مىشود بكلمات و مواعظ حضرت رسالت پناه صلى اللّٰه عليه و آله و بعد از آن روايات ائمّه اطهار سلام اللّٰه عليهم اجمعين پس از آن از حكماء راسخين و علماء شامخين و غيرهم نقل مىشود و در اواخر هر بابى ذكر مىشود وصيّت جامعه از حكيمى بفرزند عزيز خود

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسّسه فرهنگي هُدي نت

دربین کتابهای احادیث عددی کتاب خصال تالیف شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی و اثنی عشریه تالیف سيد محمد حسيني عاملي عيناثي از اسباط و نوه‌های شهید ثانی و مواعظ العددیه تالیف آیة الله علی مشکینی اردبیلی وترجمه آن بنام نصایح ترجمه آیة الله احمد جنتی اصفهانی و معدن الجواهر تالیف أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي و ترجمه آن بنام نزهة النواظر ترجمه خاتم المحدثين حاج شيخ عباس قمي است

نزهة النواظر کتابی است مختصر که این بنده ناچیز پنجاه سال قبل این کتاب را دربین کتابهای دائیم مرحوم شیخ غلامرضا سیاره مطالعه کردم وشیرینی گفتارآن همچنان درذائقه ام مانده است لذا مناسب دیدم متن عربی معدن الجواهر و ترجمه فارسی آن نزهة النواظر را بصورت کتاب موبایلی درآورم تا دوستان ما ازمواعظ آن استفاده لازم را ببرند واینجا نب را هم دردعای خیرخود شریک فرمایند

لازم به ذکر است که درهرباب ابتدا متن عربی معدن الجواهر و سپس ترجمه فارسی نزهة النواظر آورده شده است که دوستان فارسی زبان از ترجمه فارسی استفاده نمایند و فضلاء ، روحانیون ، مبلغین ، اهل منبر درصورت نیاز از متن عربی آن نیز استفاده لازم راببرند

کتاب موبایل نزهة النواظر و معدن الجواهر جاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/nazhatonavazer.jar

کتاب موبایل نزهة النواظر و معدن الجواهر آندرويد

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/nazhatonavazer.apk

 

كتاب موبايل راهیان نور

كتاب موبايل راهیان نور

تهيه وتنظيم توسّط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور
درمؤسّسه فرهنگي هُدا نت
از سري كتابهاي موبایلی هُدا نِت
حاوي آيات واحاديث جهاد وشهادت وصبر، خاطرات سرداران ورزمندگان شهيد و جبهه ها، وصيتنامه ها، عملياتها ، حكاياتي از جنگ تحميلي و اشعارمربوط به جهاد وشهادت
حهة استفاده فضلاء،روحانيون وائمه جماعات،مربيان عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح،مديران ومسئولين ادارات،خانواده هاي شهدا وايثارگران
درمساجد،مجالس،ادارات ومحافل عمومي،خصوصي و خويشاوندي والگوبرداري از رشادت وشجاعت وزيركي وتيزبيني وايمان وتقوا وزهد دليرمردان هشت سال دفاع مقدس

این کتاب موبایل قبلا تحت عنوان شهدا وجبهه ها درسایت گذاشته شد ولیکن چون احساس شد در راهیان نور ازآن استفاده شود قسمت اشعار درارتباط با شهدا وجبهه ها هم به آن افزوده شد وتحت عنوان راهیان نور مجد دا تقدیم میگردد تادر راهیان نور استفاده وماراهم دعا کنند
كتاب موبايل راهیان نورجاوا

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/raheyanenoor.jar

كتاب موبايل راهیان نورآندروید

http://dl.hodanet.tv/ebookmobile/raheyanenoor.apk